escort malatya escort bursa escort antalya escort konya mersin escort Allah’a İtaat Etmeyene İtaat Edilmez! - N-F-K.com - Necip Fazıl Kısakürek

Allah’a İtaat Etmeyene İtaat Edilmez!

ALLAH’A İTAAT ETMEYENE İTAAT EDİLMEZ

1944 İlkbaharında (Büyük Doğu)yu, ilk defa olarak Vekiller Heyeti karariyle kapadılar. Biraz evvel de, Güzel San’atlar Akademisi yüksek mimarlık şubesindeki hocalığımdan, Hasan Ali Yücel’in emri ile atılmıştım.

Sebep, henüz rengini tam belli etme imkanını bile bulamayan (Büyük Doğu) nun ,bir iki hadis meali neşretmiş olması… Şöyle, en pest perdeden de, birazcık; birazcık Allah ve ahlaktan bahsetmiş olmak…

Kısa bir müddet evvel de, zamanın Başvekili (Saraçoğlu Şükrü) tarafından, tamim olarak, her gün bir fıkra yazdığım gazeteye çifte aylı bir emir gelmişti:

“-Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır!”

(Büyük Doğu) da çıkan hadis meali şöyleydi:

“-Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez.”

O zaman Ankara’da gördüğüm Hasan Ali, bana ne demiş olsa beğenirsiniz:

“-Bu hadisi neşretmek, bize itaat edilmez demektir.”

İnkâr eden, zaten itaat diye bir şey tanımayacağına göre, bir taraftan Allah’ı kabul eder gibi olup bir taraftan itaat etmediğini söylercesine bu garip küfür ifadesi, idrakimi dondurmuştu.

Sonra bu adam “Allah” diye kitaplar yazarak öldü. Ne cilve, Allah’ım!