Jump to content
Sign in to follow this  
hira

Dinsiz

Recommended Posts

Necip Fazıl’ın Kalem ve Söz Kavgaları


Dinsiz
(Türkçe Kur’an Meselesi Hakkında...)“1943 yılında, Ankara’ya gitmiştim. Ankara’da beklenmedik bir haberle karşılaştım:

-‘Diyanet İşleri Başkanı, Kur’anı türkçeye çevirip, hakiki Kur’anı ortadan kaldırmak için bir kanun çıkartmak istemektedir.’

Diyanet Reisi’yle bir iki kez görüşmüşlüğümüz vardı, fakat, Allah’ın kitabını türkçeye çevirip onu Kur’an ismiyle resmi ibadete sokmak gayreti derecesinde açık ve muazzam bir küfründen haberim yoktu.

Bu haberi duyduktan birkaç gün sonra, bir toplantıda, Diyanet Reisiyle karşılaştık, kendisine:

--‘Duyduğuma göre, Kur’anı türkçeye çevirmek ve bunu resmen ibadet dili haline getirmek şeklinde bir düşünceniz varmış...Sapıklık ve hüsranların en büyüğü olan böyle bir hadiseyi, bizzat sizin ağzınızdan duymadan inanılır şey telakki edemiyorum. Lütfen hakikati bildirir misiniz?..’

Uçuk benzi bir kat daha uçarak ve soluk dudakları bir kat daha solarak bana şu cevabı verdi:

--‘Evet Necip Fazıl Beyefendi!..Sizin dini bakımdan imkansız gördüğünüz bu işi, Mezhep İmamlarının kabul ettiğini bilmiyor musunuz?..Mezhep İmamları Kur’anın başka bir dille okunabileceği ve bununla ibadet edilebileceği hakkında görüş belirtmişlerdir...’

Bu cevabı alır almaz, bütün kanımın, beynime dolduğunu hissettim. Bu adam, sade Allah kelamının yok edilmesinden doğan küfürle iktifa etmiyor, dinin büyük şahsiyetlerine, mezhep sahiplerine, resmen ve açıkça iftira atıyordu.

Kendisine şu cevabı verdim:

--‘Sadece küfürle kalmıyor, bir de küfrünüze ortak arıyorsunuz!..Kur’anın Allah kelamı olduğuna inanan her fert, Allah kelamının, nazil olduğu lisan kalıbından ayrılmayacağını, ayrılacak olursa, artık onun Allah kelamı olmayacağını bir hamlede kavrayacak bir anlayışa sahiptir. Bakın, Diyanet İşleri Reisi Efendi, Ben, Necip Fazıl, sizin elinizdeki icra vasıtalarına karşı, bir kamyonu durdurtmak isteyen bir piliç kadar zayıf bir ferdim; fakat size açıkça haber veriyorum, eğer sapıklığınızın büyüsü altında şuurunu körletip sizi destekleyecek bazı fertler bulacak ve bu niyetinizi tatbik mevkiine çıkaracak olursanız, bir piliçten hiç farkı olmayan bu zayıf cüssemi, kamyonun tekerlekleri altına atmakta tereddüt göstermeyeceğim!..’

Evet bütün İslam düşmanlarına parmak ısırtacak bu imansıza bunları söyledim ve çıkıp gittim...” (Hücüm ve Polemik)

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Mezhep İmamları Kur’anın başka bir dille okunabileceği ve bununla ibadet edilebileceği hakkında görüş belirtmişlerdir..."

İmam ı Azam Ebu Hanife, yeni islam olanlar için kolaylık olması üzere ve en kısa zamanda Arapçasını öğrenmek şartıyla insanların namazı kendi dilleriyle eda etmelerine cevaz vermiş kendi fıkıh sistemi içinde, hatta sonra bu içtihadını değiştirmiş.

Küfür yobazlarının yöntemi..

Kim dini "kullanıyor" belli oluyor... Edited by AfşıN BeY

Share this post


Link to post
Share on other sites
küfür ah küfür islamı böyle yücelten millete artık nasıl sirayet etti utanmaktan başka bir şey yapamamanın vebalinle yaşıyoruz...

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Mezhep İmamları Kur’anın başka bir dille okunabileceği ve bununla ibadet edilebileceği hakkında görüş belirtmişlerdir..."

 

İmam ı Azam Ebu Hanife, yeni islam olanlar için kolaylık olması üzere ve en kısa zamanda Arapçasını öğrenmek şartıyla insanların namazı kendi dilleriyle eda etmelerine cevaz vermiş kendi fıkıh sistemi içinde, hatta sonra bu içtihadını değiştirmiş.

 

Küfür yobazlarının yöntemi..

 

Kim dini "kullanıyor" belli oluyor...

Aslında bu fetva sizin bahsettiğiniz kadar geniş değil.

 

 

Mecusilerden birisi İslam'la şereflendiği anda namaz vakti çıktı çıkacak.. O an itibari ile farzı terk etmemesi için İmam-ı Azam abdesti öğretip Farsça Allah'ı zikretmesine izin vermiştir.. Tabi en azından FAtihayı hemen öğrenmesi kaydı ile..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Üstadın bu cevabı verdiği şahıs Şerafeddin Yaltkaya. Atatürkün cenaze namazını kıldıran da odur ayrıca. Hasan Ali Yücel'le apartman komşusu İslami dava fikrinden çok bilakis onların ellerindeki bir adamdır. Çok şükür ki bu emeline ulaşamamış ve öylece ölmüştür. Allah bu dinsizlerden, küfür yobazlarından korusun bizleri...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×