Jump to content

Sign in to follow this  
bozkurt

Üni.öğrencilerine Yönelik N.fazıl Deneme Yarışması

Recommended Posts


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ’NE YÖNELİK
DENEME YARIŞMASI
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İ ANMA PROGRAMI
(20–26 MAYIS 2013/ KONYA)

... NECİP FAZIL KISAKÜREK DENEME YARIŞMASI
KATILIM VE DEĞERLENDİRME ŞARTLARI

A. AMAÇ
Yarışmada yükseköğretim öğrencilerinin Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinde ele aldığı kavramları kendi bakış açılarıyla tartışmaları ve dilin inceliklerini yansıtan eserler vermeleri amaçlanmaktadır.

B. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR
Yarışma Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Selçuklu Belediyesi Başkanlığı, Meram Belediyesi Başkanlığı, Karatay Belediyesi Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenmektedir. Deneme yarışmasının değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasından Necmettin Erbakan Üniversitesi sorumludur.

C. YARIŞMAYA KATILABİLECEK KİŞİLER
Yarışmaya, tüm yükseköğretim öğrencileri (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) katılabilir. Yürütme Kurulu ve yarışma jüri üyelerinin birinci dereceden yakınlarının yarışmaya katılması mümkün değildir.

Ç. YARIŞMA KONULARI
Yarışmaya katılan eserlerde Necip Fazıl Kısakürek’in düşünce dünyasına ait kavramlar yansıtılmalı, değerlendirilmeli veya tartışılmalıdır.
Bu yarışmada öğrenciler aşağıdaki konulardan birini seçerek yazdıkları deneme ile yarışmaya katılabilirler.
* Bir Mütefekkir Olarak Necip Fazıl
* Necip Fazıl’da Kültür ve Medeniyet Algısı
* Kültürel Değişme ve Değerler
* Eleştirel Düşünme
* Gençlik ve Necip Fazıl
*Necip Fazıl’da Arayış
*Necip Fazıl ve Metafizik
*Necip Fazıl ve Ütopya
*20. Yüzyıl Türk Şiiri ve Necip Fazıl

D. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
* Yarışmaya Türkiye’de bulunan tüm yükseköğretim öğrencileri (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) katılabilir.
* Her öğrenci sadece bir deneme ile katılabilir.
* Deneme üzerinde sadece rumuz ve denemenin başlığı yazılmalıdır. Eserlerde isim, okul vb. bilgiler yer almamalıdır. Sadece rumuz yer almalıdır.
* Her katılımcı, yarışmaya rumuzla katılacak ve jüri üyeleri değerlendirmelerini sadece rumuzları görerek yapacaktır. (Rumuzların karışmaması için rumuzların sonuna T.C. kimlik numarasının son dört rakamı da eklenecektir.) Yarışmalara katılacak öğrenciler eserlerini bir zarfın içerisine; rumuzunu, adını soyadını, iletişim bilgilerini ve ikamet adreslerinin yer aldığı başvuru formunu ise diğer bir zarfın içerisine yerleştirecekler. Bu küçük zarfların her ikisinin üzerinde de öğrencilerin rumuzları yer alacak. Her iki zarfın da ağzını kapatarak diğer bir zarfın içerisine yerleştirerek teslim edeceklerdir/göndereceklerdir. İnternet üzerinden yarışmalara katılım mümkündür. Ancak eserlerini internet üzerinden göndererek yarışmalara katılan öğrenciler ilan edilen tarihe kadar başvuru formunu rumuzu ile birlikte kapalı bir zarfta posta ya da kargo ile şartnamede belirtilen adrese göndereceklerdir.
* Yarışmaya gönderilecek denemeler 5 (beş) nüsha olmalıdır.
* Yarışmaya katılacak eserler en az 1000, en fazla 2000 kelime uzunluğunda olmalıdır.
* Eserler, belirlenen konulardan birinde ve deneme türünde yazılmalıdır.
* Eserler, Microsoft Office Word programında, normal sayfa düzeninde, iki yana yaslı biçimde, Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
*Yarışmaya katılım dili Türkçedir.
*Denemeler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
* Kazananların isimleri yarışma için açılacak web sayfasında ve ilgili üniversitelerin web sayfalarında ilan edilecektir.

E. DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
* Yarışma afişlerinin asılmasını sağlamak
* Yarışma ile ilgili tüm işlemleri takip etmek
* Yarışma ile ilgili duyuruları yapmak
* Yarışmaya öğrencilerin katılımını sağlamak
* Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı Düzenleme Kurulunun önerisi ile değerlendirme komisyonu / komisyonları oluşturmak
* Yarışmanın ödül töreni ile ilgili işlemleri yürütmek

F. YARIŞMA TAKVİMİ
* Yarışma duyurularının yapılması: 20 Şubat 2013.
* Öğrenci eserlerinin ve başvuru formlarının son gönderilme tarihi: 25 Nisan 2013.
* Değerlendirme tarihi: 26 Nisan-10 Mayıs 2013.
*İlan tarihi: 15 Mayıs 2013
* Ödül töreni: 20 -26 Mayıs 2013.
*Deneme yarışmasına katılan öğrenciler, eserlerini belirlenen tarihler arasında, bilgisayar çıktısı ve CD ortamında “Necip Fazıl Deneme Yarışması Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karaciğan Mah. Ankara Cad. No: 74 Karatay / KONYA” adresine göndereceklerdir/teslim edeceklerdir. Yarışmalara katılım “rumuz” ile olacak. Yarışmalara katılacak öğrenciler eserlerini bir zarfın içerisine, rumuzunu, adını soyadını, iletişim bilgilerini ve ikamet adreslerinin yer aldığı başvuru formunu ise diğer bir zarfın içerisine yerleştirecekler. Bu küçük zarfların her ikisinin üzerinde de öğrencilerin rumuzları yer alacak. Her iki zarfın da ağzını kapatarak diğer bir zarfın içerisine yerleştirerek teslim edeceklerdir/göndereceklerdir. Belirlenen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

*İletişim Adresleri:
Necip Fazıl Deneme Yarışması Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karaciğan Mah. Ankara Cad. No: 74 Karatay / KONYA

E-posta: nfk.deneme@konya.edu.tr

G. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı Düzenleme Kurulunun teklifi ve onayıyla belirlenecek komisyon/komisyonlar tarafından yürütülecektir. Değerlendirmede Tablo 1’deki puanlama anahtarı kullanılacaktır.

Kategori

Alt Kategori

Puan

Başlığı
İçeriğe uygunluk ve özgünlük 5

İçerik
Özgünlük 20
Akademik yeterlilik 10
Konu bütünlüğü 10
Ana düşünce ve yardımcı düşünceler arasındaki ilişki 10
Sonuca bağlama5
Dil ve Anlatım
Cümle kuruluşu 10
İfadelerin özgünlüğü 10
Açıklık ve anlaşılırlık 10
Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk 10
TOPLAM 100

H. ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

* Birincilik Ödülü: 4000 TL + Necip Fazıl’ın 6 eseri + Tablet Bilgisayar

* İkincilik Ödülü: 3000 TL + Necip Fazıl’ın 6 eseri + Tablet Bilgisayar

* Üçüncülük Ödülü 2000 TL + Necip Fazıl’ın 6 eseri + Tablet Bilgisayar

*Dördüncülük Ödülü: 1000 TL + Necip Fazıl’ın 6 eseri + Tablet Bilgisayar

*Beşincilik-Onunculuk Ödülü: 500 TL + Necip Fazıl’ın 6 eseri + Tablet BilgisayarI. TELİF HAKLARI

* Eser sahibi, dereceye giren eserler üzerindeki tüm kullanım haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim vb.) 5 (beş) yıllığına Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı Düzenleme Kuruluna bedelsiz olarak devrettiğini kabul eder.

* Gönderilen eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin eserin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı Düzenleme Kurulunun uğrayacağı zararlara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

* Yarışmaya katılan kişiler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

http://nfk.org.tr/sayfaayrinti.php?sayfaid=4
 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Bu haberler öyle mutluluk verici ki... Hediyeler de az buz değil hani. Arkadaşları tebrik etmek lazım, güzel bir olaya imza atmışlar. Katılım yüksek olacaktır eminim. Böylesi ayrıntılarla düşünülmesi, yarışma konularının çeşitliliği, özenilerek yapıldığını gösteriyor. Umarım güzel sonuçlar gelir ve hepimiz istifadede bulunabiliriz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ödüller harika. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yarışma. Yalnız manayı kenara bırakıp direk maddiyata girdim, bu kapitalist bir ruhtur :)

 

Ben yazmayı düşünüyorum, kalemi olan arkadaşlar. Denemekle bir şey kaybetmeyiz, asılın!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

sayın ssimeranya bu organizasyon cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan bir organizasyondur. Bu organizasyonu

 

Konya Valiliği

Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya Merkez Selçuklu Belediyesi

Konya Merkez Meram Belediyesi

Konya Merkez Karatay Belediyesi

KonyaSelçuk Üniversitesi

Konya KTO Üniversitesi

KonyaMevlana Üniversitesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya Ticaret Odası

Konya Ticaret Borsası

Konya Sanayi Odası

 

birlikte düzenlemektedirler.

 

Bu ayrıntı zannımca gözünüzden kaçmış. Ayrıca çok kapsamlı bir organizasyon. Üniversite öğrencilerine yönelik 3 dalda yarışmalar mevcut.

 

Yukarda bozkurt kardeşimizin paylaştığı bu yarışmalardan sadece birisi

ikinci olarak gençlikten Üstada mektup yarışması, üçüncü olarak da Üstada şiir kategorisi bulunmakta. Bahsi geçen ödüller diğer dallar için de geçerli. Ayrıca liselere yönelik de ödüllü yarışmalar mevcut.

 

Konyalı olarak şehrimle gurur duydum. Kim akıl etti,kim düşündü bilmiyorum ama nokta atışı yaptılar helal olsun. Şu linkte detaylı ayrıntılar mevcut,lütfen göz atınız...

 

http://nfk.org.tr/index.php

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Evet tam olarak okumadım yukarıdaki yazıyı. Ayrıntıyı da atlamışım çok teşekkürler bilgilendirme için. "Yarışmayı düzenleyen kurumlar" kısmındaki arkadaşları kasdetmiştim aslında ben falan diye kıvırmıyorum. :) Sadece ödül konu ve nitelik gibi kısımları okudum aceleyle.

 

Katılacak arkadaşlara başta Mümin kardeşimiz olmak üzere başarılar. Dereceye giren kişinin site üyelerimizden çıkması gurur verici olurdu aslında. Cesaretimi toplarsam belki ben de denerim. Başka yok mu katılacak olan?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Katılım şartları uymuyor malesef yoksa hiç kaçırılacak bir proje değil.Yanlış zamanda mı okuduk nedir :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ben Konya'da okurken bu tip faaliyetler fazla olmuyordu, ya da ne bileyim ben o bilinçte değildim.

Tebrik ediyorum Konya'daki eğitim kurumlarını, bence bu tip çalışmaların devamı gelmelidir.

Tabiki bu çalışmaları yeterli değil, üniversite gençliğin ve bilinçli gençlerin harıl harıl bu çalışmalara iştirak etmeleri gerekir.

Şunu unutmayalım, ülkede uzun vadeli ve olumlu gelişmeler olmasını istiyorsak, İslami bir gençliğin, lafta değil, bu şekilde kendi değerlerine bağlı, bilgili, donanımlı gençleri yetiştirmemiz lazımdır.

Yoksa kış güneşi gibi kısa vadeli başarılara, bel bağlayıp onları gerçek ve baharın müjdecisi bahar güneşiyle karıştırabiliriz ve aldanabiliriz.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

hakikaten takdire şayan bir organizasyon. geç de olsa Üstada yönelik bu şekilde geniş çaplı bir organizasyona tanık olmak sevindirici.

 

bu sitede http://nfk.org.tr/index.php yazılanlar haricinde bir de kitap dağıtım projesi mevcut. bu konunun haberini de buraya eklemiştim. 500000 adet Üstadın kitabı öğrencilere dağıtılacak. http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/14963-vefatynyn-30-yylynda-necip-fazyl-kysakurek-500000-kitap-oedhrencilere-dadhytylacak/

 

gençliğin günümüzdeki fikrinin twitter ve facebookta yazanlardan ibaret olduğu düşünülürse, gençliği kitapla ve Üstadla buluşturmak gerçekten muazzam bir iş diye düşünüyorum. 500000 kitap hiç de azımsanacak bir rakam değil. yarışmalar da gerçekten teşvik edici olmuş. hem üniversite hem de lise öğrencilerini Üstad ile ilgili kafa yormaya teşvik ediyor. önlisans,lisans,yüksek lisans öğrencileri katılabilecek.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

hakikaten takdire şayan bir organizasyon. geç de olsa Üstada yönelik bu şekilde geniş çaplı bir organizasyona tanık olmak sevindirici. bu sitede http://nfk.org.tr/index.php yazılanlar haricinde bir de kitap dağıtım projesi mevcut. bu konunun haberini de buraya eklemiştim. 500000 adet Üstadın kitabı öğrencilere dağıtılacak. http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/14963-vefatynyn-30-yylynda-necip-fazyl-kysakurek-500000-kitap-oedhrencilere-dadhytylacak/ gençliğin günümüzdeki fikrinin twitter ve facebookta yazanlardan ibaret olduğu düşünülürse, gençliği kitapla ve Üstadla buluşturmak gerçekten muazzam bir iş diye düşünüyorum. 500000 kitap hiç de azımsanacak bir rakam değil. yarışmalar da gerçekten teşvik edici olmuş. hem üniversite hem de lise öğrencilerini Üstad ile ilgili kafa yormaya teşvik ediyor. önlisans,lisans,yüksek lisans öğrencileri katılabilecek.

 

Ben bu tip faaliyetleri şunun için önemsiyorum.

Emin olun ki, bir kişi Üstad denizinin içerisine bir daldığ zaman artık o eski o olmayacaktır.

Bunun için de, gene istediğimiz gibi olmasa da, en iyi fidelik yerleri eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerdir.

Üstad ile haşir neşir olan insan emin olun fikir çilesi çeken insandır.

Sırf bu yüzden bile, bu tip organizasyonlar desteklenir.

En basitinden şimdiki iktidarı bir nebze Üstadın meyveleri olarak görüyorum.

Şimdiki eğitim olanaklarında, iletişim çağında onu gerçek anlamda anlayan 1 milyon neferin toplum içerisindeki gücünü siz düşünün!!!

Üstadı bence şairlikten daha çok, fikriyat yönünü gençlere aşılayabilirsek, bu dediğim güç hiç de zor olmaz.

Üstad o kadar imkansızlıklar içerisinde bunu başardığına göre, şimdiki imkanlara sahip Müslümanların onun fikirlerini gelecek kuşaklara aktarması bir zorunluluk ve gerekliliktir.

Yoksa şimdiki elde ettiğimiz imkanları bir daha geri gelmemek üzere kaybedebiliriz!!!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

puanlama biraz kasıyo vize final puanlaması gibi ama o olmazsa nasıl puanlayacaklar hayırlısı...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Vefatının 30. Yılında Necip Fazıl'ı Anma Etkinlikleri kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek'in 6 farklı eserinden 60 bin kitap, Konya'daki lise öğrencilere dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Necip Fazıl'ın; Çile, Babıali, Aynadaki Yalan, Çöle İnen Nur, Hikayelerim, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı kitaplarını, Konya Lisesi öğrencilerine dağıttı.


Gürsoy, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, meslek odaları ve borsaların işbirliğiyle 20-26 Mayıs tarihleri arasında, Vefatının 30. Yılında Necip Fazıl'ı Anma Etkinlikleri adı altında kapsamlı programlar düzenleneceğini söyledi.


Konya genelinde, kitapların 251 liseye ücretsiz olarak dağıtıldığını ve etkinliklerin başlayacağı 20 Mayıs'a kadar öğrencilerin bu kitapları okuyacaklarını ifade eden Gürsoy, "Bu faaliyetle amacımız; okuma kültürünü daha da geliştirmektir. Bu kitapların 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrencilerimiz tarafından okunmasını hedefliyoruz. Bundan sonra her yıl bir başka yazarımızın eserini Konya'da gençlerimize ücretsiz olarak dağıtmayı öngörüyoruz" diye konuştu.


Gürsoy, okuma kültürünü çocukların ayrılmaz bir parçası haline getirmek istediklerini vurguladı.


Öğrencilerin liseyi bitirinceye kadar en az 200 kitabı okuyarak mezun olmasını planladıklarını dile getiren Gürsoy, "Okumayı başaran öğrencilerin daha başarılı olacağına inanıyoruz. Vefatının 30. yıl dönümü münasebetiyle Necip Fazıl'ın eserlerinin okunmasıyla, çocuklarımızın okuma alışkanlığını biraz daha arttırmayı, kitabı sevdirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


-Etkinlik programı-


Etkinlikler kapsamında, büyük şair, piyes yazarı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in yaşamı, sanatı ve davasının hafızalarda yeniden canlanması adına faaliyetler düzenlenecek.


Etkinlikler boyunca, Necip Fazıl'ın "Bir Adam Yaratmak", "Reis Bey",


"Mümin ile Kafir" gibi eserlerinden uyarlanan sinema filmlerinin ücretsiz gösterimi yapılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, hafta boyunca, şiir dinletileri, tiyatrolar ve konser etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bestelenmiş Necip Fazıl eserleri seslendirilecek. Ayrıca, Mevlana Meydanı'nda yaklaşık 5 bin kişinin katılımının hedeflendiği "Necip Fazıl'ı Okuyoruz" isimli kitap okuma programı gerçekleşecek.


20-22 Mayıs tarihleri arasında "Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu"nun da düzenleneceği etkinlikler çerçevesinde, 5 bin farklı kuruma, 71 bin görsel ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından "500 bin öğrenciye 500 bin kitap" faaliyeti kapsamında ise Konya'daki ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine Necip Fazıl'ın biyografik kitapları dağıtılacak. - Konya

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Sizce hangi mevzuyu işlemek kalemi daha kolay oynatmamızı sağlar? Bana "Gençlik ve Necip Fazıl" ile "Necip Fazıl'da Arayış" gibi geldi. Olay örgüsü tarzında yazmaktansa psikolojik işleme her daim bana daha çekici gelmiştir. Aslında psikolojik tahlil derdindeysem Ütopik midir nedir onu seçmem lazım ama pek de ısınmadım ona.

 

Bir de sizce bu muhtevada hangi Üstad eserlerini gözden geçirmemi tavsiye edersiniz?

 

Yardımcı olunuz ödül getireyim, iddialı değilim ama almadan da gelmem ben Allah'ın izniyle ;) Şaka tabii de özledim ya Üstadıma dair yazmayı. Kazanamasak da siteye bir inceleme-deneme kazandırmış oluruz fena mı olur.. Evet iddia diye başlayıp kazanamasak da diye biten bir paragraf, dik dur mümin bu maçı alacağız. Kendi kendime motive süperim yaa, nasıl gülüyorum şu an ahah

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Sizce hangi mevzuyu işlemek kalemi daha kolay oynatmamızı sağlar? Bana "Gençlik ve Necip Fazıl" ile "Necip Fazıl'da Arayış" gibi geldi. Olay örgüsü tarzında yazmaktansa psikolojik işleme her daim bana daha çekici gelmiştir. Aslında psikolojik tahlil derdindeysem Ütopik midir nedir onu seçmem lazım ama pek de ısınmadım ona.

 

Bir de sizce bu muhtevada hangi Üstad eserlerini gözden geçirmemi tavsiye edersiniz?

 

Yardımcı olunuz ödül getireyim, iddialı değilim ama almadan da gelmem ben Allah'ın izniyle ;) Şaka tabii de özledim ya Üstadıma dair yazmayı. Kazanamasak da siteye bir inceleme-deneme kazandırmış oluruz fena mı olur.. Evet iddia diye başlayıp kazanamasak da diye biten bir paragraf, dik dur mümin bu maçı alacağız. Kendi kendime motive süperim yaa, nasıl gülüyorum şu an ahah

 

''Gençlik ve Necip Fazıl '' ve '' Bir Mütefekkir Olarak Necip Fazıl '' konuları nedense merakımı celbetti.Sizin bu konularda daha iyi yazabileceğiniz aklıma geldi :shiny: Ne yapıp edip bir ödülle dönmeniz gerekiyor.O ödüllerden biri ya bizim olacak ya da bizim olacak.Güveniyorum size. :shake2:

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

İnşaAllah öyle olsun, o kadar çok meşgul olmam gereken şey var ki yine de yazma isteğimi kaybetmemeye çalışıyorum. Bir kaç eseri gözden geçirip o ruh hali içine girmem lazım en kısa zamanda :)

 

Teşekkür ederim cevabınız için.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

İnanmıyorum 25 Nisan sonmuş. 10 gün kalmış :blink: Ödev teslimlerim, ezber, kısa sınavlar.Off fff

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 

Ben bir şeyi anlamadım; hem mail adresi vermiş gönderelim diye hem de nüsha şeklinde istiyor adres veriyor. Mail adresine attıktan sonra sadece başvuru formunu posta ile istiyordu. Ne sıkıcı ya. Eseri şükür yazdım da göndermesi kaldı. Hayr olsun bakalım.

 

İnanın şu şartları 2 kez okudum hala net anlamadım, kafam öyle yorgun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 

Siyah Ceket'in yerinde olsam bi üniversite öğrencisine kıyak yapar girerdim bu yarışmaya. Adı t ile başlıyor. Parayı da 50-50 kırışırdık. Kitapları o alırdı.

Bizim zamanımız olan zamanlarda yoktu böyle yarışmalar. Bizim zamanımızın olmadığı zamanlarda yapılmaya başlandı. Kafamda taslağı çizili geyik yazısını bile kaç haftadır yazamadım. Yani yarışmaya katılacaklar için iyi bir fırsat var. Bir tane bile derece garantisi olan güçlü rakibiniz yok arkadaşlar, varın bu fırsatı kaçırmayın. Hayır ağlamıyorum. Gözüme işkembe çorbası kaçtı.

Büyük olay. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu konu niye facebook ve twitter sayfamızda duyurulmadı ki? Üçe kadar sayıyorum, duyurmazsanız sitede gördüğüm bütün yöneticilere sataşırım. Sataşmaya vakit her zaman bulunur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Sayın trra yöneticilere sataşmaya gerek yok efendim.Biz onun duyurusunu yapmıştık ama özellikle yarışma olduğunu belirtmeyi unutmuşuz. :shiny:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Bence yarışmaya ayarsız katılsın trradomir. Adam üslup bakımından hayli yeteneksiz. Yaptığı yorumlarda kurnaz bir müteahhit kadar kabiliyetli. Harry Potter’ın tüm serisini edebi bir zevk ile okumuş olduğunu da unutmamak gerek. Sonra, tırnaklarını yemeyip haftada iki kez tırnak makasıyla düzgün bir şekilde kesmesi de onun artı hanesine eklenecek gereksiz bir ayrıntı. Az kalsın unutuyordum, hiç kimsenin henüz yapmaya muvaffak olamadığı bir alışkanlığı var bu muhteşem prensin. Evet, her yemekten önce dişlerini fırçalamasından bahsediyorum bu fevkalade insanın. Yalnız üç sorun var. Birincisi ayarsız’ın katıldığını duyunca diğer yarışmacılar yarışmadan çekilebilir. Bu da tek başına yarışan ayarsız’ın jürinin adil kararıyla on birinci olması demek olur ki en düşük ödülden bile mahrum kalarak psikolojisi bozulabilir. İkincisi, diğer yarışmacılar yarışmaktan vazgeçmediği takdirde ayarsız, bir öğrenci psikolojisiyle hareket ederek, nasıl olsa hocalar (jüri) bu kadar kağıdı okumaz diye yarışmaya kremşantili çilek dolmasıyla katılabilir. Üçüncü sorunsa ayarsız bu yarışmayı kpss, ygs ya da yds gibi bir sınav zannederek, deneme yarışmasına katılımın son gününde herhangi bir okulda ders işlenen bir sınıfa girip, öğretmenin şaşkın
bakışları arasında öğrencilere hitaben : “05 ucu olan var mı?” diyebilir. Öyle görünüyor ki bu yarışmaya ayarsız’ın katılması oldukça mantıklı:)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Ayarsızın hepimizden üstün olduğu yanları hepimiz biliyoruz, onları tevekkeli anlatma burada. Dikdörtgen kumanda pillerinin ucuna dilini değdirip çarpılınca kahkaha atmak gibi, kulağını karıştırdığı kürdanla dişlerini temizlemek gibi, sağ elinin işaret-yüzük, sol elinin de baş-orta-serçe parmaklarında üç ay boyunca tırnak kesmemek gibi, efendime söyliyim jiletle saçlarını küçük harflerle atatürk yazacak şekilde kazımak, kramponlarını koklarken fotoğraf çektirip facebook'ta profil resmi yapmak, otobüste işaret parmağını capır cupur emmek, her sabah saat 7'de kalkıp

ve akabinde hemen
terennüm ederek güne başlamak gibi huylarıyla meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayır katılsın, katılsın ama kağıdın üstüne 'deneme... ses deneme bir ki üç. Ohuhahuhauahauuuyaaaaaa' yazıp göndermeyeceğini nereden bilebiliriz? Bu kötü espriyi yaparak iki kalp krizi ve bir beyin kanamasına sebep olmayacağını kim garanti edebilir? Bu ülkede jüriler kolay yetişmiyor. Bu adam değil mi klavyeyi telefon, Windows 7'nin 'donink-doniink?' şeklindeki açılış müziğini telefon zili, mouse'u da ahize zanneden şehir efsanesi ya? Ya Allah seni inandırsın, geçende bilgisayarı açarken oradaydı, üç-beş kuruş karşılığında bizim yazanenin yerlerini sildiriyordum. Yani ekmeğini kazansın çocukcağız. Bunlar burda anlatılmaz böyle, neticede Allah rızası için yapılan işler de. öhhöm namnamnam yeri geldi işte. Neyse bilgisayar açılırken bi baktım kapmış mouse'u, götürmüş kulağına, 'aloo, alo sesim geliyor mu, cevap versene kardeşim' diye küfretmeye başlamış. Bak bunlar burada anlatılmaz ama geçen gün dedim ki parası neyse vereyim dedim, sevaptır dedim, bizim sıpanın Dubai gezisini de gelecek aya erteleriz dedim, götüreyim şunu bi Bakırköy'de tedavi ettireyim... Yazık sonunda zavallı di mi. İnsanın içi acıyor. Doktorlar 'bizim buna yapacağımız bi şey yok, alın götürün ve üstüne kireç dökün. Hastalarımızın ruh sağlığını tehlikeye atamayız' dedi. Yani mirim bir utandım, bir yerin dib...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 

Geç haberim oldu, yetişemedim ve bu yüzden bay alt tire iks'i esefle kınıyorum. Yalnız birinci olacak arkadaşa buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ödül törenine korumalarıyla gitsin zira her türlü seremoniye, sempozyuma, müsamereye, festivale düşman olan iki üye var bu sitede ki ikisi de birbirinden tehlikeli. Bu modern derebeylerinin feodal yapılarından totaliter bir monarşiyle uzak durmamız lazım.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

83'te vefat etmesini yaşıyla karıştıran beni tebrik ediyorum. Nasıl böyle bir hataya düştüm hayret.

 

Hem bilemiyorum neden, zaman geçtikçe inancımı yitiriyorum yazıma karşı. Yazmamış sanki kavga etmişim. Her neyse mühim olan yazmaktı. Açıklansın da sizlerin de eleştirilerini almak isterim, hele bir sağ çıkalım da ayın 15'ine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
 • Create New...