Jump to content

Sign in to follow this  
A.Rahman

Yüce Devlet Dergisi

Recommended Posts

yucedevlet_eskilogo2.JPG

 

 

YÜCE DEVLET DERGİSİ BİLDİRİSİ

Millet, din ve toplum; Devlet, nimet ve saadettir.

 

 

Ülkemiz her alan ve anlamda bunalım içindedir. Yönetim, ehliyet ve liyakat sahiplerinin elinde değildir. Bürokrasi tıkanıklıklar içinde bocalamaktadır. Üniversite kalite ve seviyeyi düşürmüş, araştırma ve incelemeyi terk etmiş, diğer kurumlar gibi yularını Batının eline teslim etmiştir. Medya, bu ülkenin basın ve yayın organı değildir. Sermaye, fason ve taklit üretim yapmaktadır. Asker kendi başına davranmaktadır. Devlet adamı, asker, bürokrat, bilim adamı, gazeteci ve halk arasında büyük bir kopukluk ve hatta çatışma vardır. Evet, bir fetret dönemindeyiz; ülkemizde uyum, istikrar, atılım, büyük yöneliş, köklü toparlanış, temelli anlayış bulunmamaktadır. Fikir ve düşünce hayatımız ise bilgi eksikliği, tıkanıklık, taklitçilik ve dolayısıyla çözümsüzlük girdabındadır. Bir ruh kaybolmuştur, geriye kalan ise işte budur.

 

 

 

Evet, manzara budur pek de iç açıcı değildir. İçte bu durumdayken, dıştan gelen meydan okumalar artık dayanılmaz bir hal almıştır. Hz. Yusuf gibi bir kuyuya atıldık, kervanın geçmesini bekliyoruz. Dağ gibi bir odun kümesi hazırladılar, bizi yakmak için, Hz. İbrahim misali. Tuzak kurdular bize, gece baskını için, her kavimden temsilciler seçtiler, Hz. Peygamberimize yapmak istedikleri gibi… Lakin her şeye rağmen ümit vardır, her şeye rağmen her zaman yapılacak işler ve görevler vardır.

 

 

 

Hatırlamaya ihtiyacımız vardır: Ta Hz. Âdem’den bu güne kadar olan dünya tarihini; küfür ile imanın, hak ile batılın savaşını. Bütün peygamberlerimizi hatırlamaya ve her birini iyice anlamaya, Hz. Peygamberimizi ve sünnetini hatırlamaya ve yeniden yaşatmaya; Kur’anımızı hatırlamaya, anlamaya, öğrenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz. Ashab-ı kiramı ve bütün İslam büyüklerini hatırlamaya, öğrenmeye ve onlardan istifade etmeye muhtacız. İslam ülkeleriyle dost, bütün dünya müslümanlarıyla kardeş olduğumuzu yeniden hatırlamak zorundayız. Ecdadımızı, tarihimizi, medeniyet ve kültürümüzü, şiir ve edebiyatımızı, sanatlarımızı; musiki, mimari ve yazımızı, hüsnü hattımızı yani her şeyimizi yeniden hatırlamaya ve öğrenmeye ihtiyacımız vardır.

 

 

 

Yenilenme ve tazelenmeye ihtiyacımız vardır: İki yüzyıldır üzerimize ölü toprağı dökülmüş gibidir. Tereddüt ve kararsızlıklar içinde harekete geçmekte zorluk çekiyoruz. Aşk ve şevkimizi yeniden kazanıp canlanmaya, dirilmeye, çalışmaya ve ter dökmeye ihtiyacımız vardır. Her alanda yeni eser ve insanlar ortaya çıkarmalıyız. Muhteşem geçmişimizden ilham ve kuvvet alıp medeniyetimizi her yönüyle yeniden ortaya koymanın yolu, gayret etmektedir, başka hiçbir şeyde değildir.

 

 

 

Bilgiye, aydınlanmaya, maddi ve manevi donanım sahibi olmaya ihtiyacımız vardır: Bütüncü bir anlayışla her şeyin yerini bilip hakkını vererek; hiçbir ihtimali ihmal etmeden, göz ve kulak ardı etmeden; öğrenmeye, değerlendirmeye, hazmetmeye, düşünmeye ve çözümler üretmeye çalışmalıyız.

 

 

 

Ayrık otlarının temizlenmesine ihtiyaç vardır: Fetret devrinin doğurduğu sağlıksız ortam, disiplin ve hiyerarşiyi bozmuş; önde bulunması gerekenleri arkada bırakmış, ehliyetsizleri ön plana geçirmiştir. Ortalığı çilesizler, hazırcı ve kolaycılar, liyakatten nasipsizler doldurmuştur ve bunlar işlerini kolayca yürütmektedirler. Lakin her şeyin ve herkesin yerli yerine oturtulması gerekmektedir. Fikir diye ileri sürülen kırıntıcıkların, istikametten uzaklaştırıcı sapıklıkların önüne geçmek lazımdır. Her sahada ehliyet ve liyakat ölçüsünü hâkim kılmaya, emaneti ehline teslim etme duyarlılığına sahip olmaya, her zaman insanı öne alıp insan yetiştirmeye, yetişmiş olanların hakkını ve değerini teslim edip onları teşvik etmeye çok ihtiyacımız vardır. Eksik ve gediklerimizi tespit edip toplu hareket etmesini öğrenerek büyük organizasyonlar kurmaya ihtiyacımız vardır.

 

 

 

Ancak bir kısmını söyleyebildiğimiz bu ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi ve giderilmesi için gayret etmeye, biz de, niyet ettik; milletimizin karşısına bu dergiyle, Yüce Devlet Dergisi ile çıkmaya karar verdik. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.

 

 

 

Yüce Devlet, Devlet-i Aliyye’dir; Devlet-i ebed-müddetin gölgesindedir. Devlet-i Aliyye’mizi kaybettiğimizden beri nimet ve saadetimizi kaybetmişizdir; fetret ve hatta keşmekeşe düşmüşüzdür. Çabamız, yeniden bulmayadır. Bütüncü bir anlayış içinde din, millet, devlet ve medeniyetimiz uğrunda çalışmak, ilkemizdir. Yolumuz İslam’ın yolundan başka hiçbir yol değildir. Allah’ın ve Peygamberimiz aleyhisselamın; Kur’an ve sünnetin yoludur. Ashab-ı kiram ve bütün İslam büyüklerinin takip ettiği yoldur. Lakin bu yolun yolcularının ayağının tozuyuz. Ülkemizde, İslam’ın inkıtaa uğradığı devirde ortaya çıkıp millet ve medeniyetimizi en üst düzeyde temsil eden büyük mütefekkir ve dava adamlarımız Sebilürreşad’la Mehmed Akif, Risale-i Nur’la Bediüzzaman, Büyük Doğu’yla Necip Fazıl ve nihayet Diriliş’le Sezai Karakoç’un izinde ve yolundayız. Ehl-i Sünnet itikadı ve mezhebi üzerindeyiz, tasavvuf ve tarikatlara saygılı ve bağlıyız. İslam’ı bir bütün olarak anlamaya ve yaşamaya çalışan, dünya ve İslam tarihini bir bütün ve devam olarak gören, ırklara hürmetli ama ırkçılığa düşman, birlik ve beraberliğin ehemmiyetini bilen, İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi için gayret sarf eden ana caddenin üzerindeyiz. Tenkitlerimiz iyi niyet ve samimiyetimizdendir. Eleştirilerimiz, daha iyiye ve mükemmele erişme sevdamızdandır.

 

 

 

 

 

 

Yüce Devlet Dergisi, bu bildiriyle ancak başlamıştır, bu söz devam edecektir. Dergimizde, kitaplarımızda, söz ve yaşayışlarımızda sürecektir. Hep birlikte çıkaracağımız, yayınlayıp yaşatacağımız, dert ve acılarımızı paylaşacağımız, çözüm ve fikir üreteceğimiz bu dergi sizindir, bizimdir ve hepimizindir…

 

 

 

Buluşmak, görüşmek ve paylaşmak dileğiyle…

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

YuceDevletSayi-7-11.jpg

 

BASIN BÜLTENİ

YÜCE DEVLET DERGİSİ

7. SAYI (Aralık 2010)

 

Yüce Devlet Dergisi’nin 15 Aralık 2010 tarihli 7. sayısındaki yazılar,

yazıların türleri ve yazarları aşağıdaki gibidir:

 

 

EĞİTİM: TEMEL MESELEMİZ, EN ÖNEMLİ İŞİMİZ, BÜYÜK İDEALİMİZ (başyazı) H. Murad Hepsev; İnanmak ve Yeniden İnanmak (deneme); EFENDİ VE KULU (tefsir) Sabahaddin KURTAY; Allah’ım! Sana Teslim Oldum ve Sana İman Ettim! (hadis şerhi) Dr. Muhammed Ayhan; BÜYÜK KAHRAMAN OSMAN BATUR ve DOĞU TÜRKİSTAN CİHADI ÜZERİNE (biyografi) Abdurrahman Hacımelek; RİSÂLE-İ UBEYDİYYE-İ NAKŞİBENDİYYE (tasavvufi metin) Ali Behçet Efendi; MEDENİYET NEDİR (araştırma); BİLİM VE MÜSLÜMAN, AŞIRILIKLAR VE ORTA YOL (inceleme) Ziyaüddin Serdar / Terc.: E. Hüseyin Çağıran; SİYONİZM'İN ÇİN'E GÖÇÜ ve TÜRKİSTAN'IN EHEMMİYETİ ÜZERİNE (araştırma-inceleme) Abdurrahman Hacımelek; Meyvası Tatlı İman (öğüt yazısı) Mehmed YÖRÜK; ÖDÜL (şiir); HALİL HALİD BEY’LE İLGİLİ BAZI ARŞİV BELGELERİ (biyografi-belge-yorum) Hayreddin Meral; DÖRT BÜYÜK ADAM VE BİZ (büyüklerimiz-üstadlarımız) Murad Sırrıoğlu; Susuz Kuyu (hikâye) Hayreddin MERAL; DAHHÂK (7) (şerh-roman) H. Hepsev; En Güzel Kıssa (mesnevi); OKUMAK, NİÇİN OKUMAK? (anlatı) Lütfü Erbek; Hatim / Şiir / Alın / Vatan (şiir) RASİM DEMİRTAŞ; DARABE ZEYD’ÜN AMR’AN (hikâye); Haberler / Okuyucularla Söyleşi; KİRAZ KUŞU ZİYAFETİ (piyes) James Maxwell Anderson / Terc. E. Mahmud Manisalı

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

MİLLETİMİZE VE AK PARTİ’YE AÇIK MEKTUP

 

Bu yazı, İslam Kardeşliğinin bir gereği olarak kaleme alındı. Faydalı ve tesirli olmasını, yalnız ve ancak Cenab-ı Hakk’tan bekleriz.

 

 

 

Her yükseliş belli bir zirveye doğrudur, fakat yükseklerde kalmak zordur ve iniş zorunludur. Lakin yüksekleri, yüceye dönüştürme imkânı vardır ama bu da zorun zorudur. Çünkü bu, çıkış için harcanan enerji ve performansın çok daha ötesinde bir ruh atılımı gerektirir; yeniden doğuş sancıları taşıyabilecek bir kalp ve beden gerektirir; ağır bir hastalıktan kurtulur gibi acı ilaçlar içmek gerektirir.

 

***

 

 

 

12 Eylül 2010 Anayasa (Paketi) Halkoylamasında alınan % 58’lik oy ve kamuoyu yoklamalarında görülen ve bazıları % 50’ye yaklaşan oy oranları, AK Parti’nin benlik değerini olduğundan fazla yükseltti, 2011 yaz seçimlerini de açık arayla kazanacağı yönündeki ümidini iyice arttırdı.

 

 

 

Ak Parti’nin 2011 seçimlerinde birinci olarak çıkabilmesi oldukça mümkündür ama % 40’ları bulabilmesi kanaatimizce çok zor olacaktır, hatta % 30’u ancak aşan bir oy oranı bugünkü gidişatın tabii bir sonucu olarak düşünülmelidir. Biz burada dış sebepler üzerinde çok durmayacağız, çünkü bünye sağlamsa her türlü mikrop ve virüse karşı dayanabilir, ama değilse en ufak bir tehdit hayati tehlikeye dönüşebilir. Evet, dışta ve içte çok büyük hazırlıklar, koalisyonlar, kuvvetler hazırlanmış ve devreye sokulmuştur. 2011’in bahar ve yaz aylarında büyük çapta planların devreye sokulması, etkin ve derin hareketlerin başlatılması olağan karşılanmalıdır. Bunlar, daha önce de olmuştur, memleketimizde Hakk hâkim olana kadar da yine olacaktır.

 

 

 

Ak Parti’nin zayıflatılması ve 2011 seçimlerinden olabildiği kadar güçsüz çıkartılması için; eski solcuların ve bir kısım halkın yeniden oy vermesini sağlamak saikıyla yumuşatılmış bir görüntü ve söylem verilerek CHP yeniden dizayn edilmiştir, % 30 oy oranına ulaşması için içte ve dışta herkes seferber olmuştur, bu bir. MHP, DP, SP, HAS Parti ve diğer sağ partilerin manipüle edilmesine başlanmıştır; bu, kuvvetlenerek devam edecektir; bunun mantığı da “AKP’den ne kadar oy koparılırsa kârdır” görüşüdür. Seçime kadar milletvekili transferi yolu da devreye sokulacaktır. Üniversite gençliği harekete geçirilmiştir, bu hareket büyütülecektir. Güneydoğu meselesinin karmakarışık bir hale getirilmesi de planın bir parçasıdır. Nihai plan ise ya Ak Parti’nin % 30–35 arasında oy alıp zayıf bir iktidar haline getirilmesi, ya da % 30’lar civarında oya kadar düşürülüp (mesela CHP-MHP koalisyonu kurularak) hükümetten uzaklaştırılması projesidir.

 

 

 

Biz bu uyarı yazısında, içteki hata ve yaralara parmak basıp tedavi yollarını göstermeye çalışacağız. En başta dediğimiz gibi, biz onları müslüman kardeşimiz olarak görüyoruz, kardeşliğin gereği de yerinde ve zamanında uyarı yapmaktır. Elimizdeki imkân budur, söz ve yazıdır; bunlar da gereği gibi kullanılır ve muhatapları sem’-i kabul ile dinleme lütfunda bulunursa inşaallah faydalı olacaktır. Şimdi uyarı konularını madde madde ele alalım:

 

Yazının devamı için TIKLAYINIZ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

BASIN BÜLTENİ

YÜCE DEVLET DERGİSİ

8. SAYI (MART 2011)

Sayi-8-Kapak-K1.jpg

 

 

* KARANLIK ÇAĞ SONA ERMEKTE (başyazı) H. Murad HEPSEV;

* Mavi Marmara Gemisinin İstanbul'a Dönüşü Üzerine (eylem yazısı);

* RABBİNİN İSMİNİ ZİKRET VE HER ŞEYDEN ÇEKİLEREK KENDİNİ ONA VER (tefsir) Sabahaddin KURTAY; Harâbât Ehline Hor Bakma (hadis şerhi) Dr. Muhammed Ayhan;

* SIRADIŞI BİR OSMANLI ASKERİ: TEMAŞVARLIOSMAN AĞA (kitap tanıtımı) Hayri Hocagil;

* Risâle-i Ubeydiyye-i Nakşibendiyye (tasavvufi metin-sadeleştirme, şerh) Ali Behçet Efendi;

* TELEKİNEZİ, LEVİTASYON, OTİZM KERAMET MİDİR ya da KERAMET NEDİR? (fikir yazısı) Ayşe Yaşar UMUTLU;

* Bilim ve Müslüman, Aşırılıklar ve Orta Yol (İnceleme) Ziyaüddin Serdar / Terc.: E. Hüseyin Çağıran;

* YENİLE(N)ME ÇAĞI (İslam İktisadı) Dato Dr. Nik Ramlah Mahmood / Terc: Hakkı Erçetin;

* Küfre Karşı Net Tavrımız Var mı? (öğüt yazısı) Mehmed YÖRÜK;

* SONRA (şiir);

* Değişimin Belgesi (belge-yorum) H.Meral-M. Sırrıoğlu;

* MİLLET NEDİR? (araştırma) Haz.: Kürşad Yusuf Coşkun;

* MİLLET VE BİRLİK İDEALİ SEMİNERİ (haber);

* Susuz Kuyu (hikâye)Hayreddin MERAL;

* DAHHAK-I ZALİM (şerh-roman) H. HEPSEV;

* Ağaçlar (şiir) Hayreddin MERAL;

* ONDAN SONRA (şiir);

* En Güzel Kıssa (mesnevi);

* KABZIMALCIK (hikâye) M. Umut ONAY;

* Milletimize ve Ak Parti’ye Açık Mektup (uyarı yazısı);

* KİRAZ KUŞU ZİYAFETİ (Piyes) James Maxwell ANDERSON / Terc. E. Mahmud Manisalı;

* Şimdi Dünya Vazgeçmelidir Gerilim Dolu Hikâyeleri Anlatmaktan / Abd(i) / Esenlik Yıldızı (şiir) Rasim DEMİRTAŞ;

* MEDENİYET MİLLET DEVLET BİRLİK KİTABIMIZIN BULUNDUĞU YERLER;

* Okuyucularla Söyleşi

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

270791_225856290780480_100000683334205_745543_8280356_n.jpg

 

Yüce Devlet Dergisi’nin

15 Temmuz 2011 tarihli 9. sayısındaki yazılar,

yazıların türleri ve yazarları aşağıdaki gibidir:

 

 

TEK ÇÖZÜM: BİRLEŞMEK

(başyazı) H. Murad HEPSEV

 

OY VERMEK

(eylem yazısı)

 

Para bizim için ne ifade ediyor?

(tefsir) Sabahaddin KURTAY

 

SEYİRCİ KALMAMAK

(hadis şerhi) Dr. Muhammed Ayhan

 

ŞEYTANIN MANYETİK ALANINA GİRMEMEK

(öğüt yazısı) Mehmed YÖRÜK

 

GECENİN KIYISINDA

(şiir) Bünyamin DOĞRUER

 

Risâle-i Ubeydiyye-i Nakşibendiyye

(tasavvufi metin-sadeleştirme, şerh) Ali Behçet Efendi

 

YENİLE(N)ME ÇAĞI

(İslam iktisadı) Dato Dr. Nik Ramlah Mahmood / Terc: Hakkı Erçetin

 

İTTİHAD-I İSLAM KAHRAMANI: ABDÜRREŞİD İBRAHİM

(biyografi) Abdurrahman Hacımelek

 

OSMANLI ARŞİVİ BELGELERİNDE ABDÜRREŞİD İBRAHİM

(belge-yorum) Hayreddin MERAL

 

DEVLET NEDİR?

(araştırma) Haz.: Kürşad Yusuf Coşkun

 

VEFA

(hikâye) M. Umut ONAY

 

DAHHAK-I ZALİM

(şerh-roman) H. HEPSEV

 

HEM OKUDUM HEM YAZDIM

(hüsn-i hatt yazısı) Murad SIRRIOĞLU

 

KÂ'BE'YE DOĞRU, ÇIKIŞ, İSTANBUL GÜZELLEMESİ, ÜSKÜDAR SALACAK'TA

(şiir) Rasim DEMİRTAŞ

 

EY ŞEHİR

(şiir) Şeyhettin YALÇINKAYA

 

En Güzel Kıssa (mesnevi)

 

ANADOLU AHALİSİ(araştırma) ŞEMSEDDİN SAMİ / Haz.: Köksal YILMAZ

 

ÇİN’DEKİ MÜSLÜMANLAR

(kitap tanıtımı / İslam âleminden) Haz.: H. Beydilli

 

Bâb-ı Âlem’den KAMERUN’A, KAMERUN’dan dünyaya

(haber-tanıtım / İslam âleminden) Ali ARIKMERT

Okuyucularla Söyleşi

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Sayı-11-A3-Tanıtım-s.jpg

 

 

 

Yüce Devlet Dergisi 11. Sayı Basın Bülteni

 

1 Haziran 2012 / 11 Receb 1433 Tarihli

Yüce Devlet Dergisi’nin

11. Sayısında bulunan

yazılar, türleri ve yazarları

aşağıdaki gibidir:

 

BAYRAĞIMIZI NEDEN SEVERİZ?

(başyazı)

Öte Dünyaya İnanmak

(eylem yazısı)

YENİ ANAYASA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ (2)

Senin Nefsin de Bir Ejderhadır

(tefsir) Sabahaddin KURTAY

“O, SENİ MUHAKKAK GÖRÜR”

(hadis şerhi) Dr. Muhammed AYHAN

Mu’cize-i Ahlâk-ı İslam

(sadeleştirme) EB-ÜŞ-ŞEFÎK HAMDÎ

ANADOLU’DA NAKŞİBENDÎLİK

(araştırma) Murad SIRRIOĞLU

Kimdir “Rakîb” ?

(öğüt yazısı) Mehmed YÖRÜK

DERİN ÖLÜM

(şiir) Bünyamin DOĞRUER

Yetim Necip Fazıl

(büyüklerimiz/üstadlarımız) E. Mahmud MANİSALI

YÜKSELENE ÖVGÜ (MİRÂCİYE)

(şiir) haydar murad

Dua Edin Ona ve Âline

(şiir tercümesi) Şeyh Sa’dî-i Şirazi’den

ÜÇ AYLAR TEBRİĞİ

Şeytansı Tertip

(hikâye) M. Umut ONAY

EN GÜZEL KISSA (mesnevi)

Dahhak-ı Zalim

(şerh-roman) H. HEPSEV

SAMİMİ OLGUN FEDAKÂR İNSANLAR

(şiir) haydar murad

Paslı Çivi / Yalnızlık Senfonisi

(şiir) Süleyman Dervişoğlu

AŞMA / İNSAN SAATİ / BEYAZ / ŞAFAK HAREKÂTI /

MUTLULUK PLANI / DEMİR ATMA

(şiir) Rasim DEMİRTAŞ

Çin’deki Müslümanlar

(kitap tanıtımı) Haz.: Hayreddin Meral

Okuyucularla Söyleşi

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
  • Create New...