Jump to content

BDG

Küfür Cenahının Ve Yalancı Peygamberin Boş Gayretleri

Recommended Posts

Küfür Cenahı ve Yalancı Peygamberin Boş Gayretleri

 

Rivayet edilir ki, küfür cephesinin belagat ustaları baş başa verip Kuran'a bir nazire yapmayı düşündüler. Uzun uzun çalıştılar ve bir insanın yerden zıplayarak, yıldızlara yetişmeye kalkışması gibi bir imkansızlık karşısında kaldılar. Nihayet uzun surelere nazire yapmaktan vaz geçip, aşağı tabakayı avlamak ve cahilliklerinden faydalanıp onlara İlahi Kelam hissini vermek için kısa surelere el attılar. Bunda da hiçbir şey başaramadılar ve rezil olmaktan ileriye geçemediler. Bu tecrübeye girişenlerden biri yalancı peygamber, yahut peygamberlik iddiacısı sahtekar Müseyleme-tül-Kezzap'tır ki, uydurmaya kalkıştığı gülünç laflardan biri şudur:

 

- Ey kurbağa! Niçin vak vak eder, durursun? Yukarı kısmın suda, aşağı kısmın da balçık içindedir. Ne suyu bulandırmak, ne de sudan içenlere engel olmak elinden gelir!

 

Aynı yalancı ve sahtekar "El'Kaaria" Suresine nazire yapmaya kadar küstahlığını ileriye götürdü ve şu, çocukları bile kahkaha attıracak saçmalamarı söyledi:

 

-Fil nedir? Fil ne bildirdi sana ki, fil nedir? Onun hurma lifinden ipe benzer bir kuyruğu vardır. Bir uzun hortumu da vardır. Gerçek, bu bizim rabbimizin yaratışından eksiktir.

 

Sonradan, peygamberlik iddiasındaki bu ahmak lanetliyi, Yemama cenginde domuz gibi tepelediler.

 

 

Gönül Nimetleri'nden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Allah razı olsun, bizi şevklendirdiniz sabah sabah...

Üstad'ımızın yazdığı yukarıdaki Gönül Nimetine paralel olarak, aklıma bunu yazmak geldi. Affınıza......

 

 

 

...Makam-ı ifham ve ilzamda binler misallerinden yalnız şu iki misale bak:

Birinci misal: وَاِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِمَّا نَزّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

Yani: "Eğer, bir şübheniz varsa, size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Birtek suresine bir nazire yapınız." "İşarat-ül İ'caz"da izah ve isbat edildiği için burada yalnız icmaline işaret ederiz. Şöyle ki: Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan diyor: "Ey ins ve cin! Eğer Kur'an, Kelâm-ı İlahî olduğunda şübheniz varsa, bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi işte meydan, geliniz! Siz dahi ona Muhammed-ül Emin dediğiniz zât gibi, okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitab getiriniz, yaptırınız. Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edib, bir âlim olsun. Bunu da yapamazsanız, haydi birtek olmasın, bütün büleganız, hutebanız, belki bütün geçmiş beliglerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediblerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız, şu Kur'ana bir nazire yapınız. Bunu da yapamazsanız, haydi kabil-i taklid olmayan hakaik-i Kur'aniyeden ve manevî çok mu'cizatından kat-ı nazar, yalnız nazmındaki belâgatına nazire olarak bir eser yapınız."

فَاْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ilzamıyla der: "Haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve bâtıl hikâyeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bütün Kur'an kadar olmasın, yalnız بِعَشْرِسُوَرٍ on suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi, birtek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi, kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hattâ, madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde; çünki haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve âhiretiniz, buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde, can ve malınız helâkette mahvolup ve âhirette النَّارَالَّتِىوَقُودُهَاالنَّاسُوَالْحِجَارَةُفَاتَّقُوا işaretiyle Cehennem'de haps-i ebedî ile mahkûm ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız. Elbette sekiz defa, Kur'an dahi mu'cize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veyahut susunuz, Cehennem'e gidiniz!"

İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın makam-ı ifhamdaki ilzamına bak ve de: لَيْسَبَعْدَالْبَيَانِالْقُرْاَنِبَيَان Evet beyan-ı Kur'andan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz.

Sözler ( 384 )

 

 

Risale-i Nur; Sözler, Yirmibeşinci Söz ( 383 - 384 )

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
  • Create New...