İçeriğe git

Foto

N-f-k Forum üyeleri Olarak Artık Dur Diyelim


Konuda 24 cevap var

#21
cihat

cihat

  Emektar

 • YüzBaşı
 • 712 Mesaj sayısı:
On beşinci Mektup

İKİNCİ SUÂLİNİZİN MEÂLİ: Hazret-i Ali (r.a.) zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz?


Elcevap: Cemel Vak'ası denilen Hazret-i Ali ile Hazret-i Talha ve Hazret-i Zübeyr ve Âişe-i Sıddîka (rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) arasında olan muharebe, adalet-i mahzâ ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki:

Hazret-i Ali, adalet-i mahzâyı esas edip Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihad etmiş. Muârızları ise, Şeyheyn zamanındaki safvet-i İslâmiye adalet-i mahzâya müsait idi; fakat mürur-u zamanla İslâmiyetleri zayıf muhtelif akvam hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye girdikleri için, adalet-i mahzânın tatbikatı çok müşkül olduğundan, "ehvenüşşerri ihtiyar" denilen adalet-i nisbiye esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intaç etmiştir.


Madem sırf lillâh için ve İslâmiyetin menâfii için içtihad edilmiş ve içtihaddan muharebe tevellüt etmiş; elbette hem katil, hem maktul, ikisi de ehl-i Cennettir, ikisi de ehl-i sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazret-i Ali'nin içtihadı musîb ve mukabilindekilerin hata ise de, yine azâba müstehak değiller. Çünkü, içtihad eden, hakkı bulsa iki sevap var; bulmazsa, bir nevi ibadet olan içtihad sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zât-ı muhakkik, Kürtçe demiş ki:


"Sahabelerin muharebesinde kıyl ü kal etme. Çünkü hem katil ve hem maktul, ikisi de ehl-i Cennettirler."Adalet-i mahzâ ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki;

Âyetin mânâ-ı işarîsiyle, bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.

Adalet-i izafiye ise, küllün selâmeti için cüz'ü feda eder. Cemaat için, ferdin hakkını nazara almaz. Ehvenüşşer diye bir nevi adalet-i izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adalet-i mahzâ kabil-i tatbik ise, adalet-i izafiyeye gidilmez. Gidilse zulümdür.


İşte, İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, adalet-i mahzâyı Şeyheyn zamanındaki gibi kabil-i tatbiktir deyip, hilâfet-i İslâmiyeyi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise, "Kabil-i tatbik değil; çok müşkülâtı var' diye, adalet-i izafiye üzerine içtihad etmişler. Tarihin gösterdiği sair esbab ise, hakikî sebep değiller, bahanelerdir.


Eğer desen: "Hilâfet-i İslâmiye noktasında İmam-ı Ali'nin fevkalâde iktidarı, harikulâde zekâsı ve yüksek liyakatiyle beraber, seleflerine nisbeten muvaffakiyetsizliği nedendir?"


Elcevap: O mübarek zat, siyaset ve saltanattan ziyade, daha çok mühim başka vazifelere lâyıktı. Eğer tam muvaffakiyet-i siyasiye ve tamam saltanat olsaydı, Şâh-ı Velâyet ünvan-ı mânidârını bihakkın kazanamayacaktı. Halbuki, zâhirî ve siyasî hilâfetin pek çok fevkinde mânevî bir saltanat kazandı ve üstad-ı küll hükmüne geçti, hattâ kıyamete kadar saltanat-ı mânevîsi bâki kaldı.


Amma Hazret-i İmam-ı Ali'nin Vak'a-i Sıffin'de Hazret-i Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise, hilâfet ve saltanatın muharebesidir. Yani, Hazret-i İmam-ı Ali, ahkâm-ı dini ve hakaik-i İslâmiyeyi ve âhireti esas tutup, saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler.

Mektubat
Bediüzzaman Said-i Nursi
Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak!
Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak!
Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak!


N.Fazıl

#22
adnanalhan

adnanalhan

  Sessiz Üye

 • Teğmen
 • 9 Mesaj sayısı:

Yavuz Sultan Selim anlıyor du bunların dilinden ama neyse fitne fesad çıkarmanın manası yok...

Mesnetsiz bilgi ve iftiraların burada dile getirilip, saf zihinlerin bulandırılması akıl karı değil bence. Bu tür alıntıların buraya getirilmesi doğru değil. Üstad hakkında O kadar güzel şey varken...
"Gençlik gelip geçti bir günlük süstü, nefsim doyamamaktan dünyaya küstü, Eser darmadağın, emek yüzüstü; toplayın eşyamı, işim acele.." NFK

#23
kübraa

kübraa

  Gayretkâr Üye

 • Teğmen
 • 49 Mesaj sayısı:
Anlamıyorum.insanlar nasıl bu kadar cüretkar olabiliyor.insan sıradan bir müslümana dahi birşey isnad ederken tir tir titremeli, hatta hiç yorum yapmamalı.Ya Allah katında makbul bir kulsa diye kılı kırk yarmalı.Öyleyse ne haddimize... 2. binin yenileyicisi İmam-ı Rabbani hazretleri ve Hz. Hamzayı şehid eden Hz. Vahşi arasındaki kıyas ölçüsünü bilmiyor gibi Hz. Muaviyeye laf atmak ne haddimize...

#24
Basmacı

Basmacı

  ATILDI

 • Sivil
 • 222 Mesaj sayısı:

gadir hum meselesini ,
ve isna aşeriye fikrini derinine incelemeden
tüleka kimdir, kimlerdir... bunları ve Hz Osman dönemi meselelerini
bilmeden etmeden yazıp çizmek ...
kişinin bu meseledeki cehaletinden başka bir şey değildir.

Bana Alevi ama Şia sempaztizanı bir arkadaş dedi:Caferi mezhebinde Osman kafirdir(haşa) onu överseniz elbetteki Caferiler sizi sevmez.
Gönderilen resim
Ey Paşam, sana laf edenin dilini keseyim,
Senin ülkünü ta gönlümde sezeyim!

#25
BeTüL_İHL

BeTüL_İHL

  Sessiz Üye

 • Teğmen
 • 34 Mesaj sayısı:
Allah bu konuyu açan ve altına bu kadar çok yorum yapıp bilgilendirenlerden razı olsun..!
Bu konunun içinde kendimi nasıl buldum bilmiyorum ama ben Hz. muaviyenin kim olduğunu bulmak istiyordum tarih dersinde Hz. muaviyenin kötü birisi olduğunu zannedip kızmıştım fakat hocada bana kızmıştı -Öyle deme o Sahabe-i Kiramdan diye- bnde kaç gündür araştrmaya vakit bulamamıştım ve sonra siteyi gezerken brden kendmi bu sayfada buldum ve sizlere gerçekten çok teşekkürler şimdi neyin ne olduğunu çok iyi anladım...

"Korkuyorum Kendimden Nefis Bana Hakimken..."
"Ne Kadar Dayanırsan Ateşe O Kadar Günah İşle"
"Siyah Saç Ak Defterle Geldin, Ak Saç Siyah Defterle Gidiyosun.
Cevap Ekle