İçeriğe git

Foto

Seçkin Beyitler


Konuda 342 cevap var

#341
Fatma Topcu

Fatma Topcu

  Gayretkâr Üye

 • Teğmen
 • 87 Mesaj sayısı:
Arızın yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım n'ola
Zâyi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su (Fuzûlî)

nesre çevirisi:
Sevgilinin yanağını anarak kirpiklerim ıslanıyorsa bunda şaşılacak ne var. Zira gülü temenni ederek dikene su vermek boşa gitmez.

Burada gül sevgilinin yanağı, diken de âşığın kirpiğidir. Peygamberimiz için Fuzûlî'nin söylediği güzel beyitlerden biri. Ruhu şâd olsun..
Muhabbet def'aten hâsıl olabilir ama def'aten zâil olmaz..

#342
Fatma Topcu

Fatma Topcu

  Gayretkâr Üye

 • Teğmen
 • 87 Mesaj sayısı:
Yuf hârına dehrin gül-i gülzârına hem yuf
Ağyârına yuf yâr-ı cefâkârına hem yuf (Bağdatlı Rûhî)

Nesre çevirisi:

Dünyanın dikenine de, gül bahçesinin gülüne de yuh olsun! (Âşığın) Rakiplerine yuh, cefa eden sevgilisine yuh!
Muhabbet def'aten hâsıl olabilir ama def'aten zâil olmaz..

#343
Fatma Topcu

Fatma Topcu

  Gayretkâr Üye

 • Teğmen
 • 87 Mesaj sayısı:Ehl-i dîldir diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dîl birbirini bilmemek insâf değil (Nef'î)
Muhabbet def'aten hâsıl olabilir ama def'aten zâil olmaz..Cevap Ekle