Jump to content

Recommended Posts

12378533.jpg

 

Tûtî İhsan Efendi isimli bir genç, tasavvufa alâka duymaya başladığı sıralarda, yaşadığı şehir olan Kumanova (Makedonya)’ya nadiren gelen bir şeyhin meclisinde bulunur ve onun tesiri altında kalır. Fakat hiç bilmediği bu mânevî cazibeye birdenbire kapılmaktan korkar. Bu hususta danışmak için babasının amcası olan ve Köstendil (Bulgaristan)’de adeta uzlet hayatı yaşayan Ankâzâde Halîl Efendi’ye mektup yazmaya karar verir. Böylece bu zâtla mânevî irtibatı başlamış olur…

 

Kırk Mektup, işte Ankâzâde Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye yazdığı bu cevabî mektuplardan oluşuyor. İradesiyle gelip talepte bulunan mürîd ile ona hizmet eden mürşidin remizleri olmuş bu iki isim üzerinden edep, erkân, tasavvuf, tarîkat, intisab, derviş çeyizi, mürîdlerin halleri, seyr ü sülûktaki mertebeler gibi hususların aktarıldığı, esasında birçok mektubun ve mürşidâne sohbetin hulâsası niteliğindeki bu kitap, bugünün meselelerine ve mânevî müşküllerine de çözümler getiriyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aylar önce okuyup şifa bulduğum ve buhranlarımın yeniden artmaya başladığı bu günlerde yeniden okumaya başlayıp rahatladığım bir eser.Fatih Hoca nın en önemli çalışmalarından biri ve okuduğum en önemli eserlerin başında geliyor Kırk Mektup.Ankazade Halil Efendi müridini mektupla irşad ederken kendimide bir anda O zatın müridi gibi irşad oluyor buldum.6-7 sayfalık mektuplarda saf ve derin müslümanın vasıfları bir mürşidi kamilin dilinden şefkatle anlatılıyor.Kitapta insan ve kainatın hakikatlerine yönelik hikmetle dolu sözler bulunuyor.Mektupların başında Allah c.c. yi yücelten ve Resulluh a yönelik dua ve övgüleri barındıran bölüm ayrıca insanı mest ediyor.Tavsiyem bir çırpıda değilde her güne bir mektup ayırarak bu kitaba başlamanız olacaktır.Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okumamış idim. Sayın hamal hayli medh u sena edince merakımı celbettiler. Alayım ama bir çırpıda okurum orada anlaşalım, ben sevdiğim eseri öyle bekletmem :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×