Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
yunuscoskun

Esseyid Abdülhakim Arvasi Hz. Ile Ismailağa Cemaatinin Bağı Nedir ?

Recommended Posts

Üstad Necip Fazıl ile Menzil Şeyhi Gavsı SANİ K.S silsilesi Mevlana Halidi Bağdadis k.s. a kadar aynıdır..Mevlana halid Kendinden sonra çok halife bırakmıştır...Gavsi Sani k.s. silsililesinde Arvasilerden Seyyid Sıgbatullahı Arvasi k.s vardır.İki silsile de o yüzden Halidi kolu diye anılır...YANI AYNISIN TIPKISIDIR..Mesela AbdulHakim ARVASİ K.S. akrabası Fehim ARVASİ DE onun zamanlarında Van diyarlarında şeyhlik yapmaktaydı...Mubareklerin babaları Abdul Hakim Hüseynide Kasrik köyünde idi...EN DOĞRUSUNU ALLAH CC bİLİR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu konuda biraz yanlış düşünüyorsunuz..Şayet Bir Mürşidi KAMİL YETİŞTİREBİLDİĞİ KADAR TALEBESİNE HİLAFET VEREBİLİR..BİRAZ ARAŞTIRIRSANIZ İYİ OLUR ÖRNEK;MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu konuda biraz yanlış düşünüyorsunuz..Şayet Bir Mürşidi KAMİL YETİŞTİREBİLDİĞİ KADAR TALEBESİNE HİLAFET VEREBİLİR..BİRAZ ARAŞTIRIRSANIZ İYİ OLUR ÖRNEK;MEVLANA HALİDİ BAĞDADİ...

 

 

Yanlış düşündüğümü zannetmiyorum. Yazdıklarınız bir yere kadar doğru. Evet mürşid-i kamil birden çok talebe ve halife yetiştirebilir. Mesela Mevlana Halid k.s un yaklaşık 200 civarında halifesi vardır. Buraya kadar herşey tamam. Ancak buradan sonra icazetin ve icazetin çeşitlerini bilmek lazım. Abdülhakim Arvasi ks un SEVANİH adlı eserini okursanız (eğer Osmanlıca okuyabiliyorsanız size ulaştırabilirim)

konuya daha hakim hale gelirsiniz. İcazet-i Mutlaka dışındaki tüm icazetler mürşidin vefatı ile son bulur. Mürşidin vefatı ile diğer tüm halifeler mutlak icazetli tek halifeye intisab ederler. Örneğin Mevlana halid k.d un tüm halifeleri vefatı sonrası, tek iacazet-i mutlaka sahibi Seyyid Taha-i Hakkari k.s intisab etmişlerdir.

Bu işler ben yaptım olduyla olmaz. İcazet mutlaka yazılı olmalı ve mürşidin mührünü taşımalıdır (Kaynak Abdülhakim Arvasi k.s)

Rüyyada aldım mana aleminde oldu vs sahih değildir.

Bana biraz araştırırsan iyi olur diyorsun ama ömründe hiç icazet-i mutlaka gördün mü acaba?(piyasada gezen sahtelerden bahsetmiyorum). Niyetim kimseyi kırmak değil. Bu büykleri ve bu büyk yolu sevenlerin istismara uğrmasında bıktım artık. Kalbini kırmadığımı umuyorum. Yine hakkını helal et ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efendi hazretleri sevanih ve keşkül risalelerinde açık açık yazmıştır yerine kimseyi bırakmadığını osmanlıca bilenler bunu temin edip okuyabilirler. Ahmet Mekki Efendi de icazet yazsaydı eliyle yazardı matbaa baskısı ile değil kandırmayın kimseyi kardeşim. Talebesi olun ama silsileyi aliyye olarak devamı yok son halka .EFENDİ HAZRETLERİ dir. Menzili de sağlam bulan arkadaş evladı resul bile değil onlar hürmetlerimle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muhterem Arkadaşların Abdülhakim Arvasi Hz ile İsmailağa cemaati arasındaki bağı nedir sualine bildiğimiz kadarıyla cevap vermek istiyoruz. Cevaba geçmeden önce Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve onun mürşidi olan Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri hakkında bilgi vermenin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri Van iline bağlı Başkale kazasında doğmuştur.Dedesi Seyyid Muhyeddin olup bu zat da Seyyid Muhammedin oğludur.Bu zat da Seyyid Abdurrahman Arvasi hazretlerinin oğludur. Seyyid Muhyiddin Başkale müftülüğü vazifesini ifa etmiştir. Seyyid Fehim Arvasi hazretleri ise Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyünde tevellüd etmiştir. Bu köy günümüzde yaşayan bütün Arvasilerin ilk köyüdür. Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin babası Seyyid Abdülhamiddir. Seyyid Abdülhamid ise Seyyid Abdurrahman'ın oğludur. Görülüyor ki Seyyid Fehim ile Abdülhakim Arvasi hazetlerinin dedesi olan Seyyid Muhyeddin amca çocuklarıdır. Abdülhakim Arvas hazretleri tasavvufi terbiyesini Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinden almıştır. Seyyid Fehim Arvasi hazretleri ise terbiyesini ve icazetini Seyyid Taha-i Hakkariden almıştır. O ise Mevlana Halid-i Bağdadi'den almıştır. İsmailağa Cemaatinin geldiği silsile ile Abdülhakim Arvasi hazretlerinin silsilesi ancak Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinde birleşmektedir. Bu bakımdan böyle bir yakınlık mevcuttur. Bunun yanında Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri geride sadece bir halife bırakmış olup bu zat da mürşidi Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin oğlu Seyyid Muhammed Sıddık Arvasi hazretleridir. Fakat kendileri 1. Dünya Savaşı döneminde çeşme başında abdest alırken ermeniler tarafından şehid edilmiştir.Fakat Abdülhakim Arvasi hazretlerinin bunun yanında pek çok talebesi de olmuştur. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile Merhum Hüseyin Hilmi Işık Efendi bunlardan iki tanesidir.

 

2- Seyyid Taha-i Hakkari hazretlerinin bir halifesi de Gavsul Azam Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretleridir.Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinİ Seyyid Taha'ya götüren de bu zattır. Sıbğatullah Arvasi hazretleri ile Seyyid Fehim Arvasi hazretleri öz be öz amca çocuklarıdır aynı zamanda. Seyyid Sıbğatullah Arvasi hazretlerinin silsilesi belli başlı şu şekillerde devam etmektedir:

 

a) Şeyh Abdurrahman-ı Taği ve onun evlatları (Norşin Medresesi)

b) Şeyh Fethullah-ı Verkanisi ve evlatları (Abdurrahman-ı Tağinin halifesidir. Bu sebeple Gavsın silsilesini devam ettirmiştir.

c)Muhammed Sami Erzincani(Abdurrahman-ı Tağinin halifesidir. Bu sebeple Gavsın silsilesini devam ettirmiştir. Erzincanda medfun bulunan Abdurrahim Reyhani efendi bu yolun mürşididir.)

d) Şeyh Ahmed Taşkesani (Abdurrahman-ı Tağinin halifesidir. Bu sebeple Gavsın silsilesini devam ettirmiştir.)

e) Şeyh Ahmed El Haznevi (Abdurrahman-ı Tağinin oğlu olan Şeyh Muhammed Dıyauddin'in halifesidir. Bu sebeple Gavsın silsilesini devam ettirmiştir.)

f) Şeyh Seyyid Abdülhakim Hüseyni (Menzil Grubu)(Şeyh Ahmed El Haznevinin halifesidir.Bu sebeple Gavsın silsilesini devam ettirmiştir.)

 

Detaylı malumat için www.arvasidernegi.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Saygılarımızla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yusuf

Bir Abdulhakim Arvasi Hz ks ayrı bir silsile şeyhidir.Abdulhakim Bilvanisi Hz ks Menzil silsilesi şeyhidir.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest abdullah

hilmi efendi için seyyid abdülhakim arvasi hazretlerinin "kuddise sirruh"mubarek evladı,büyük isla m alimi,seyyid ahmet mekki hazretlerinin hazırladıgı ve arabi olarak hazırlanmış hakkiki islam alimlerinin tamam silsilelerini"ilim yolu ile "anlatan iczetnameyi 1970 sensinde aldım,ve yine aynisrne kayseride yaşamış ve seyyid abdülhakim hazretlerinin talebeleri beraber okumuş mehmetmefendi hocaya terceme ettirdim,çokkiymetli,hakiki bir icazetname oldugunu gördüm.bu icazetmname şu anda internette dinimiz islam com. sitesinde arabi olarak yayınlanmıştır.bu kadar açık belgeleri bütün dünya görüyor ve okuyor iken....ne yazık ki hayal deikodulara

aldananlara acımak dua etmek gerekli.hidayet allahu tealadandır.hilmi efndini ehli sünnet ilim ve itikadı üzerine yazdıgı eserlerini tüm dünya üniversiteleri ve hindistan medreseleri gece gündüz okuyub hidayete kavuşanların hergün binlerce mektub ve mail leri gelmekte veve bu hizmee sebeb olanlara binlerce dua etmektedirler.allahu teala hepsinden razı olsun.dar görüşlü olanlara da hidyet ihsan buyursun.selam eder dualarınızı beklerim.45 yıldır hilmi efendinin ve necib f.k. in ve ehli sünnet aimlerirnin hayranlıkla okuyan,kayserili vefa dan,abdullah...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yasemin sayar

SİLSİLE-İ ALİYYE

 

(1) Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)

(2) Ebubekr-i Sıddîk (radıyallahü anh)

(3) Selman-ı Fârisi (radıyallahu anh)

(4) Kasım bin Muhammed (kuddise sirruh)

(5) Cafer-i Sâdık (kuddise sirruh)

(6) Bayezid-i Bistâmi (kuddise sirruh)

(7) Ebul Hasan Harkâni (kuddise sirruh)

(8) Ebu Ali Farmedi (kuddise sirruh)

(9) Yusuf-i Hemedâni (kuddise sirruh)

(10) Abdülhalık-i Goncdüvâni (kuddise sirruh)

(11) Arif-i Rivegeri (kuddise sirruh)

(12) Mahmud-i Encirfagnevi (kuddise sirruh)

(13) Ali Ramiteni (kuddise sirruh)

(14) Muhammed Bâbâ Semmasi (kuddise sirruh)

(15) Seyyid Emir Gilâl (kuddise sirruh)

(16) Seyyid Muhammed Behaeddin Buhâri (kuddise sirruh)

(17) Alâüddin-i Attâr (kuddise sirruh)

(18) Yakub-i Çerhi (kuddise sirruh)

(19) Ubeydullah-i Ahrâr (kuddise sirruh)

(20) Kâdi Muhammed Zâhid (kuddise sirruh)

(21) Derviş Muhammed (kuddise sirruh)

(22) Hâcegi Muhammed Emkenegi (kuddise sirruh)

(23) Muhammed Bakibillah (kuddise sirruh)

(24) İmam-ı Ahmed Rabbani (kuddise sirruh)

(25) Muhammed Masum Faruki (kuddise sirruh)

(26) Seyfeddin Faruki (kuddise sirruh)

(27) Seyyid Nur Muhammed (kuddise sirruh)

(28) Mazhar-ı Can-ı Canan (kuddise sirruh)

(29) Seyyid Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)

(30) Mevlana Halid-i Bağdâdi (kuddise sirruh)

(31) Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri (kuddise sirruh)

(32) Seyyid Fehim-i Arvâsi (kuddise sirruh)

(33) Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi (kuddise sirruh) (son)

Detaylı bilgi için

http://www.abdulhakimarvasi.com/silsile-i-aliyye

adresini ziyaret ediniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

SİLSİLE-İ ALİYYE

 

(1) Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)

(2) Ebubekr-i Sıddîk (radıyallahü anh)

(3) Selman-ı Fârisi (radıyallahu anh)

(4) Kasım bin Muhammed (kuddise sirruh)

(5) Cafer-i Sâdık (kuddise sirruh)

(6) Bayezid-i Bistâmi (kuddise sirruh)

(7) Ebul Hasan Harkâni (kuddise sirruh)

(8) Ebu Ali Farmedi (kuddise sirruh)

(9) Yusuf-i Hemedâni (kuddise sirruh)

(10) Abdülhalık-i Goncdüvâni (kuddise sirruh)

(11) Arif-i Rivegeri (kuddise sirruh)

(12) Mahmud-i Encirfagnevi (kuddise sirruh)

(13) Ali Ramiteni (kuddise sirruh)

(14) Muhammed Bâbâ Semmasi (kuddise sirruh)

(15) Seyyid Emir Gilâl (kuddise sirruh)

(16) Seyyid Muhammed Behaeddin Buhâri (kuddise sirruh)

(17) Alâüddin-i Attâr (kuddise sirruh)

(18) Yakub-i Çerhi (kuddise sirruh)

(19) Ubeydullah-i Ahrâr (kuddise sirruh)

(20) Kâdi Muhammed Zâhid (kuddise sirruh)

(21) Derviş Muhammed (kuddise sirruh)

(22) Hâcegi Muhammed Emkenegi (kuddise sirruh)

(23) Muhammed Bakibillah (kuddise sirruh)

(24) İmam-ı Ahmed Rabbani (kuddise sirruh)

(25) Muhammed Masum Faruki (kuddise sirruh)

(26) Seyfeddin Faruki (kuddise sirruh)

(27) Seyyid Nur Muhammed (kuddise sirruh)

(28) Mazhar-ı Can-ı Canan (kuddise sirruh)

(29) Seyyid Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)

(30) Mevlana Halid-i Bağdâdi (kuddise sirruh)

(31) Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri (kuddise sirruh)

(32) Seyyid Fehim-i Arvâsi (kuddise sirruh)

(33) Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi (kuddise sirruh) (son)

Detaylı bilgi için

http://www.abdulhakimarvasi.com/silsile-i-aliyye

adresini ziyaret ediniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sahte icazet vakası

 

Arvâsîzâde Ahmed Mekki Üçışık Efendi'nin (rahmetullahi aleyh), Hilmi Işık'a verdiği iddia edilen sahte ilmî icâzetname ile ilgili bir anekdot:

 

Molla Sadreddin, son zamanlarda Şark medreselerinde yetişen şöhret sahibi alimlerdendi. 1966 yılında memleketi olan Bitlis'ten İstanbul'a göç etmiştir. İstanbul'daki meşhur zatlarla tanışma arzusu çerçevesinde ismini duyduğu, dini kitap yazdığını öğrendiği H. Hilmi ile de tanışmak üzere kendisinden randevu almış ve onu evinde ziyaret etmiştir. Ziyarete giderken de henüz küçük yaşta olan ve Türkçe bilmediği için arkadaş çevresi edinemeyen o yüzden de evde sıkılan Edip ismindeki oğlunu da, biraz açılsın, sıkılmasın diye beraberinde götürmüştür.

 

Hadisenin bundan sonrasını Sadreddin Hoca'dan dinleyelim:

 

"Edip o zaman da haşarı bir çocuktu. sürekli hareket ediyor, merak ettiği eşyayı kurcalıyor, ona-buna dokunuyordu. Hilmi Bey'in bize ikram edilecek kahveleri getirmek üzere odadan çıktığı bir ara, Edip, karşı duvarda üstü bir perde ile örtülü levhanın perdesini indirdi. Hilmi Bey girmeden perdeyi örtmek üzere ben hemen yerimden kalkıp levhaya doğru gittim. Ancak levhanın Arapça yazılmış olması ve sureta bir icazet olması merakımı celbettiğinden levhayı okudum. gördüm ki levhada sayılamayacak kadar i'rab ve sarf, hatta mana hatası var. Ben tam okumayı bitirdim ki içeriye Hilmi Bey girdi ve benim levhayı okuduğumu görünce yüzünün şekli hayli değişti. Ben çocuğun yaramazlık yapıp perdeyi indirdiğini söyleyip özür diledim. Ancak sormaktan da kendimi alamadım; "efendim, bu icazeti kim zat-ı alinize kim vermiştir?" İcazeti Ahmed Mekki Arvasi Efendi'nin verdiğini söyledi. hayret ettim: "efendim; bendeniz Seyyid Abdulhakim Hazretleri'nin ne büyük alim olduğunu idrak edenlerdenim. Onun oğlu Ahmed Mekki Efendi ile çendan henüz tanımış değilim ama onun da büyük alim olduğunu duydum. Onun gibi birinin bu denli maddi hata yapması nasıl mümkün olur?" Hilmi Bey bu suale içinden çok kızdı ama dışa vurmamaya da gayret etti ve dedi ki: "efendim, metin ona aittir ancak Ahmed Mekki Efendi müsvedde halinde yazmıştı; arkadaşlar tebyize çalışırken maalesef o hataları yapmışlar. ben daha sonra tashih edeceğim". Baktım ki Hilmi bey gittikçe öfkeleniyor, biz de fazla üzmemek için hemen izin alıp çıktık."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muhib, Efendi Hazretlerinden sonra emanetin kime geçtiği davasını kesinlikle çözümleyen derin anlayıştır.

- Efendi, makamlarının en üstünü olan İrşad Kutupluğuna sahiptir. Aynen kendi ifadesiyle, irşad kutbu, vefatından sonra da memuriyetine devam edebilir. Medar kutbunun ise mutlaka dünyada olması gerekir. Görünüşe göre yolu dış ölçüleriyle talim edebilecek birkaç fert bıraktılarsa da yerlerine kimseyi tayin etmediler; ve makamlarını da öbür alemde faaliyetine devam etmek üzere beraber götürdüler. Nfk- O ve ben, sayfa217 Not: Muhibbullah Işıklar Efendi Hazretlerinin mürididir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Ailesinin Duyurusu

 

Aşağıdaki hususları kamuoyunın dikkatine sunarız:

 

(1) Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri, değerli bir alim olan mahdumu Ahmed Mekki Üçışık Efendi dahil hiç kimseyi vekil halef tayin etmemiştir. Hiçbir kimse için de benden sonra şu şahıs selahiyetlidir veya en selahiyetlidir vb ifade kullanmamışdır. Bu bilgiler bizzat kendi yazılarında, Merhum Mekki Efendi ve merhum yeğenlerinden, Cemal Efendi ve Faruk Beyce nakilli olduğu gibi, hayatta olan (Mekki Efendi, Cemal Efendi ve Faruk Bey'in yanında yetişmiş) büyükamcamızdan sıhhatli bir şekilde nakl edilmiştir.

 

(2) Yukarıda ismi geçen merhumlar hiçbir kitaba yayınlanmak üzere takriz yazısı vermemişlerdir.

 

(3) Bazı kitablarda merhumun eserleri tahrifli olarak verilmektedir. Orijinali karşılaştırmadan itimat etmeyiniz.

 

(4) Yakın zamanda yayınlanan Hicret Gülleri adli kitabın hemen her sahifesi YALAN ile doludur. İtibar edilmemesini hassaten istirham ederiz.

 

(5) Bu tür yanlış bilgilerin yayınlanmasından ailemiz ve Efendi Hazretlerinin muhibleri rahatsız olmaktadır. Bu sebeple büyük amcamızın teşebbüsü ile merhumun eserleri hiçbir kelimesi değiştirilmeden yayınlanmaya başlanmıştır.

 

(6) Bağlum Kabristanındaki vakıf ile Abdülhakîm Efendi ve ailesinin hiçbir ilgisi yokdur. Oraya nasıl yerleştikleri meşkukdur. İstismara son verilmesi için gerekli hukuki işlemler sürdürülmaktedir.

 

(7) Doğru bilgileri Hal Tercümesi adlı kitab ve Büyükdoğu Yayınevince yayınlanacak kitablarda bulabilirsiniz.

 

(8) Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız, şayan-ı kabul olmayan neşriyat ve işgalin faillerinin, aile fertlerimiz ve Abdülhakim Arvâsî Üçışık Efendi Hazretlerinin muhibleri hakkında yürüttükleri itibarsızlaştırma girişimlerini ve şucu bucu tarzındaki ithamlarını lütfen dikkate almayınız.

 

Saygılarımızla,

Abdülhakîm Arvâsî Üçışık Efendi Hazretleri ailesi

 

.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ahmet üçışık

Sevgili kardeşlerim üstadımızın hocasının Nakşibendi tarikatinden olduğu hepimizin malumu , lakin benim merak ettiğim bir konu ismailağa cemaatiyle aynı koldan mıdır yoksa farklı mıdır ? Bunu sormamdaki sebep bu aralar cübbeli ahmet hocanın videolarını takip etmekteyim. Gerçekten çok etkileyici bir insan , çok memnunum Allah ondan razı olsun inş. Sizdende bu konuda bir bilgi rica ediyorum ... Saygılarımla

 

Size Menzil'e gitmenizi tavsiye ediyorum.Konu aşağıdadır.

 

İnşallah yardımcı olmuşumdur.

 

http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/13071-seyyid-abdulhakim-arvasi-ve-onun-soyu/

 

Seyyid Abdulhakim Arvasi(k.s)'nin Nakşibendi Menzil den olduğunu biliyorum.Doğrusunu Allah bilir.Fakat Menzile gidiniz.Yararlı olacaktır ve yukarıdaki konuyu lütfen okuyunuz.

 

Saygılarımla...

dedemin menzille hiçbir bağı yoktur kardeşim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...