takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com
Kategori: Devri Daim - N-F-K.com - Necip Fazıl Kısakürek

Ayın Kitabı-Şubat 2013: Yeniçeri

Selamlar,

Değerli kullanıcılarımız, Temmuz 2012 ayından bu yana Üstad’ın farklı dallarda kaleme alınmış 7 eserini değerlendirdik. Üstad’ı kendi eserleriyle tanıtma hedefine 7 aydır hizmet eden Ayın Kitabı aktivitemiz, bu ay da devam ediyor. Aktivitemizin şubat 2013 ayağında, Üstad’ın tarih yorumculuğunu yakından görebileceğimiz bir eser belirledik. 8. kitabımız, Yeniçeri adlı eser olacak.

— Önceki Kitaplar —
* Ocak 2013 – En Kötü Patron
* Aralık 2012 – Aynadaki Yalan
* Kasım 2012 – Benim Gözümde Menderes
* Ekim 2012 – Reis Bey
* Eylül 2012 – Bir Adam Yaratmak
* Ağustos 2012 – O ve Ben
* Temmuz 2012 – Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu

Saygı ve selamlarımızla
Kitap Dağıtım Projesi

Dikkat: Projemize yoğun talepten dolayı yeni başvuru alınmamaktadır, mevcut başvurular karşılandığı taktirde yeni başvurular alınacaktır.

Sitemiz tarafından başlatılan Üstad’ın kitaplarını dağıtım projemizin ilk adımında Trabzon Maçka İmam Hatip Lisesi’ne 45 adet Üstad kitabı hediye edilmiştir.

İlgili Fotoğraflar:

Sitemiz tarafından başlatılan Üstad’ın kitaplarını dağıtım projemizin ikinci adımında Erzurum Merkez Anadolu Lisesi kütüphanesine 33 adet Üstad kitabı hediye edilmiştir. Fotoğraflar:

Sitemiz tarafından başlatılan Üstad’ın kitaplarını dağıtım projemizin üçüncü adımında Erzurum Hacı Sami BOYDAK Anadolu lisesi kütüphanesine 33 adet Üstad kitabı hediye edilmiştir. Fotoğraflar:

Sitemiz tarafından başlatılan Üstad’ın kitaplarını dağıtım projemizin bir diğer adımında Hatay/Erzin/Gökdere Köyü/Gökdere Köy Kütüphanesi’ne 21 adet Üstad kitabı hediye edilmiştir. Fotoğraflar:

Erzurum/Toprakkale Köyü’nde bulunan Delikanlı odasına Üstad’ın kitaplarını dağıtım projemiz kapsamında 17 adet Üstad kitabı ve odanın duvarlarına asılmak üzere 4 adet çerçeveli resimli şiir hediye edilmiştir.

İlgili fotoğraflar:

***********************************

Projemiz dahilinde Düzce Akçakoca Anadolu Öğretmen Lisesi’ne 40 adet Üstad kitabı gönderilmiştir.  Gönderilen kitaplar şunlardır:

Hikayelerim
Çile
O ve Ben
Sahte Kahramanlar
Aynadaki Yalan
Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu
Bâbıâli
Sosyalizm Komünizm ve İnsanlık
Türkiye’nin Manzarası
İman ve İslam Atlası
İdeolocya Örgüsü
Mümin Kafir
Son Devrin Din Mazlumları
Ulu Hakan II. Abdülhamid Han
İmân ve Aksiyon
Doğru Yolun Sapık Kolları
Hücum ve Polemik
En Kötü Patron
Nasreddin Hoca
Bediüzzaman Said Nursi
Hacc
Çöle İnen Nur
Peygamber Halkası
Başbuğ Velilerden 33
Gönül Nimetleri
+15 tiyatro eseri
Rabıta-i Şerife ( Seyyid Abdulhâkim Arvasi )

Üstadın, Esseyyid Abdulhakim Arvasi hazretlerinin kaleme aldığı Rabita-i Şerife kitabını sadeleştirdiği kitaptan alıntıdır.

HİKMETLER

”Anlamak değil, inanmak lazımdır.”

”Hakka mahsus bir sıfat insana, insana göre bir sıfatı da Hakka isnad etmek küfürdür ve İlahi gazabı davet eder”

”Yüksek sesle dua edilmez.Duada kendi şanına layık olanı istemelidir.Duanın reddinden büyük bela olmaz.Gizli ve düşkün tavırlı dua, kabulu gerektirir.Allahın sana dua ettirmesi kabule işarettir”

”Haramlarda korkan zahiddir, şüpheliden korkan ise veli”

”Hamd, o nimet vericiyi ibadetle bilmektir.Hamd o nimet vericiyi ibadetle bilmektir.Hamd ilahi Zatı vasıflandırmaktır.Şükür, Hakkın kuluna verdiğini onun yoluna kullanmaktır.”
*

Üstadın, Esseyyid Abdulhakim Arvasi Hazretleri’nin kaleme aldığı Rabita-i Şerife kitabının, yeni iman gençliğinin anlaması için sadeleştirdiği kitaptan alıntıdır.

KUR’AN-ŞERİAT-DİN-MİLLET

Şeriat, Allahın ”akdes–en kutsi” zatı tarafından kemal belirtici bir yüceltişle ”Emin” sıfatlı Cebrail yolundan, sevgilisine, bütün insanların dünya ve ahiret saadetini çerçeveleyici hükümleri toplamış olarak inzal buyurduğu (indirdiği) hükümler manzumesidir.Bütün fazl ve faziletleri toplayıcıdır.Bütün kemalleri birleştiricidir. Dış ve iç çizgilerle bütün doğru şeriatleri özleştiricidir. Bütün mutluluk ve menfaatleri kuşatıcıdır.Selim aklın benimsediği hükümler ve ahlaki kıstaslardan ibarettir.Selim tabiatler onu reddetmez ve ondan nefret duymaz. Beldelerin imarını, insanların refahını üst üste emredicidir.Allahın emirlerini yüceltmeye ve halkına şefkat göstermeye davet edicidir. İlahi hadleri(sınırları) tecavüzden alıkoyucudur.Kul haklarının korunmasını kefalet altında tutucudur. Bütün mahluklara karşı sorumluluğu gerektiricidir.Ahlaki bütünlük ve tamamlılığı şiddetle koruyucudur.Kötü ahlakı, iyisinden ayırt etmeye yeterlidir.Hakikat bakımından iyi ahlakla sıfatlanmayı ve kötüsünden arınmayı gayelendiricidir.Yani kötü ahlaktyan şiddetle sakındırıcı ve iyisiyle gerçekleştirmeyi şart koşucudur. Sağlığa yardımcıdır. Her bakımdan iffeti hedeflendiricidir. Kazanmaya, verimli olmaya götürücüdür.Miskinlik ve tembelliği kabul etmez ve manasız işlerle uğraşmayı yasaklar. Ziraat, ticaret, sınaatı kesin emirlerle irade eder. İnsanların uğraşmalarını kemal yolunda ilerlemeye, helal mal kazanmaya, hak ve sınırların korunmasına hasreder.Yardım ve hizmeti en ciddi şekilde ister.İlim isteğini başta tutar, ilim ve fenler layık oldukları ehemmiyeti verir.Düşmanların korkutulması ve sindirilmesi için hazırlık ve tedarikte bulunmayı vazifelendirir.Din ve cinsleri ayrı olan öbür milletleri can, mal, ırz ve namusunu muhafaza ve müdaafayı hadis emriyle mecburi tutar ve aksini yapanları cezalandırır. Düşmana karşıda şiddet gösterilmesini ayet hükmüyle ölçülendirir.Faidesiz ve kıymetsiz işleri kabul etmez.Allaha , Resullerine, meleklerine ve Kitaplarına halis kalbe inanmayı ve öğütlerine uymayı telkin eder. İnsanı, amirine yüksek ve aşşağı tabakadan fertlere, yakınlarına, dostlarına, yabancılara karşı derece derece saygılı ve ilgili,öğüt vermeye, iyilik dilemeye sevk eder.Bunun aksini yapanlara mesuliyet biçer.Nefsin zahiri ve batını temizlenmesi ölçüsünmü çerçeveler. Evlat ve aile haklarını kıymetlendirir.”Siyasetül Medine–Büyük belde siyaseti” taraflısıdır.Her mahlukun şanına göre hakkını gösterir.Sağlara, ölülere, gelmişlere, gelecekler ait ayrı haklar…KISACA İKİ DÜNYA SAADETİ…
*

KÜFRÜ GEREKTİREN ŞEYLER

1 — Allahın varlığında tereddüt…

2 — Allahın ülûhiyet istihkakına ortak koşmak…

3 — Allahın cisim olduğunu sanmak…

4 — Allahı cismin icaplarından biriyle vasıflandırmak…

5 — Allahı zaman kaydı içine almak..,

6 — Allahı mekân kaydı içine almak…

7 – Allahın ezeliyetini ve ebediyetini inkâr etmek.

8 — Annesi ve oğlu olduğunu ve doğurmuş bulunduğunu sanmak…

9 — Eksiklik sıfatlarından biriyle vasıflandırmak…

10 — Kemâl sıfatlarından herhangi birini kabul etmemek…

11 — Allahı bölünebilir bir madde halinde birleşim olarak hayal etmek…

12 — Allahı, bir şeye hülûl etmesi veya bir şeyin onda hal olması fikriyle mütalaa etmek…

13 — Peygamberlerden herhangi birine bir eksiklik isnat etmek…

14 — Peygamberlerden herhangi birini inkâr etmek…

15 — Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak…

16 — Peygamberleri sihirbaz, mecnun, cahil gibi şeylerle vasıflandırmak…

17 — Peygamberlerin Allah ile bir neseb alakası bulunduğunu sanmak veya söylemek…

18 — Peygamberlere günah isnat etmek…

19 — Peygamberlerin fazilet ve kemallerini Allahtan bilmeyip herhangi bir kuldan bilmek…

20 — Peygamberlerin çehre ve vücutlarında, sıhhat ve umumî hallerinde bir kötülük ve illet bulunabileceğini iddia etmek…

21 — Peygamberlere vaatlerinde sadakatsizlik isnadı veya başkalarına iftira edebileceklerini düşünmek…

22 — Peygamber olmayan bir kimseye peygamber demek…

23 — Peygamberlerden herhangi birinin nebiliğini inkâr etmek…

24 — Meleklerin varlığına inanmamak…

25 — Meleklere bir eksiklik ve kötülük isnat etmek…

26 — Meleklerin erkeklik ve dişilik vasıflarında olduklarını sanmak…

28 — Ayetle sabit mucizelerden herhangi biri üzerinde tereddüt etmek…

29 — Kamerin ikiye bölünmesi ve Mi’raç gibi, tevatürle sabit mucizeleri inkâr etmek…

30 — Allah’ın kitaplarından birisini tasdik etmemek…

31 — Kur’an’ın bir âyet veya bir cümle veya bir kelimesini inkâr etmek…

32 — Kur’an’a küçücük bir eksiklik ve zayıflık kondurmak…

33 — Kur’an’ın ölçülerine yanaşmamak veya onlardan şüphe etmek…

34 — Kur’an’ın hükümlerinden daha faydalı, daha uygun, daha koruyucu, daha adaletli bir şey kabul ve iddia etmek…

35 — Herhangi bir suretle Kur’an’ı tahkir etmek…

36 — Kur’an’a Peygamberin öz kelâmıdır göziyle bakmak…

37 — Kur’an’ı İslâm büyüklerinden başka türlü tefsir ve tevil etmek…

38 — Kabirdeki sual ve azabı inkâr etmek…

39 — Haşri inkâr etmek…

40 — Kıyamette her ferdin, aslî vücudiyle meydana geleceğine inanmamak…

41 — Hesap Gününü inkâr…

42 — Sıratı inkâr…

43 — Mizanı inkâr…

44 — Cennet ve cehennemi inkâr…

45 — Cennet nimetlerini ve cehennem azabını inkâr…

46 — Bunların ebedî olmadığına itikat…

47 — Kaderi inkâr…

48 — Kaderin değişebildiğine itikat…

49 — Kâfirlerin cennete girebileceklerine itikat…

50 — Müminlerin ebediyen cehennemde kalabileceklerine itikat…

51 — Allahın vasıflandırdıklarını eksik veya fazla kabul etmek…

52 — Namaz, oruç gibi ibadet hükümlerinin farz olduğunu red…

53 — Faiz, insan öldürme ve emsali günahları masiyet kabul etmemek…

54 — Allah düşmanlarının hallerini, kılıklarını, edalarını ve unsurlarını, onların dinlerinden hoşnutluk ve küfürlerinden rıza yoliyle taklit etmek…

55 — İslâmiyeti mühimsememek ve hor görmek…

56 — Kâfiri mümin üstünde tutmak…

57 — Haramı helâl bilmek…

58 — Helâli haram bilmek…

59 — İslâmiyetin başlangıcı zamanlarında ayrılık ve aykırılık bulunduğuna hükmetmek…

60 — Sahabîleri münafık, fasık ve kâfir bilmek…

61 — Beyt ehline, beyt ehli olduğu için düşmanlık…

62 — Sahabîleri, sahabı oldukları için sevmemek…

63 — Bir mümine, mümin olduğu için hakaret…

64 — Bir kâfire kâfir olduğu için muhabbet…

65 — İslâmiyetin, din ve dünya saadetine engel olduğunu fikretmek…

66 — Bir mümini küfürle suçlamak ve ona kâfir diye hitap etmek…

67 — İleri küfrü gerektiren bir söz söylemeyi veya iş işlemeyi kurmak…

68 — Küfrü gerektiren bir şeyi irade ve ihtiyariyle hatırından geçirmek…

69 — İslâmla istihza belirtici bir söz veya işi, iradesiyle benimsemek…

70 — Bir hâkime, emire, şeyhe ta’zim kasdiyle secde etmek… (Bu kast olmadan edilen secdeler de şiddetle haramdır. Namazlardan sonra edilen secdeler de haram…)

71 — Sihrin müstakil tesirine inanmak…

72 — Mushafı, yahut bir sahife veya bir âyetini, yahut da Allahın isimlerinden birinin yazılı olduğu kâğıdı pisletmek…

73 — Şeriat ilmine, hadîse, peygamber ve melâike isimlerine ait bir varakayı pisliğe atmak…

74 — Camileri kasten pisletmek…

75 — Âlemi veya onun bir parçasını kadîm (evveli yok) bilmek…

76 — Alemi Yaradanı hadis (sonradan olma) bilmek…

77 — Kadîm (evveli olmayan)ı «bir»den fazla bilmek…

78 — Allahı hayy (diri), kudretli, iradeli, ilim ve kelâm sahibi bilmemek…

79 — Herhangi bir peygamberi yalanlamak…

80 — İmana gelmek isteyenlere Tevhid Kelimesini hemen talim etmemek…

81 — Def ve düdük çalarak veya herhangi bir musiki aletiyle Kur’an okumak…

82 — «Filân, peygamber de olsa sözüne inanmam!» demek…

^83 — Peygamberleri filozoflarla bir görmek…

84 — «Kıyametten korkmam!» demek…

85 — Kur’an’m veya din öğreticisinin istihza ile taklidini yapmak…

86 — Şarabın haram olmamasını temenni…

87 — Hazret-i Ebu Bekir’in sahabîliğini inkâr… (Hakkında Kur’an nassı vardır)…

88 — «Namaz kılmam, kılmayacağım!» demek…

89 — Allahı, ülûhiyetine uymaz bir fiil ve işle yorumlamak…

90 — Allah’ın isimlerinden biriyle alay etmek…

91 — Allahın emir ve yasaklarını alaya almak… «Din âlimlerinin sözleri efsanedir!» demek…

92 — «İslâm dini hurafelerden ibarettir!» demek…

93 — «Asrımız dinsizlik asrıdır!» demek…

94 — Helâl ve Haramı tanımamak…

95 — Zaman, ruh veya eflâkin kadîm (evveli yok) olduğuna itikat etmek…

96 — Tenasuha (ruhun kalıp değiştirdiğini vehmeden mezhep) inanmak…

97 — Allahın sevgilisine siyah renkli demek ve O’nu sıfatlarından gayriyle anmak…

98 — Peygamberlik çalışmakla elde edilir bir makamdır sanmak…

99 — Hıristiyan ve yahudileri mü’min farzetmek…

100 — Kur’an’ın lâfız ve mânalarını değiştirmek, onu nefsine göre yorumlamak…

101 — Din hükümlerini, akla, mantığa, yahut hikmet ve felsefeye uygundur diye kabul etmek…

Rabıta-ı Şerife
*

Yukarıdaki alıntılara müteakiben aynı kitaptan KÖTÜ AHLAK bahsini
istifade etmeniz temennisi ile paylaştım ilginize
-KÖTÜ AHLAK-
1-Hırs …(hususiyle haram malı ihtiyaç ve lüzumundan fazla bir düşkünlükle istemeye zorlayan kötü batıni duygu)
2-Hased…(Kıskançlık …Allah’ın kullarına verdiği nimeti, nimet sahibine değil, kendisine yakışır bilip başkasının sahipliğine tahammül edememek…Hased umumiyetle iki şeyde görülür.Malda veya manevi kemalde…Böyle bir hased, sirkenin balı ifsad etmesi gibi imanı bulandırır, bozar.Hased iyilikleri ateşin odunu yemesi gibi kemirir.Usturanın tüyleri kazıması gibi bütün fazilet bitkilerini dibinden tıraş eder.Peygamber buyruğu;”Hased ve nemmanlık eden bizden değildir”Her günahkarda bir hayır zerresi bulunabilir, fakat hased edende hayır yoktur.Hased Allah indinde şirke denktir.
3-Kibir… (Kendisini büyük bilmek ve dolayısıyla etrafını hor ve hakir görmek…Şu varki, kendisini büyük bilmek kibir isede büyük tutmak kibir değil, vakardır ve iyi bir şey değildir.
4-Gazap ..(hususiyle batıl üzerinde nefsini müdaafa öfkesi..
5-Ucüp… (Gurur…Kendi vasıflarını, kemalini ahlakını nesebini, makamını üstün bilip daima üstün kalmayı arzulamak…)
6-Hikd…(Hased duygusuna eş…Allah’ın nimet verdiklerine düşmanlık…)
7-Kin…
8-Buğz..(Muhabbetin aksi…İlacı,insanın buğz beslediğine her rast gelişinde ona selam verip beşaşet göstermektir.
9-Adavet..(İlletsiz, sebepsiz, mesnetsiz düşmanlık)
10-Hakkı tutmakta lüzumundan fazla ısrar ve inad …((Muhatabını hakka karşı gelmekte tahrik etmemek için gayet ince,İslami ahlak düsturü..)
11-Cidal …(Haktan başka ve bilhassa nefsani meselelerde kavga huyu…)
12-Tevriye..(Hakkı saklamak, gizlemek, belirtmemek..Bazı yerlerde caiz olsa da hakim huzurunda asla caiz değildir.
13-Gevezelik..
14-Sebbab (Söven) olmak…
15-Le’an (lanet edici) olmak..
16-Esrarı fahşetmek
17-Hulf-i vaad….(vaadinde durmamak…
18-Emanete hiyanet….
19-Zem (çekiştiricilik)
20-Gıybet…(Birini, sırf sevmediğinden, gıyabında küçültmek…Eğer bu fiil nefsani olmaz ve karşı taraf için intibah teşkil ederse makbüldür.)
21-Yüze karşı mübalağlı medh-ü sena…
22-Lüzumsuz sualin faydasız cevabını vermek
Gayret bizden tevfik Allah’tan (c.c.)
*

İYİ AHLAK

1- Saduk-ül-lisan…(Kalbiyle beraber sözü doğru) olmak…

2- Kesir-ül-haya…(Haya utanma duygusu zengin) olmak…

3- Kesir-ül-amel…(İyi işleri ifrata kaçmadan bol) olmak….

4- Kesir-ül-salah…(Yarar işleri çok) olmak…

5- Kalil-ül-eza…(Aleme eziyeti az) olmak…

6- Kalil-ül-kelam…(Faydasız sözleri ve gevezeliği az ) olmak…

7- Kalil-ül-fuzul…(İşlerinde luzümundan ötesi az) olmak…

8- Kalil-üz-zelel…(yanlışları az) olmak….

9- Birrü…(Çok iyilik yapmak)…

10- Vüsül…(Akrabaya mübalagayla alaka…)

11- Sabur…(Sabırlı…Acı şeyi yutmak manasına sabır üç kısımdır:Birinci kötülüklere karşı sabır ve günah yapmamaktan yüreğe düşen acılıktırki en alası budur.İkincisi taat ve ibadetten gelen zahmet acılığı, üçüncüsü dert ve belalara sabır…)

12- Vakur…(Vakarlı…Haysiyet korumaya mahsus tavır…Kibre benzesede onu tam zıddı..)

13- Şekur….(Nimeti yerinde sarfeden) olmak…

14- Raziy (Öz nefsi için şeriata aykırı olmayan her şeye razı) olmak…

15- Halim…(Hilm sahibi…Yumuşak edalı… her türlü karşılığa kuvveti varken af ve müsamaha…)

16- Refik ( Rıfk sahibi…Tam manasıyle merhamet…)

17- Afıf (İffet sahibi… Günahlar ve kötülüklerden temiz) olmak…

18- Şefik (Şefkat sahibi… Yine merhamet …Şefkat daha ziyade zahiri, rıfk ise batini merhameti gösterir)…

19- La-lemmaz… (Kimseyle alay etmeyen ve kimsenin ayıbını ortaya dökmeyen…)

20- La-Sebbab…(Kimseye ve hiçbir şeye sövmeyen…)

21- La-nemman…(Fesadı mücip sözleri götürüp getiren)olmak…

22- La-acul (Aceleci ve telaşcı olmamak…)

23- La-Magtab (Mübalagayla gıybet edici ) olmamak..

24- La-Hasud (Allahın kullarına ihsanlarını kıskanmayan ) olmak…

25- La-Bahil (Malda Allah ve kul hakkını esirgemeyen ) olmak…

26- Heşşaş (Güler yüzlü) olmak

27- Beşşaş (Neşeli ve tebessümlü) olmak…

28- Yahabib–i billah (Allah için seven ) olmak…

29- Yabgiz-i fillah (Allah için buğz edici) olmak…

30- Yerz-i fillah (Allah için razı ) olmak…

31- Yagzib-i fillah (Allah için öfkelenici) olmak…

bd yayınları 2.Baskı 115-116. sayfalarından alıntıdır
Muhasebe

MUHASEBE

Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri!
Sadece, beyni zonk zonk sızlayanlardan biri!
Bakmayın tozduğuma meşhur Bâbıâlide!
Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide.
Fikrin ne fahişesi oldum, ne zamparası!
Bir vicdanın, bilemem, kaçtır hava parası?
Evet, kafam çatlıyor, gûya ulvî hastalık;
Bendedir, duymadığı dertlerle kalabalık.
Büyük meydana düştüm, uçtu fildişi kulem;
Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem.
Üstün çile, dev gibi geldi çattı birden! Tos!!!
Sen, cüce sanatkârlık, sana büsbütün paydos!
Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle;
Ve cemiyet, cemiyet, yok edilen güruhiyle…
Çok var ki, bu hınç bende fikirdir, fikirse hınç!
Genç adam, al silâhı; iman tılsımlı kılınç!
İşte bütün meselem, her meselenin başı,
Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı!
Tırnağı, en yırtıcı hayvanın pençesinden,
Daha keskin eliyle, başını ensesinden,
Ayırıp o genç adam, uzansa yatağına;
Yerleştirse başını, iki diz kapağına;
Soruverse: Ben neyim ve bu hal neyin nesi?
Yetiş, yetiş, hey sonsuz varlık muhasebesi?
Dışımda bir dünya var, zıpzıp gibi küçülen,
İçimde homurtular, inanma diye gülen…
İnanmıyorum, bana öğretilen tarihe!
Sebep ne, mezardansa bu hayatı tercihe?
Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem!
Üst kat: Elinde tespih, ağlıyor babaannem,
Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve âşıkları,
Alt kat: Kızkardeşimin (Tamtam) da çığlıkları.
Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim;
Buyrun ve maktaından seyredin, işte evim!
Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş!
Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş…
Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım!
Mukaddes emanetin dönmez dâvacısıyım!
Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana;
Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana.
Zaman, korkunç daire; ilk ve son nokta nerde?
Bazı geriden gelen, yüzbin devir ilerde!
Yeter senden çektiğim, ey tersi dönmüş ahmak!
Bir saman kâğıdından, bütün iş kopya almak;
Ve sonra kelimeler; kutlu, mutlu, ulusal.
Mavalları bastırdı devrim isimli masal.
Yeni çirkine mahkûm, eskisi güzellerin;
Allah kuluna hâkim, kulları heykellerin!
Buluştururlar bizi, elbet bir gün hesapta;
Lâfını çok dinledik, şimdi iş inkılâpta!
Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni;
Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez Yeni!
Karayel, bir kıvılcım; simsiyah oldu ocak!
Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?

(1947)
Aynalar Yolumu Kesti

AYNALAR YOLUMU KESTİ

Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik;
İşte yakalandık, kelepçelendik!
Çıktınız umulmaz anda karşıma,
Başımın tokmağı indi başıma.
Suratımda her suç bir ayrı imza,
Benmişim kendime en büyük ceza!
Ey dipsiz berraklık, ulvî mahkeme!
Acı, hapsettiğin sefil gölgeme!
Nur topu günlerin kanına girdim.
Kutsî emaneti yedim, bitirdim.
Doğmaz güneşlere bağlandı vâde;
Dişlerinde, köpek nefsin, irade.
Günah, günah, hasad yerinde demet;
Merhamet, suçumdan aşkın merhamet!
Olur mu, dünyaya indirsem kepenk:
Gözyaşı döksem, Nuh Tufanına denk?

Çıkamam, aynalar, aynalar zindan.
Bakamam, aynada, aynada vicdan;
Beni beklemeyin, o bir hevesti;
Gelemem, aynalar yolumu kesti.

(1958)
1000 Yıl Sonra Tarih

1000 YIL SONRA TARİH

Bin sene evvel, iğne uciyle delindi zar;
Resûlden haber geldi, mezarsız öldü Sezar!..

(1947)
Büyük Doğu Marşı

BÜYÜK DOĞU MARŞI

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!
Avlanır, kim sana atarsa kement,
Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet.

Allahın seçtiği kurtulmuş millet!
Güneşten başını göklere yükselt!

Yürü altın nesli, o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.
Nur yolu izinden git, KILAVUZ’un!
Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun!

Yürü altın nesli, o tunç Oğuz’un!
Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun.

Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak!
Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak!
Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak!

Aynası ufkumun, ateşten bayrak!
Babamın külleri, sen, kara toprak!..


(1938)
Bekleyen

BEKLEYEN

Sen, kaçan bir ürkek ceylânsın dağda,
Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
İstersen dünyayı çağır imdada;
Sen varsın dünyada, bir de ben varım!

Seni korkutacak geçtiğin yollar,
Arkandan gelecek hep ayak sesim.
Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
Enseni yakacak ateş nefesim.

Kimsesiz odanda kış geceleri,
İçin ürperdiği demler beni an!
De ki: Odur sarsan pencereleri,
De ki: Rüzgâr değil, odur haykıran!

Göğsümden havaya kattığım zehir,
Solduracak bir gül gibi ömrünü,
Kaçıp dolaşsan da sen şehir, şehir,
Bana kalacaksın yine son günü.

Ölürsün… Kapanır yollar geriye;
Ben mezarla sırdaş olur, beklerim.
Varılmaz hayale işaret diye,
Toprağında bir taş olur, beklerim…

(1930)
Beklenen

BEKLENEN

Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?

(1937)