Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
Sign in to follow this  
kanijeli

Protestan Müslümanlık Ve Peygambersiz İslam

Recommended Posts

Protestan Müslümanlık ve Peygambersiz İslam

 

 

Tesettürü baş örtüsüne , Peygamber (sav)'i notere indirgeyen bir zihin kirlenmesi yaşıyoruz.İslam inancını simgeleyen anahtar kavramların içinin boşaltılarak anlamlarının çarpıtılması cahilane veya masumane bir tavır değil, İslamı protestanlaştırma projesinin ürünüdür.

 

Gözden geçirmek ve yeniden anlamlandırmak anlamına gelen revizyonizm , Müslümanların gündemine hep reform olarak gelmiştir. Revizyonizm ; bir düşünce sisteminin temel ilkelerinden , varsayımlarından ve hedeflerinden bir kısmının değiştirilmesinin ve düzeltilmesinin istenmesi , değiştirilmesi ve düzeltilmesi mümkün olmayan değer ve kavramların ise anlamlarının çarpıtılması ve içlerinin boşaltılması anlamını taşımaktadır. Burada asıl olan o düşünce sistemine ilişkin gerçeklerin üstünün örtülmesidir.

İslam dünyasında yaygınlaşmaya başlayan revizyonist yaklaşımların nedenleri üzerinde ciddi bir şekilde durmak gerekmektedir.

İslamofobi ile birlikte hız kazanan İslam akidesi ve düşüncesini hedef alan projeler, İslam'ın yeniden dünyanın gündemine özne olarak gelmesi gerçeğinin bir sonucudur.

İslam;halkı Müslüman olan ülkelerde artık bir kimlik, bir aidiyet, bir taraf olma, bir saf tutma, bir var olma kavgasının adıdır. Elbette böyle bir ortamda Müslümanlar da toplumsal muhalefetin öncüleri ve ülke iktidarlarının da alternatifsiz adayları konumundadır.

Bu gerçek, emperyalizmin askeri ve finans gücünü devreye sokarak, düşmanı, yani İslam'ı alternatif olmaktan çıkarma girişimlerini yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Aslında emperyalizme karşı direnme potansiyeline sahip toplumların bu direncini kırmak için onların dayanakları olan yerel, milli ve dini değerlerini tahrip etmek için izlenen yöntem oldukça sade ve nettir. Öncelikle bu değerlerin içi boşaltılmakta, kavramları yozlaştırılmakta, öğretileri sulandırılmakta ve ardından hükümsüzleştirilerek yaşam alanından uzaklaştırılmaktadır.

Sonra da toplumlara yeni kimlik ve aidiyetler takdim edilerek bunların evrensel değerler olarak benimsetilmesi projesi yürürlüğe konulmaktadır. Elbette bu, Batı kültürünün tarihi asimilasyon politikasının yeni bir versiyonudur ve emperyalizmin bütün dünyayı aynileştirme politikasının zorunlu sonucudur.

Bunları gerçekleştirmek için de; İslami söylemlerin Müslüman elitler tarafından sekülerleştirilmesi sağlanmakta,İslam'ın Protestanlaştırılması ve "dinde reform" adı altında revizyonizmi düşünce dünyasında hâkim kılma projeleri ustaca uygulamaya konulmaktadır.

Genel olarak revizyonistler , özelde de İslam revizyonistleri şu yöntemlere başvururlar ,

1. Düşüncenin veya inancın dayandığı temel kaynaklar arasında çelişki iddiası ve bu kaynaklardan birinin tasfiyesi istemi. Burada hedef İslam'ın pratik hayata intikali anlamına gelen Sünnet ile Kuran arasında çelişki olduğu iddiasını ortaya sürüp , Sünnet hakkında kuşkular uyandırmak ve böylece hadis ve Sünneti reddetmek.Bunun için de direk ret yolu seçilmemekte , hadislerin çoğunun uydurma olduğu , sünnetin bağlayıcılığının olmadığı v.s gibi örtülü eleştirilerle işe başlanmaktadır.

Oysa sünnet; Kur'anın pratik hayata yansıması, bir başka ifade ile yaşayan Kur'andır.

Protestan Müslümanlığın peşinde koşanların en temel hedefi Peygambersiz bir Müslümanlık algısını yaygınlaştırmak, bir başka ifade ile sünneti saf dışı etmektir.

2.Bir inanç sistemine o inanç sistemi ile uyuşmayan başka inanç ve düşünce sistemlerinin eklenmesi yani sentezcilik. İslam ile kapitalizm , komunizm , veya ırkçılığı harmanlama teşebbüslerinin nasıl bir sonuç doğuracağı ortadadır. İslam sosyalizmi , liberal İslamcılar , demokrat Müslüman , Türk İslam'ı , Kürt İslam'ı , Arap İslam'ı gibi isimlendirmelerin oluşturduğu iman kirlenmesinin boyutlarını açıklamaya gerek yoktur.

İslam vahye dayanır. Vahye dayalı bir dinin beşer zihninin ürünü olan herhangi bir felsefe veya ideoloji ile harmanlanması, kirletilmesi küfürdür.

3.İnancı simgeleyen anahtar kavramların içinin boşaltılması ve anlamlarının çarpıtılması. Örneğin , İslam'daki "ulu'l emre itaat" ilkesinin İslam'ın söz konusu olmadığı bir ortam ve yöntemle iş başına gelmiş melik,kral,sultan gibi yönetici ve hükümetlere itaat olarak gösterilmesi , zekatın devlete ödenecek vergi olarak tanımlanması, cihat,şehadet,imamet gibi dini ıstılahların kirletilmesi…

4.Sulandırma , tahrif… İnanç ve düşüncenin temel kavramlarının anlamlarının daraltılarak , sulandırılarak anlamsız hale getirilmesidir. Örneğin İslam'daki hicap ve tesettürün bir metrelik başörtüsüne dönüştürülmesi, veya horoz ve tavuk kurban edilmesine

fetva verilmesi gibi değerleri sulandırmaya matuf teşebbüsler.

5. İnanç ve değerler sisteminin hafızasının silinmesi ve geçmişle bağların koparılması.İçtihat,kıyas,icma,zühd,takva,tasavvuf vs birikimlerin unutturulması veya itibarsızlaştırılması…

 

Ömer Vehbi Hatipoğlu

 

http://www.haber7.com/yazarlar/omer-vehbi-hatipoglu/1027938-protestan-muslumanlik-ve-peygambersiz-islam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...