Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
Sign in to follow this  
nfk321

Bir 27 Mayıs Vardı!

Recommended Posts

23.05.2010adnan.jpg

ADNAN MENDERES

28 Mayıs 1960 günü kimse sokağa çıkmadı, aydınlar tepki koymadı. Bu da ihtilalcileri cesaretlendirdi, darbe bayramlaştırıldı. Adnan Bey, kendisini darağacına götüren savcıya sizi de yorduk diyecek kadar zarif, darbeciler ise idamda kullanılan ipin bedelini Menderesin eşinden isteyecek kadar kabaydı!..

23.05.2010adnan1.jpg

 

BEYOĞLU SOKAKLARI

6-7 Eylül 1955 tarihinde Selanikte Atatürkün evine bomba atıldığı iddiasıyla Beyoğlunda Rum azınlıkların iş yerleri yağmalanmış ve binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı. Yassıada Mahkemesi, bu olaydan da Menderisi sorumlu tutmuştu.

23.05.2010adnan2.jpg

 

İDAM KARARI YASSIADADA

İhtilalin ardından Yassıadadan 15 idam kararı çıktı. Milli Birlik Komitesi, kararı değerlendirecek birikime haiz değildi, odalar dolusu dosyayı okuyamaz, anlayamazdı. Tayyare ile yollanan özete göz ucuyla bakıldı. Aralarında sert tartışmalar yaşandı, neticede 4ü asılsın buyurdular!..

23.05.2010adnan3.jpg

 

Adnan Menderes, rezil bir muayeneden birkaç saat sonra asıldı.

 

HATA YAPTI!

Milli Birlik Komitesi dediğin bir avuç küçük rütbeli subay, dağıtması kolaydı. Menderesin tertipden haberi de vardı. Ancak köyüne yol, su, elektrik götürdüğüm erler bana silah doğrultmaz dedi, hata yaptı.

 

SUNUŞ

Adnan Menderes 1930da Serbest Fırkanın Aydın Teşkilatını kurdu ve Vilayet Başkanı oldu. Bu parti kapatılınca CHPye girdi ve 1931 yılında Aydın Milletvekili seçildi. Saraçoğlu Hükümetinin Toprak Kanunu Tasarısına itirazda bulununca, CHP Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi. 1946 seçimlerinde DPden Kütahya Milletvekili seçildi, parti içinde hızla yükseldi. 1950 seçimlerinde oyların 53.5ini alarak Başbakan oldu. 10 sene zarfında ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, şehirleşme ve sanayileşme yolunda ciddi adımlar atıldı. 27 Mayıs 1960 askerî darbesiyle devrildi. Yassıadada taraflı bir mahkemenin önüne çıkarıldı. Dayanılmaz işkencelere maruz kaldı ve asıldı.

 

 

Yıl 1966... Belki de 67... Zeynep Kamil İlkokulunda talebeyim. Ders herhalde hayat bilgisi... Önümüzde Ünite Dergisi... Kapakta tören adımı yürüyen askerler, üzerlerinde üç jet uçmakta... Öğretmen ansızın esneyenlerden birini kaldırdı, sen anlat bakiyim!

Garibim alâkasızdı, kitabındaki asker resimlerinden aldığı ilhamla saçmaladı, 27 Mayıstaaa... Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı!..

-Hangi düşman yavrum? Kim kurtardı?

-...

Üstelemedi, peki hanginiz söyleyecek? Kalkan parmakların arasında benimki yoktu ama gözüme baktı. Söyle İrfan! 27 Mayısta ne oldu?

- İhtilal oldu örtmenim, Başvekil asıldı!

Çevremiz silme Demokrat Partiliydi, tafsilata da girebilir, İnönüye, Gürsele, Egesele laf sokabilirdim. Ama korku vardı, evde konuşulanlar mektepte anlatılmazdı. Kadıncağız uzun uzun cık cık etti, suratı karıştı.

Şimdi düşünüyorum da el kadar çocuklara idam, ihtilal nasıl anlatılırdı? Hem darağacı kurmanın nesi kutlanırdı? Darbecinin hakkından darbeci geldi, bu garabet 80 ihtilalinden sonra kaldırıldı. Hatta, İETT otobüslerinin tabelalarından Hürriyet Meydanı (Bayezid) ifadesi de kazındı. Olmazdı ama, Hürriyetin bu kadarı da fazlaydı!

 

 

KİBAR, UMURSAMAZ

Biliyor musunuz Menderesin sonunu kibarlığı getirdi. Bir de umursamazlığı... Milli Birlik Komitesi dediğin bir avuç küçük rütbeli subay, dağıtması kolaydı.

Kaldı ki Başvekilin tertipden haberi vardı. Ancak köyüne yol, su, elektrik götürdüğüm erler bana silah doğrultmaz dedi, hata yaptı. Aslında ihtilalciler de sancılıydı. Erzurumdan General Gümüşpala Siz kimsiniz, kimden emir aldınız diye sorunca panik başladı. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun Paşayı bile aşağılayıp, cezaevine tıkmışsın. Kendi komutanına saygısız davranmışsın. Bu yüzden mütekait Kara Kuvvetleri Komutanı Gürselin gölgesine sığınıldı.

Menderesin efendiliği işte. Muhsin Batur yolunu kestiğinde Hayır albayım, beni tutuklayamazsınız dese ne olurdu sahi? Muhsin silahını çıkarıp vuracak mıydı?

Vurursa vursun! Zaten asacaklar, hiç değilse mahkemelerde sürünmez, yorulmazdı. Uzatmayalım Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Tahkikat Komisyonu üyeleri ve DP milletvekilleri evlerinden alınıp Harp Okulunda toplandı. Neden Harp Okulu? Niye böyle tatbiki darbe dersleri? Çocuklar öğrensin ileride lâzım olur belki.

 

 

HER HALÜKÂRDA

Menderesi İmralıya götüren hücum-botuna alelacele darağacı kuruldu. Eğer aksi bir karar çıkarsa infazı gemide yapacaklardı. Gözlerini kan bürümüştü. Sen misin oligarşinin tekerine çomak sokan? Nefretlerini saklamıyorlardı. Ada komutanı Yarbay Tarık Güryay, koca Başvekili elinde sopayla karşıladı, yüzünden düşen bin parçaydı! Menderes, 5 ay boyunca tecrit edildi, nöbetçi subaylar sorularını duymadı. Konuşma melekesini kaybetmeye başladı. Bir gün dayanamadı, Yzb. Çakıra, Biliyor musun? Buna taksitle ölüm diyorlar diye fısıldadı.

Yassıadada fırça atan atana. Bir ara Salim Başol saydırdı: Şu kadar sene memleketi yönettiniz, tüccarlara, köylülere milyonlarca lira harcadınız, askerlere hiç bir hizmetiniz olmadı, hepsi bodrum katlarında çatı aralarında sefalet içinde yaşadı!

- Muhterem Başkan, omuzlarında bu şerefli yıldızı taşıyan subaylarımızın milletin saadetini kıskanacağını sanmıyorum.

Cevap güzel ama, kurt, suyu bulandırdın diyorsa bulandırmışsındır. Kuzunun, derenin aşağısında olması kararı bozmazdı.

 

 

MEZARLAR HAZIR

İdamdan aylar evvel zeytin fidanı dikilecek bahanesi ile 150 çukur kazıldı, meyve sandığı bahanesi ile tabutlar çakıldı. Kale direkleri diye darağaçları hazırlandı.

Hem dış baskılardan korktular, hem de Menderesin sağ çıkmaması için her şey yapıldı. İdamdan iki gün evvel Menderes zehirlendi. Halk uyku haplarını biriktirip intihara yeltendi yalanı ile uyutuldu. TRT ellerindeydi, basın, külliyen yanlarındaydı...

Başvekil ilacın tesiri sürerken, ayıltıldı ve apar topar ipe yollandı. Bu yargılamanın adil olmadığı vakıa, nitekim Salim Başol sizi içeri tıkan güç böyle istiyor demekten sakınmadı. İşin hukuki cihetini bırakalım hukukçular konuşsun ancak hekimlerin yaptıklarını (bir hekim olarak) sindirebilmiş değilim. Mesleğin haysiyeti, edilen yeminler hiçe sayıldı. Henüz şuuru yerine gelmeyen, ayakta sallanan hastaya sağlam raporu yazıldı. Hakaretin de bir sınırı olur. Asmadan az evvel zavallının bi tarafına (rektal tuşe) parmak atıldı.

 

İSTİRHAM EDİYORUM

Adnan Beyin kapatıldığı odaya yerleştirilen bir mikrofonla bütün konuşmalar kayda alınmıştı. Gün geldi bu bantlar Nazlı Ilıcakın eline geçti ve yayınlandı. (Bkz: Menderesi Zehirlediler!)

17 Eylül 1961... Saat onu beş geçiyor. Komutanla birlikte Ord. Prof. Dr. S T. odaya dalıyor.

ST: Şöyle bir umumi muayene edelim.

Komutan: Utanmayın, utanmayın! (Herhalde belden aşağı iniyorlar)

ST: Efendim bir şey unutmuşuz. Prostat muayenesi yapalım da...

Menderes: Efendim?

ST: Prostat muayenesi yapılacak.

Menderes: Yok bir şey...

ST: Ama lâzım...

Menderes: Nasıl olacak bu?

ST: Şey ile, eldivenle. Prostatta bir şişlik filan var mı? Bir defa müsaade edin efendim, pantolonunuzu çıkartın... Yatağın üzerine bu şekilde durun, rica ederim!

Menderes: İstirham ederim, utanıyorum.

Dr. Z: Eğilin efendim, eğilin, eğilin! Ellerinizi yatağa koyun!..

Adnan Menderes, bu rezil muayeneden birkaç saat sonra asıldı. Ne yani, prostatında bir anamoli çıksa, tedaviye mi alacaklardı?

 

İDAMLIK SUÇA BAK!

Bir iki örtülü ödenek iddiası, birkaç radyo konuşması... Adamcağızı ipe götürecek tek delil yoktu, ihtilalciler anayasayı tebdil, tağyir, ilga ve ihlal gibi muğlak bir bahaneye sarıldı. Efendim laikliği zedelemişmiş. Ne zaman? Eyyûb Sultan Türbesini ziyarete açtı ya, napsın daha? Üstelik uçak kazasından kurtulunca adak kestirmiş! Hele bakındı şuna! Arapça ezan zaten yeterli cürm, adamı astırmaya yeter de artardı.

 

HANİ ÖZEL HAYAT?

Halk Partililerin Baykal kasetine gösterdikleri tepkiyi anlayabiliyorum, mahremiyet ortalığa saçılmamalı. Lâkin... Lakin onlar daha beterini yaptı. Savcılar gözü yaşlı Berrin Menderese, üstelik üç çocuğunun gözü önünde, kocasının çekmecesinden çıktığı iddia edilen kadın külotunu gösterecek kadar alçaldı. Halbuki ellerinde ne ses, ne de görüntü vardı!

 

Neler söylendi? Neler yazıldı?

Menderes, tam boynuna ilmek geçirileceği sırada cellada; Dur! demiş ve dudakları, yalnız kendi gönül kulağına ve Allaha hitap ederek 2-3 dakika boyunca kıpırdamıştır. Dua ettiği besbellidir.

* Necip Fazıl Kısakürek Son Posta

(Gardiyanın anlattıklarından)

***

Sonradan öğrendiğimize göre hakim, savcı ve subay maskesi altında idamını seyretmeye gelen katiller, yağmurun şiddeti karşısında çil yavrusu gibi dağılmış, Menderesin son anını görme zevkinden mahrum kalmışlardı.

* Gazeteci Yazar Mustafa Armağan

***

Dışarıda hava birdenbire kararmıştı. Koğuşta dahi birbirimizi seçemez olmuştuk. Saat tam 13.23te bir Allah sesi etrafa yayıldı. Bu ses, Menderesindi. İki dakika sonra semadan tufan hâlinde bir yağmur sağanağı indi. İmralıda bulunan karaağaçların dallarında tüneyen on binlerce kuş, yağmurun şiddetinden dolayı yerlerinden fırlayıp havaya kalkmışlar ve etrafı büsbütün karartmışlardı...

* Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu

***

Asla muğber (dargın) değilim ve hiçbir iğbirar duymuyorum. Sizin ve diğer zevâtın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim... İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme karar-i metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Dirimden korkmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek, Adnan Menderesin ruhu sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen dualarım (üzeri çizilerek merhametim yapılmıştır) sizlerle beraberdir.

* Adnan Menderes

***

Bütün Türk vatanperverleri bu muazzam ve büyük günün heyecanı içindedirler... Hakiki hürriyetin saati çalmıştır. Atatürk inkılaplarına bağlı demokratik bir memlekette Türklüğün şerefine yakışan bir nizamın temelleri atılmaktadır. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Türk ordusu!

* Çetin Altan (27 Mayıs 1960 - Milliyet)

İrfan Özfatura

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sanırım, Mehmed Zaid Kotku hazretleri (kaddesalalhu sirruhuma) idi;

"Başvekilin tek bir icraati; bizim bütün ömrümüzdeki ibadetlerimizden üstündür." demişti. Vahideddin Han hazretlerinden sonra milletin başına geçen ilk bizden insan...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cevat Akşit'in tanıklığıyla gördüğümüz gibi Menderes'in bir de resmî kayıtlara geçmeyen bir iç dünyası vardı. Zaten Necip Fazıl daha 1951'den itibaren onun bu iç dünyasına bir kuyumcu titizliğiyle eğilmiş ve oradan Menderes'i bile aşan bir anlam ve ümit abidesi yontmaya koyulmuştu.

 

"Ama Menderes, ah Menderes... Sen mahzun ve münkesir Müslümanların biricik ümid bildiği tek ve yegâne adamsın! Mademki kendini bu kadar sevdirdin ve kendine bu kadar ümit bağlattın; artık mecbur ve mahkûmsun! Bu vatanın ne kadar hasreti varsa hepsini senden bekleyecek ve isteyeceğiz!.. Sen Allah'ın, Resûlü'nün, Türk milletinin ve Türk tarihinin sevgilisi olabilir; ve sahte kahramanların ardından birdenbire gerçek ve büyük kahraman çapında yükselebilirsin!"(Necip Fazıl Kısakürek)

 

Mustafa Armağan

Share this post


Link to post
Share on other sites

27 mayıs

buluşuturlar bizi elbet birgün hesapta......

güzel insanları unutma...................... unutturma..........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...