Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
Hâcegân

Soner Yalçın Gözünde Bir Başbakan...

Recommended Posts

Bakın Sözcü Gazetesinin yazarı Soner Yalçın neler yazıyor, neler? Meğerse Erdoğan öyle şeyler demiş ki, bu sözler bile Erdoğan hakkında çıkacak seks kasetinden daha vahimmiş... O vahim sözleri birde Soner Yalçın'dan dinleyelim:

“El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yı­z” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Yıl­ba­şı­na kar­şı­yı­m” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“A­ta­’ya say­gı du­ru­şun­da sap gi­bi ayak­ta dur­ma­ya ge­rek yok; her 10 Ka­sı­m’­da yay­ga­ra kopar­tı­lı­yo­r” de­di­ği­ni un
ut­tu­nuz mu?
“Bü­tün okul­lar İmam Ha­tip ya­pı­la­ca­k” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
“Sa­de­ce imam­lar res­mi ni­kah kıy­sı­n” de­di­ği­ni unut­tu­nuz mu?
Uzun uzun yaz­ma­ya ge­rek var mı?..
Bun­la­rın hep­si­ni bi­li­yor­su­nuz:
“Hem la­ik, hem Müs­lü­man olun­maz. Ya Müs­lü­man ola­cak­sın, ya la­ik. Bir tut­tur­muş­lar la­ik­lik el­den gi­di­yor di­ye, mil­let is­ter­se ta­bi­i ki gi­de­cek be­” de­me­di mi?
“Ben hiç­bir za­man de­ğiş­me­dim. İs­la­mi fi­kir­ler de­ğiş­me­z” de­me­di mi?
“Tek he­de­fi­miz İs­lam dev­le­ti­di­r” de­me­di mi?
“1.5 mil­yar­lık İs­lam ale­mi, Müs­lü­man mil­le­ti­mi­zin aya­ğa kalk­ma­sı­nı sa­bır­sız­lık­la bek­li­yor. Kal­ka­ca­ğız, bu ayak­lan­ma baş­la­ya­ca­k” de­me­di mi?
“E­ge­men­lik ka­yıt­sız şart­sız mil­le­tin­dir la­fı kos­ko­ca bir ya­lan, ege­men­lik ka­yıt­sız şart­sız Al­la­h’­ın­dı­r” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir amaç de­ğil, araç­tır; ama­cı­mı­za ula­şa­na ka­dar de­mok­ra­si­ye bağ­lı­yı­z” de­me­di mi?
“De­mok­ra­si bi­zim için bir tram­vay­dır; is­te­di­ği­miz du­ra­ğa ge­lin­ce ine­ri­z” de­me­di mi?
AİHM ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce, “Sa­na mı kal­dı tür­ban ko­nu­sun­da ka­rar ver­mek, bu ule­ma­nın işi­dir; ule­ma ne di­yor­sa o olu­r” de­me­di mi?
Da­nış­ta­y’­ın tür­ban ka­ra­rı­nı be­ğen­me­yin­ce de, “E­fen­di sen kim olu­yor­sun, bu­na (Os­man­lı Hu­ku­ku) Me­cel­le ka­rar ve­ri­r” de­me­di mi?


Evet, Soner Yalçın bunları yazıyor... Çok vahim, çok vahim :shiny:

 

Düşmanının ağzından öğrendik ki, Başbakan doğru yolda arkadaşlar. :yes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Öyle an olur ki Allah kişiyi düşmanına bile tasdik ettirir. İşte o an :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Açık konuşmalıyız başbakan bu söylemlerine en azından bir kismina tezad düşen fiiliyata girmistir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yani mümin... Yapacağını yaptın yine ha...

 

Başbakanın düştüğü tezadı dile getirirken bile, tezatların en komiğine düşmeyi becerebilen tek insansın galiba kesinlikle :cap:

 

Hem açık konuşmalıyız diyorsun, hem de oldukça kapalı bir cümle kuruyorsun.

 

Erdoğan mükemmel bir insan değildir, tıpkı Necip Fazıl'ın mükemmel olmadığı gibi. Erdoğan'ın da hataları olmuştur, tıpkı Mehmet Akif'in yaptığı hatalar gibi. Yahu benim de pek çok hatalarım oldu, tövbe bunun için var zira... Erdoğan'ın hataları olmuştur, bundan sonra da olacak.

 

Öze hayatıma çok girmek istemiyorum ama şu kadarını yazayım. Erdoğan Hükumetinin bana hiçbir faydası olmadı. Hatta zararı bile oldu. Etrafımda bulunan CHP mensupları, solcular kıyasıya eleştirdiler onu. Ama Erdoğan hükumetlerinin kaymağını da onlar yedi. Buna rağmen onlar eleştirdi, ben savundum.

 

Peki niye savundum?

 

Yaşlıları dinliyorum, eskiyle şimdiyi kıyaslıyorlar... Sosyal, kültürel, siyasi; her yönden eski yeni kıyası yapıyorlar... Sonra ellerini açıp, Erdoğan'a dualar ediyorlar... Köydeyim... Bir yaşlımızı pek memnun gördüm, sebebini sordum. Hastanede yatmış bir kaç gün. Çıktığı gün yaşlımızı sağlık aracı ile getirmişler köyüne, evinin kapısına... Yaşlımız herkese anlatıyor bunları, dualar da peşinden geliyor. Babam öyle siyaset filan bilmez, öyle ince aydın analizleri yapamaz, kavramlardan, söylemlerden filan hoşlanmaz. Böyleyken sordum babama, yahu dedim nedir sendeki bu adama yakınlık? Oğlum dedi, o hastane binalarında o eziyetleri siz çekmediniz!!! O doktor sıraları, ilaç sıraları... Ben özellikle yaşlıları çok dinlerim, çok. Şimdi benim niye Erdoğan'ı savunduğum anlaşılmıştır.

 

Bu insanlar öyle köşe yazıları, gazete filan da okumazlar ama onlarda feraset var. Bu feraset öyle bir şey ki, bilgiden daha başka. Tezat filan işlemiyor bu ferasete...

 

Damdan düşenin halinden damdan düşen anlıyor demek ki...

 

Neyse... Siz tezatları bir yazın hele de çok açık konuşalım o halde :shiny:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burada herkesin eminim kayıtsız elestirel bakabilen zaviyelere sahip olduğumuz inancindayim. Yeri geldi biz de bir takımarkadaşlar da dile getirdik. Ama bir eşiğe geliyoruz çok ciddi o luyor yahud öydef edelimle lanse ediliyor ve bizler aşk ile bir dahi "iman tazeliyoruz". Şu belalari def edelim hayırlısıyla konuşacağız

Share this post


Link to post
Share on other sites

Çok haklısın mümin. Ben de öyle düşünüyorum o halde.

 

Ayrıca burada gösterdiğin güzel duruş için de teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Benim duruşu en iyi mütereddid bilir sanırım sizinle aynı kanıda değil :) mizah bir yana teşekkur ederim. Burada herkes nezih bir duruşa sahip.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...