Tagged: şiir

Tarihe Bile Sığmazsın!

Tarihe Bile Sığmazsın!

TARİHE BİLE SIĞMAZSIN! Gardiyanlar anlatmıştı. Üstad, Osman ağabeyle kucaklaştıktan sonra, daracık koğuşa bir bakmış ve şöyle demiş: ” Osman!.. Biz üç kişi, şu iki teneşirlik yere nasıl sığacağız?” Osman ağabey cevap vermiş : ”...

Sıpa

Sıpa

SIPA Üstad’ın at merakı malûm. Ancak bizi şaşırtan, bir gün, onun salonunda bir sıpayla karşılaşmamız oldu. Daha doğrusu salona girdiğimizde sıpa yoktu, Üstad sıpayı bize göstermek için, dışarıdakilere: “Sıpayı getirin” diye seslendi. Sevimli mi...

Son Devrin Din Mazlumları

Son Devrin Din Mazlumları

SON DEVRİN DİN MAZLUMLARI 1968 yılında Bugün Gazetesi’yle TCK’nun 163’üncü maddesiyle ilgili bir yazı dizisi hazırlamak için anlaşmıştım. Yazı dizisinde bu maddenin kabulü, meclis müzakereleri, tatbikatı, mahkûmları, mazlumları canlı olarak sergilemeye çalışacaktım. Sekiz sütuna...

Sirkeli Bezler

Sirkeli Bezler

SİRKELİ BEZLER Alnımda, hâlâ, sirkeye batırılmış soğuk bezler hissetmekteyim. Keskin bir sirke ve hasta odası kokusu… Evet, alnımda sirkeli bezler… Ateşimi alsın diye… Bütün çocukluğum, ilk çocukluğum, hastalıkla geçti. On – onbeş yaşıma kadar,...

Sen Şehit Olursun!

Sen Şehit Olursun!

SEN ŞEHİD OLURSUN! Bir şeriat meselesi konuşuluyordu: Bir mümine, hayatı veya vücudunda bir uzvun kesilmesi pahasına bir küfür kelimesi söyletmeğe kalksalar, mümin, kalbinde imanını saklayarak bu kelimeyi söyliyebilir, izin vardır, fakat söylemez ve imanını...

Sen Bir Peygambersin!

Sen Bir Peygambersin!

SEN BİR PEYGAMBERSİN! “Ağaç” tezgâhlanırken Sait Faik İstanbul’dadır. Mecmua çıkar çıkmaz Mistik Şair’e bir mektup gönderiyor. Şiddet ve nefretle reddi ve sırf hakkı ifade için nakli bile, Mistik Şair’e gök başına yıkılmışçasına giran gelen...

Selma

Selma

SELMA (Ö. 1910) Çemberlitaş’ta, Sultanahmet’e doğru inen sokakların birindeki kocaman konakta, silik bir yüz var ki, nazarımda mâna ışığının en nurlusunu yaşatır ve bende bu tesir noktasından her şeyi gölgede bırakır. Bir yaş küçüğüm,...

Selâmunaleyküm

Selâmunaleyküm

SELÂMÜNALEYKÜM Yolda bir adam gördüm. Seksenlik, süt beyaz sakallı, nur yüzlü, başı açık… Bu adamdaki madde ifadesi, o kadar derin ve tatlı bir Müslümanlık ruhu belirtiyordu ki, dayanamadım; tam yanına geldiğim zaman kendisine hitap...

Sâmiha Ayverdi Ile Görüşmesi

Sâmiha Ayverdi Ile Görüşmesi

SEMİHA AYVERDİ İLE GÖRÜŞMESİ Sâmiha Ayverdi’nin Mülâkatlar adlı eserinde geçen Üstad’la yapmış oldukları iki farklı görüşme iktibas edilmiştir: N. F. Kısakürek- Ben hiçbir muharriri ziyarete gidip tebrik etmiş değilim; size adetâ sürüklenerek geldim. Ben...