Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]

BDO

Üye
  • Content Count

    18
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Nötr

About BDO

  • Rank
    Sessiz Üye
  1. BÜYÜK DOĞU OCAKLARI Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Kaya ile… OBJEKTİF: Derneğiniz ile ilgili bizleri bilgilendirir misiniz? MEHMED KAYA: Derneğimiz Üstad Necip Fazıl’ın, misyon ve fikirlerini belirlediği Büyük Doğu İdeolocyasını benimsemiş olarak yeniden Anadolu’ya sunma gayesi ile 28 Haziran 2007 tarihinde “BÜYÜK DOĞU OCAKLARI Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği” olarak Malatya’da faaliyetlerine başlamıştır. Dernek kuruluş tarihi, Üstad Necip Fazıl’ın önderliğini yaptığı “Büyük Doğu Cemiyeti”nin de kuruluşunun (28 Haziran 1949) 58. yıl dönümüne denk gelmiştir. OBJEKTİF: Derneğinizin üstlendiği misyon ve amacınız nelerdir? MEHMED KAYA: Derneğimiz, tamamen Üstad’ın örgüleştirdiği ve sınırlarını belirlediği Büyük Doğu İdeolocyası’nı benimsemiş ve kendisine amaç edinmiştir. Bu bakımdan Büyük Doğu’yu kendimize emanet biliyoruz. Üstad Necip Fazıl’ı salt bir şairden ibaret göstererek Necip Fazıl’a ihanet edilen bir dönemde, Üstad’ı tüm yönleri ile ele alan bir çalışma yöntemi benimsiyoruz. Bu bakımdan Üstad’ı şairliğiyle beraber bir fikir adamı olması ve alternatif bir devlet modeli sunması ve aksiyoner yönüyle ele alıyoruz. OBJEKTİF: Büyük Doğu fikrini açar mısınız? MEHMED KAYA: Üstadın tabiri ile “Büyük Doğu, İslâmiyet’in emir subaylığı... Büyük Doğu, İslâm içinde ne yeni bir mezhep, ne de yeni bir içtihat kapısı... Sadece “Sünnet ve Cemaat Ehli” tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde, olanca saffet ve asliyetiyle İslâmiyet’e yol açma geçidi; ve çoktan beri kaybedilmiş bulunan bu saffet ve asliyeti Yirmi birinci Asrın eşiğinde eşya ve hadiselere tatbik etme işi…” Bu bakımdan Büyük Doğu, Anadolu’nun tüm temel değerlerini kendinde barındıran bir fikir hareketidir. Büyük Doğu, Anadolu’nun kurucu unsurlarını içerisinde barındıran Kurtuluş Yolu’nu İslam’a dayayan bir manzumeler bütünüdür. Temel olarak kendisine Ruhculuk, Şahsiyetçilik, Keyfiyetçilik, Milliyetçilik, Cemiyetçilik, Sermaye ve Mülkiyette tedbircilik, Müdahalecilik, Nizâmcılık, Ahlâkçılık prensiplerini esas almıştır. Anadolu topraklarında yaşanan iktisadî ve içtimaî sorunların çözümü olarak da Büyük Doğu’nun temel prensiplerini öneriyoruz. OBJEKTİF: Milliyetçilik anlayışınızın, klâsik “Milliyetçi” anlayışlardan farkları nelerdir? MEHMED KAYA: Bizler, Büyük Doğu Milliyetçilik anlayışını tamamen İslâm dairesi içerisinde değerlendiriyoruz. Yani Ana Ruh vahidini İslâm’a dayadıktan sonra dâhili olduğu ırk’ı sevme olarak algılıyoruz. Peygamber efendimizin “Kişi kavmini sevmekle yadırganamaz” hadisi gereği insanların kavimlerini sevmelerinin önü açılmıştır. Ancak bunu aşırıya götürme ve ırkını diğer ırklardan üstün görmeyi faşizm ve ırkçılık olarak algılıyoruz. Irk üstünlüğünü bizler ancak İslâm’a yapılan hizmetler açısından değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, “Türk”, yıllarca sancaktarlığını yaptığı ve maddî hamle, iş ve aksiyon yönünden İslâm’a kazandırdıkları fetihler yönüyle tebarüz etmiş ırktır. Ve Türklüğümüzün ölçüsü de bundan ibarettir. Bu yönüyle üstün olan Türk, Üstad’ın da bahsettiği gibi özellikle tefekkür noktasında noksandır. Bu sebeple de maddî hamle, iş ve aksiyonda Arap ve Farsları kendine mahkûm ederken, özellikle tefekkür hususunda gerekli çalışmaları yapmamasından dolayı Arap ve Fars medeniyetlerine mahkûm olmuştur. Bunun farkında olarak tefekkürü vazgeçilmez olarak benimsiyoruz. OBJEKTİF: Desteklediğiniz veya destek aldığınız herhangi bir kurum ya da kuruluş var mı? BDO: Büyük Doğu Ocakları herhangi bir parti, kurum, kuruluş, dernek, vakıf ile bağlantısı olmayan tamamen bağımsız bir teşekküldür. Ancak özellikle Üstad Necip Fazıl’ın birçok kitleye hitap etmesinden dolayı çeşitli yakıştırmalarda bulunulmaktadır. Bunu ise Üstad’ın Anadolu’ya mal olması ve bütün kesimlerin samimileri tarafından kabul görüyor olmasına bağlıyoruz. Bizler kimseyi desteklememekle veya destek almamakla beraber bütün kesimlerin samimilerine sürekli açığız. Yani adam BBP’li fakat bize karşı sempatiyle bakabilir, ya da MHP, SP veya CHP’de de bu durum söz konusu olabilir. OBJEKTİF: Derneğiniz şube çalışmaları yapacak mı, yoksa sadece Malatya’da mı faaliyet gösterecek? MEHMED KAYA: Derneğimiz Genel Merkezi Malatya olarak kurulmuştur. Şu anda şubeleşme çalışmalarını devam ettiren Büyük Doğu Ocakları İstanbul-Ümraniye İlçe şubesini açmış ve faaliyetlerine orda da devam etmektedir. Bunun dışında Konya ilimizdede şubemizi açmış ve faaliyetlerimize başlamış durumdayız. Ayrıca, K.Maraş, G.Antep, Elazığ, İstanbul, Düzce, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Samsun, Bolu illerimizde de gerekli çalışmalar devam etmekte olup en kısa zamanda bu illerimizde de şubeler açılarak faaliyetlere başlanacaktır. Derneğimiz tüm Türkiye’de dernek çalışmaları yaparak gerekli görülen illerde şube açılması amaçlanmaktadır. Ayrıca yurt dışında da şube açma durumumuz söz konusu olabilir bu yönde de gelen talepleri değerlendiriyoruz. OBJEKTİF: Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? MEHMED KAYA: Derneğimiz Büyük Doğu Ocakları’nın tanıtımı ve misyonunu halka duyuracak her türlü etkinliği tertipleyecektir. Bu kapsamda konferans, sergi, kermes, dergi vb… çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla Ramazan ayında Konya ilimizde derneğimizin tanıtımına yönelik Kermes düzenlenmiş ve bu faaliyet Konya halkından büyük ilgi ve rağbet görmüştür. Buradan Konya halkına tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anda Ocak ayında çıkacak olan “Büyük Doğu Ocakları Dergisi”nin çalışmalarını sürdürüyoruz. OBJEKTİF: Anadolu Ahalisinden beklentileriniz nelerdir? MEHMED KAYA: Tüm halkımızdan etkinlikler ve değerlerimize sahip çıkmalarını diliyoruz. Büyük Doğu, Anadolu hareketidir ve Anadolu’ya mal olmuştur bundan dolayı herkesçe sahip çıkılması zorunluluğu vardır. Ancak Malatya halkından tabiî ki özellikle beklentilerimiz söz konusu çünkü derneğimizin genel Merkezi Malatya’dır. Malatya olmasından dolayı bazı sorunlar söz konusu. Özellikle doğuda oluşumuz ve ülke gündeminin büyük şehirlere yönelik haberlerle belirlenmesinden dolayı bunun dezavantajını yaşamaktayız. İnancımız, Büyük Doğu Ocakları’nın yakın zamanda Türkiye’nin en büyük kitle hareketi olacağı yönündedir. Bunun Malatya merkezli olmasının Malatya’ya büyük getirileri olacaktır. Yapacağımız her türlü faaliyetin ülke gündeminde yer alması durumunda ocağımızın ismiyle beraber Malatya ilinin de ismi sürekli zikredilecektir. Bu bakımdan Malatya halkı ile beraber tüm Malatya kamuoyundan destek bekliyoruz. Yani gazete, radyo, tv, belediye, valilik gibi kuruluşların özellikle desteklemelerini diliyoruz. Büyük Doğu’nun Malatya için ayrı bir yeri söz konusudur, çünkü 1949 yılında kurulan Büyük Doğu Cemiyeti tüm imkânsızlıklara rağmen sadece 4 ilde şubeleşebilmiştir ve Malatya bunlardan biridir. 1950’lerde Malatya’nın Büyük Doğu ya karşı duyduğu muhabbet ve heyecanın yeniden duyulmasını temenni ediyoruz. OBJEKTİF. Röportaj için teşekkür ederiz MEHMED KAYA: Bizler de sizlere teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
×
×
  • Create New...