Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
ibrikçi

Hiçbir Bidatte Nur Yoktur

Recommended Posts

- Ama bazı bidatler güzel ve faydalı görünüyor hocam.
- Öyle görünse de hiçbir bidatte iyilik ve güzellik yoktur evladım.

Ve izah etti:
- Çünkü bu din tamamlanmış, kâmil olmuş ve Allahü teâlâ bu dinden razı olduğunu bildirmiştir. Bundan sonra, buna yapılacak eklemeler güzel olamaz. Hak olan, doğru olan bir şeyde yapılacak her değişiklik, dalalet ve sapıklık olur.

Sırri-yi Sekati hazretleri ”rahmetullahi aleyh“

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu konuda farklı düşünüyoryum.Hoca gerçekten çok cesaretliymiş.Cuma namazı iç ezanına ve toplu tesbihe ve hatta cematle teravihe sapıklık diyecek kadar cesaretli yazık...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşim burada kaynak verilmiş ve alim gerekçesiyle bir açıklama yapmış . Dikkate değer olduğunu düşündüğüm için paylaştım. Şuan telefondan emaneten yazıyorum ayrıntılı aşıklama açıklamayı inşaAllah uygun bir zamanda yaparız.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gerçekten merakla bekliyorum. Bütün ehl-i sunnet alimlerinin ve hatta mutezile alimlerinin bile kabul ettiği bidat tanımını yok sayan bu anlayışı nasıl açıklayacaksın?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşim bak ne düşündüm, Allahın dostu vardır ,sevgilisi vardır ama asla ortağı yotur. Ortağı veya ortakları yoktur.

Bu konuda imam rabbani hazretlerinin de benzer yorumu vardır zaten onu ararken ulaştım paylaştığım bilgiye. Bidatlerde nur yoktur...

Yine kısıtlı imkânlardan dolayı araştıramıyorum imam rabbani hazretlerin izahını bulamıyorum.

Yazmak istediklerimin bir çoğunu yazamıyorum. Bak ortak yok deniyor. Bu çok önemli ... dost var sevgili var hatta akraba gibiler bile var ama ortak yok... şimdilik bunu düşün . Allah bizi cehennem ateşinden korusun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya kardeşim bidatte nur yoktur derken ortak ne alaka? Benim sana sorduğum şu: Bidatte nur yoktur derken teravihi iç ezanı ve toplu tesbihi bunları da katabilir miyiz? Ama şöyle bir rivayet var hz. Ömer cemaatle teravih namazını kılan bir gruba bu ne güzel bidat diyor. Nur yok ise bunu nasıl açıklayacaksın? Senin bu yorumların selefi zihniyetin getirdikleridir? imam rabbaniyi iyi oku. Yanlış yerden bakma...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşim selefi işlerini bilmiyorum gerçekten. Bak aklıma bişe daha geldi cumada imam efendi demişti, yunus emreden,

Sırat kıldan incedir

Kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne

Evler yapasım gelir

Yunus Emre

Bu konunun Yunusca açıklaması olduğunu düşündüm. Sırat ,şeriat gibi. Allah dostu ise çok şevkli istekli öyle ki geçmesi gereken sırat köprüsünde evler kurmak istiyor. Hayır hasenat işleri gibi...

Şeriat tarikat marifet ...

Asıl sormamız gereken şu , nur olmayan şeyler sapıklık mı delalet mi?

İslamda bir şeyin değiştirilmesi sapıklıktır. Bu ortaklık gibi. Ama onun üzerine bir güzellik düşünüp yapmak , dostluk. Nur olmasada...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kardeş sana tavsiyem bu konular hakkında fazla yazma.Bilmiyorsan ınsanların kafasınıda karıştırma. Ya iyi öğren konuş yada başka şeyler yaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşim , ben selefiyi bilmiyorum. Ben türküm selefi değilim. Aslında forumda islami konular kısmında bu konuyla alakalı çok güzel bir çalışma da paylaşılmış. Orada benim ulaştığım bazı bilgileri de gördüm. Yani alimler bu konuyu zaten etraflıca incelrmiş. Ahh hocam olsaydı ona sotardık şimdi...

Akşam marifet nameye baktım..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Marifet namede bidatle alâkalı bişe bulamadım ama aşkla aşıklıkla alakalı bazı yazılar vardı. Aşığı tarif ediyor övünmek gibi olmasın aynı ben. Bu durumu şöyle bağlaya biliriz, aşıklık nur gibi

aşık olmayan adamın ne dini var ne imanı...

Vesselam...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim çözdük.

Bakın şimdi bizim bir mihenk taşımız vardır böyle konularda. Fatih sultan mehmed hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin övgüsünü almadı mı? Eee... yukarıda yazılan ve bidat olduğu idda edilen şeyler fatih sultan mehmed hanın zamanında varsa bidat olamaz. Alimler defterleri kitapları bir daha karıştırsınlar bakalım. Bu işte bir yanlışlık var... herkes kafasından bidat uydurmasın kardeşim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim görüldüğü gibi çile de çözüldü.

Neymiş çile? Bak şunun kokusuna mis kokuyor mis...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim seçim vaadi krediyi yaş sınırından dolayı ve dahi evlilik kredisini de yaştan dolayı alamıyorum. Mikailide işten atmışlar krizden dolayı. Hocam zaten dergahından kız isterim diye selamımı bile almaz... T

Share this post


Link to post
Share on other sites

resmen sevdalanmadan aşık olmuşuz vesselam... ölmeden mezara girmişiz ... Bu bidat değil mi... İnsan ölmeden mezara konur mu... Evde ölümü bekleyen suriyeli kardeşlerimden ne farımız var. Bizgitmedik dle mi bize kızmışlar...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sırrı Sakati Hz. bir Allah dostu. Büyüklerden... Ama yukarıdaki bilginin kaynağını yazar mısınız? Ayrıca özellikle dini konularda bir ifade üzerine hemen yorum yapılmaz. O ifadenin bağlamı da önemli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim biz kaynağı yazmasakta sırrı sekati hazretleri kaynağı vemektedir...

Şimdi ben cuma çıkışı aldığım mektubata bir bakayım kaynak orada da vardır .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu fakîr, bu bid’atlerin hiç­birinde güzellik ve parlaklık görmüyorum.

 

186 YÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB

YAZAN Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi
ve Müslimânların Baştâcı
İMÂM-I RABBÂNÎ
AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ
Terceme eden
HÜSEYN HİLMİ IŞIK “Rahmetullahi aleyh” [1911-2001 Eyyûb-İstanbul]
BİRİNCİ CİLD
Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083
Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93

http://www.mektubat.de/node/1495

Google arama

Share this post


Link to post
Share on other sites
186
YÜZSEKSENALTINCI MEKTÛB

Bu mektûb, Kâbil müftîsi hâce Abdürrahmâna yazılmışdır. Sünnet-i seniyyeye uymağı, bid’atlerden kaçınmağı istemekdedir:

Allahü teâlâya ağlıyarak, sızlıyarak ve Ona sığınarak ve güvenerek yal­varıyorum ki, bu fakîri ve ona bağlı olanları, bid’at olan işleri yapmakdan korusun ve bid’atlerin güzel ve fâideli görünmelerine aldanmakdan muhâ­faza buyursun! Seçilmiş olanların, sevilenlerin efendisi, en üstünü hâtırı için bu düâyı kabûl eylesin! (Bid’at) demek, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” zemânında ve Onun dört halîfesi zemânlarında bulunmayıp da, din­de sonradan meydâna çıkan şeylere denir. Bid’atleri ikiye ayırmışlar: (Ha­sene) [güzel] ve (Seyyie) [kötü]. Resûlullahın ve dört halîfesinin zemânla­rında bulunmayıp da, dinde sonradan meydâna çıkan ve bir sünnetin unu­tulmasına sebeb olmıyan güzel şeylere, (Hasene) demişlerdir. Sünneti or­tadan kaldıran bid’ate de, (Seyyie)demişlerdir. Bu fakîr, bu bid’atlerin hiç­birinde güzellik ve parlaklık görmüyorum. Yalnız karanlık ve bulanıklık du­yuyorum. Eğer bugün, kalbler kararmış olduğundan, bid’at sâhibinin işle­ri iyi ve güzel görülürse de, yarın kıyâmet günü, kalbler uyandığı zemân, bunların zarar ve pişmânlıkdan başka bir netîce vermedikleri görülecek­dir. Fârisî beyt tercemesi:

Ciğeri yakan düşünceden, gözüme uyku girmedi, acabâ o sevgilim, geceyi kiminle geçirdi?

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Bizim dînimizde yapılan her yenilik, her reform fenâdır, atılmalıdır). Atılması lâzım olan şe­yin neresi güzel olur? Bir hadîs-i şerîfde buyurdu ki: (Sözlerin en iyisi, Al­lahü teâlânın kitâbıdır. Yolların en iyisi, Muhammed aleyhisselâmın gös­terdiği yoldur. İşlerin en kötüsü, bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid’at­lerin hepsi dalâletdir, sapıklıkdır). Başka bir hadîs-i şerîfde, (Allahü teâ­lâdan korkunuz! Sözümü iyi dinleyiniz ve itâ’at ediniz! Ben öldükden sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zemân, benim ve halîfele­rimin yolumuza sarılınız! Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız! Çünki, bu yeni şeylerin hepsi bid’atdir. Bid’atlerin hepsi dalâletdir, doğru yoldan ayrılmakdır) buyuruldu. Dinde yapılan her değişiklik bid’at olun­ca ve her bid’at, dalâlet olunca, bid’atlerin hangisine güzel denilebilir? Bu hadîs-i şerîflerden anlaşılıyor ki, her bid’at sünneti ortadan kaldırmakda­dır. Bid’atlerin, bir kısmı kaldırır, bir kısmı kaldırmaz demek, pek yanlış­dır. Görülüyor ki, bid’atlerin hepsi seyyiedir, kötüdür. Resûlullah “sallal­lahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (İnsanlar, ortaya bir bid’at çıkarırlarsa, Allahü teâlâ, buna karşılık bir sünneti yok eder. Sünnete yapışmak, orta­ya bid’at çıkarmakdan iyidir). Hassân bin Sâbitin bildirdiği hadîs-i şerîfde, (Bir millet, dinlerinde bir bid’at yaparsa, Allahü teâlâ, buna benzeyen bir sünneti yok eder. Kıyâmete kadar bir dahâ geri getirmez) buyuruldu.

Âlimlerimizin hasene dedikleri bid’atlerden bir kısmına dikkat edilir­se, sünneti yok etmekde oldukları görülmekdedir. Meselâ, meyyiti kefen­lerken, ölünün başına sarık sarmağa (Bid’at-i hasene) demişler. İyi düşü­nülürse, bu bid’at, sünneti bozmakdadır. Çünki kefende sünnet, üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değişdiriyor. Değişdirmek, yok etmek demekdir. Âlimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak güzel olur demiş. Hâlbuki, iki kürek arasına sarkıtmak sünnetdir. Bu bid’at de, sünneti, açıkca yok ediyor. Bunun gibi âlimler, nemâzda, kalb ile niyyet et­mekle berâber, ağız ile de söylemek müstehab olur demişdir. Hâlbuki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, Eshâb-ı kirâmın ve Tâbi’în-i ızâmın “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” söz ile niyyet etdik­leri, ne kuvvetli bir haber ile, ne de za’îf bir haber ile bizlere hiç ulaşma­mışdır. İkâmet okununca hemen (Allahü ekber) diyerek nemâza dururlar­dı. Bunun için, ağız ile niyyet etmek bid’at oluyor. Bu bid’ate hasene de­mişlerdir. Hâlbuki anlıyorum ki, bu bid’at, yalnız sünneti yok etmekle kalmıyor, farzı da yok ediyor. Çünki ağız ile niyyet etmek câiz olunca, çok kimse, yalnız ağızla niyyet ederek kalb ile niyyet etmediklerinden hiç korkmuyorlar. Böylece, nemâzın farzlarından biri olan kalb ile niyyet ya­pılmıyor. Bu farz yok oluyor. Nemâz kabûl olmuyor. Bunlar gibi dahâ ni­ce bid’atler, reformlar, herhangi bir bakımdan olsa bile, sünnetden fazla olu­yorlar. Bu ziyâdelik, sünneti değişdirmek demekdir. Değişiklik ise, yok et­mek demekdir.

O hâlde, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine birşey kat­mamalı ve Onun Eshâb-ı kirâmına “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” uy­malıdır. Çünki, Eshâb-ı kirâmdan herbiri, gökdeki yıldızlar gibidir. Herhan­gi birine uyan se’âdete kavuşur.

[İbni Âbidîn diyor ki, (Nemâza başlarken niyyet etmenin farz olduğu söz­birliği ile bildirildi. Niyyet, yalnız kalb ile olur. Yalnız söz ile niyyet etmek bid’atdir. Kalb ile niyyet edenin, şübheden, vesveseden kurtulmak için, söz ile de niyyet etmesi câizdir.)]

Kıyâs ve ictihâd, bid’at değildirler. Çünki bunlar, (Nusûs)un, ya’nî âyet­lerin ma’nâlarını meydâna çıkarmakdadırlar. Bu ma’nâlara başka birşey ek­lemezler.(Ey akl sâhibleri! İyi anlayınız!) meâlindeki âyet-i kerîme, kıyâs ve ictihâdı emr etmekdedir.

http://www.mektubat.de/node/1495

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim , "Hiçbir bidatte nur yoktur" bunda anlaştık artık. Şimdi Bidatlere bakıyoruz nur göremiyoruz artık. Ama biz nur görmek istiyoruz.İşte o zaman da her sünnette bir nur olduğu fikri doğuyor . Şimdi sünnetlere teker teker bakıyoruz.şuan burada bir sünnet var mı bakalım ...
Nuru görmeye çalışalım ki Gözümüz nura aşina olsun. Çok heycan verici bir konuya girdik.

Sanırım nuru gören kalp.
Bakan göz gören akıldır. Nuru gören de kalp olmalı. Bu fikir şuan teori. Yani nuru kalbin gördüğü fikri şuan dayanağı yok ben şimdi uydurdum.

Bir kitap var olsaydı okusaydık belki bişeler çıkardı. Uzun zaman önce kaydetmiştim kapak sayfasını Bu sıradan bir kitap değildir. Şimdi neden kaydettiğimi hatırlamıyorum ama aklımda bişeler canlanıyor.... (biraz araştıralım)

1044681_10153842370087422_23546832633686

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsanın kalbine 4 şey iner
1. Allah'ın marifeti (evliyalara gelir)
2. ilim gelir

3. gaflet gelir

4.münafıklık dedikoluluk gelir.

 

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gördüm vücûd ilinde Kur’ân okur dilinde
Tıfl-i ma‘nî dersini bildügüm midür hatâ!.

ÜMMİ SİNAN DİVANI

Tıfl-i ma‘nî: mânâlar çocuğu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aziz kardeşlerim , şimdi sizler iyi niyetli insanlarsınız. Beni yanlış anlamanızı istemem. Evliya olaraktan ,Kesinlikle ne yerde ne gökte bir kürsüm yoktur.

Buraya görevli gelmişim gibi bir şeyde bilmiyorum. Biz kendi halimize bakıyoruz dergah gördükmü kapısında kıvrılır yatarız böyle mırıldanırız sadece kovulana dek.

Biz günah işlemiyor muyuz ? tabiki de işliyoruz bu günahları gizlemek için belki de evliya takliti yapıyoruz. Ne kadar batmışız anlayınız...


Aynı zamanda çok güvenilir bir insanımdır hackerliğim vardır. Bazı şifreleri kırarım Bazı sitelere saldırırım Sanal alemi dar ederim...

Mesela ben bilmiyor muyum hocamın hesabının parolasını? İki şık var ya besmeledir ya "s.... s.... ü..... ü.... "dir ama biz bunu biliyoruz diye gidip haşa ortalığı karıştırack değiliz.

Allah bizleri razı olduğu yolda sabit kılsın.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aziz kardeşlerim problemi buluyor çözümünü vermiyor gibi olmayalım bir nasuh tövbesi buldum Hacı Osman Efendinin sohbetlerinde . Mübarek diyor ki, "Allahım kuvvet sendedir sen beni affedersen niye affettiğini söylemene gerek yok. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Kuvvet senindir."

Dua tam bu kelimeler olmaya bilir ama mantığı böyle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...