Jump to content
Sign in to follow this  
Guest adamın dibi

Mehmet Postallı

Recommended Posts

Guest adamın dibi

Efendim

Ezelden, ebede, solmayan çiçek;
Yüreklerde açan gülsün Efendim.
Rahmet pınarından doyası içek;
Bizimde yüzümüz gülsün Efendim.

Kudret kalemiyle çizildi hudut
Mekke çöllerinde ye
şerdi umut
Bütün güzellikler
şahsında mevcut
Neyzenler, besteni çals
ın Efendim

İnsanlığa inen, son kitap Kur’an
Ça
ğlar değişse de, tazedir her an
İnsanları, doğru yola çağıran
Rabbimin seçti
ği dilsin Efendim

Büyük bulu
şmaya şahittir hıra
Zift rengi geceler boyand
ı nura
Âlem uykudayken ç
ıktın huzura
şrikler saçını yolsun Efendim

Elinde bereket, dilinde
şifa
Sendedir merhamet, sadakat, vefa
Hiçbir
şeyde yoktur böyle tat, sefa
Vahyin pete
ğinde balsın Efendim

Bir bulut, ba
şında gölge ederdi
Nere gitsen senin ile giderdi
Bir damla su, bir orduya yeterdi
Çölün ortas
ında gölsün Efendim

Geçti
ğin yollara diken atanlar
Me
ğer ne bedbahtmış taşa tutanlar
Mübarek zat
ına dil uzatanlar
Kadrini nereden bilsin Efendim

Bütün insanl
ığın hayat önderi
Seni, tan
ıyanın kalmaz kederi
İzinde gidenin, döner kaderi
Sonsuza götüren yolsun Efendim

Herkese ayand
ır asil duruşun
Muhammed Emin’sin, yoktur bir e
şin
S
ığınağı idin, her garip kuşun
Yetimi ok
şayan elsin Efendim

Nebiler serdar
ı, Hakkın habibi
Şefaat makamı, Kevser sahibi
Sevdal
ı yürekler pervane gibi
Nur yüzüne nazar k
ılsın Efendim

Gülümserken di
şin inci saçardıMah yüzünde, pembe güller açardıGören gözler, aşk badesin içerdi
Dostlar nasibini als
ın Efendim

Senin gibi bir yüz, görmedi âlem
Vasfını yazmaktan, şan alır kalem
Sensiz ya
şamaktan, duyarım elem
Bu can, sana kurban olsun Efendim. S.A.V.

Mehmet Postallı

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×