Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
serdengeçti

Bakalım Bunu Kim Bilecek?

Recommended Posts

 

 

ashabı kiram (r.a.e) "Allah rızası için" birbirlerini yeri geldiğinde çok sert şekillerde uyarmışlardır. bunun sebebi ise birbirlerini sevmemeleri değil tam tersi birbirlerini "Allah için sevmek" düsturuna mukabil sevmeleri ve birbirlerinin hataya düşmelerini engelleme isteğidir.

 

Hz. Ömer (r.a.) ın Hz. Halid bin Velid (r.a.) ı sevdiğini ispata gerek yok ki. Onlar söylediğim gibi "Allah için seven, Allah için düşmanlık besleyen" kimselerdi. Allahı ve Rasulu sav i sevenleri seven kimselerdi , hal böyleyken birbirlerini de seven kimselerdi. O ensar ki muhacirlere kucak açtı, mallarını bölüştü, birbirlerine kardeş oldular.

 

Ebu Zerr kardeşim, ağzımızdan çıkanı kulağımızın iyi duyması lazım hatta ağzımızdan birşey çıkmadan önce beynimizin bu cümleleri, kelimeleri ve hatta harfleri haddinibilme süzgecinden geçirmesi lazım.

 

Kimin hakkında konuşuyoruz? 2 tane büyük sahabe? Kendi aralarında ihtilaf çıkmış olabilir, birbirlerine kızmış olabilirler? Bundan bize ne?

 

Arslanlar güreşmiş arkadaşım, arslanlar güreşirken; çakala, sırtlana laf düşmez.

 

senin bu yaptığın Allah muhafaza fitneye kapı aralamaktır ki fitne ateş azabından şiddetlidir.

 

sana tavsiyem yazmadan önce düşün taşın öyle yaz...

 

Benden de bu yazıya imza. Yahu nfkkfn şol şahsa hangi başlıkta bir vaaz edecek diye beklerken ahan da geldi. :) Allah razı olsun. Bu arkadaş biraz farklı zaviyelere sahip. İnşallah asimile edeceğiz. :)

 

Geçen hoca derste dedi ki, muaviye hakkında ne dersiniz? Şüpheli soruyor, anladım tabi maremını. Hiç bir şey diyemeyiz hocam hakkında dedim, tenkit edemeyiz. İlerde böyle düşünür müsün bilemem diyor bana. Böyle bir şey mümkün mü ya. Hangi dil uzanabilir ashaba? Ebu-zer kardeşimiz de inşallah dikkatli olsun. Bir de bir soru sorsam kendilerinin ilahiyatla falan yakından yahut uzaktan bir bağlantıları var mıdır hani yoksa soğuk mu kapmış? Malum kış dayandı kapıya ha geldi ha gelecek derken. :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Özet olarak bir olay nakledeyim

 

Hz.Ebubekir, Halid b. Velid'i zekat vermeyen ve dinden dönen kabilelerin üzerine yollar. Malik b. Nüveyre kabileside bunlardan biridir. Malik b. Nüveyre mürted olmadığı halde (asıl olay zekat vermemek), hatta Halid ve adamlarıyla kabilesiyle birlikte namazda kıldıkları halde katledilmişlerdir. Peki sonra ne olmuştur? Halid, öldürdüğü Malik b. Nüveyrenin karısını almıştır.(iddet olayı zaten ayrı bir konuda, pardon ictihad yapmıştır. Kuranı nesh edebiliyor dimi ictihadlar?)

 

(Hatta bu olaydan sonra Hz.Ömer'in Hz.Ebubekir'e, Halidi görevden al, o Müslüman birini öldürmüş ve zina etmiştir diyerek ağır eleştirdiği rivayet edilir.)

 

Bu olaydan bahseden bazı kaynaklar aşağıdadır

 

El-Makrizi “İmta’ el-Esmâ’”, cilt: 14, sahife:239

İbin Kesir “El-Bidayetu vel-Nihâye” cilt: 6, sahife: 354

El-Kutbiy “Fevât el-Vafiyât” c: 2, s:243

El-Sufdiy “El-Vâfi bil- Vafiyât” c: 13, s: 162

El-Zehebi “Tarihul-İslâm” c: 3, s:32-34 ve 36-37 / “Siyer A’lâm el-Nubalâ” c: 1, s: 376-378

İbin Halikân “Vafiyât el-A’yân” c:6, s: 13-15

İbn’ul-Esir “El-Kâmil fit-Tarih” c:2, s: 358-359

Tabari Muhammed bin Cerir “ Tarih” c: 2, s: 503-504

Ya’kubi “Tarih” c: 2, s: 131-132

Balazuri “Futuh el-Buldân” c: 1, s: 117-118

İbin Hacer el-‘Askalâni “El-İsâbe” c: 2, s: 218 ; c: 5, s: 560-561

İbn’ul-Esir “Usud’ul-Ğâbe” c: 2, s: 95 ; c: 4, s: 298-299

İbin ‘Asâkir “Tarih Medinet Dimaşk” c: 16, s: 256-259 ; s: 273-274

İbin Hibbân “El-Sikât” c: 2, s: 169-170

El-Muttaki el-Hindi “Kenz’ul-‘Ummâl” c: 5, s: 619

İbn ebil-Hadid “Şerh Nehc’ul-Belâğa” c: 1, s: 179 ; c: 17, s: 202-208

Zamahşeri “El-Fâyik fi ğariyb el-Hadis” c: 3, s: 65

İbn ‘abdel-Berr “El-İstiy’âb” c: 2, s: 429 , 746-748 ; c: 3, s: 1362

‘Abdu-Rezzâk el-San’âni “El-Musannaf” c: 10, s: 174-175

Bu alimler arasında Buharinin hadis naklettiği alimlerde var. Mesela Abdürrezzak el-Sanani gibi. Yani uydurma kaynak derseniz, Buharide güvenilmeyen adamlardan hadis aldı demektir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zekat vermeyi reddettiğine göre muhtemelen vakıa Efendimiz'in vefatının üzerine gerçekleşen, müslümanlar arasında çıkan ihtilaflardan bahsediyoruz. Bir çok kabile gruplar halinde dinden dönmüş, bir takım yabancı paygamber iddiaları artmış, zekat vermeyen kabilelerle Hz. Ebubekir'in kararı üzerine savaşılmıştır evet. Savaşta birbirlerini öldürdüler elbet. Sizin bir örneği burada vermenizden daha büyüğünü söyledim farkındaysanız. Zekatı reddetmeleri, kurandan bir hükmü yok saymak olduğu için küfüre girmektir ve dolayısıyla burada kafir kanı dökülmüş oluyor, bu mevzu da tamam. Şimdi burada bir dahabini diğer sahabiye (aslında bu konu hakkında geniş ölçüde bilgi sahibi değilim, zekatı vermemekte israr etmek, zekatın hükmünü reddetmek demektir. dediğim gibi onlarca insanla savaşıldı bu zekatın alınamaması meselesinde) bunu da hocama danışacağım inşallah) Şunu ayırt edelim sahabi hata yapabilir elbet peygamberimizin dahi zellesi olmuştur. Ama kalkıp da işin hikmetini, tam bıyutunu bilmeden bizlerin asıp kesmesi doğru olmaz. Orada namaz kılarken katledilmeleri gerçekten zahiren büyük bir kusur gibi görünüyor. Mürted olmuş olsalar niye namaza devam etsinler? Hanımını alma da hata görünüyor dediğiniz gibi iddet var. Yahu siz nerden buldunzu bu misali? :) Sevinmeyin hemen araştıracağım bunu.

 

İçtihadın Kur'anı nesh etmesi? Efendimiz'in dahi Kur'anı nesh edip etmemesi tartışılmıştır ve bir kaç misalde de bunun olduğu gerçektir.. Bizim yıllarını bu ilme adamış sahabilere, alimlere Kur'anla tezada düşmüştür, şöyle hata etmiş böyle karşı gelmiştirden ziyade hüsni zan üzere olup olayın hikmet boyutunu düşünmek lazım. Eğer bir hata etmişlerse umulur ki Allah effeder değilse de bizlerin laf demeye hakkı yoktur.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Özet olarak bir olay nakledeyim

 

Hz.Ebubekir, Halid b. Velid'i zekat vermeyen ve dinden dönen kabilelerin üzerine yollar. Malik b. Nüveyre kabileside bunlardan biridir. Malik b. Nüveyre mürted olmadığı halde (asıl olay zekat vermemek), hatta Halid ve adamlarıyla kabilesiyle birlikte namazda kıldıkları halde katledilmişlerdir. Peki sonra ne olmuştur? Halid, öldürdüğü Malik b. Nüveyrenin karısını almıştır.(iddet olayı zaten ayrı bir konuda, pardon ictihad yapmıştır. Kuranı nesh edebiliyor dimi ictihadlar?)

 

(Hatta bu olaydan sonra Hz.Ömer'in Hz.Ebubekir'e, Halidi görevden al, o Müslüman birini öldürmüş ve zina etmiştir diyerek ağır eleştirdiği rivayet edilir.)

 

Bu olaydan bahseden bazı kaynaklar aşağıdadır

 

El-Makrizi “İmta’ el-Esmâ’”, cilt: 14, sahife:239

İbin Kesir “El-Bidayetu vel-Nihâye” cilt: 6, sahife: 354

El-Kutbiy “Fevât el-Vafiyât” c: 2, s:243

El-Sufdiy “El-Vâfi bil- Vafiyât” c: 13, s: 162

El-Zehebi “Tarihul-İslâm” c: 3, s:32-34 ve 36-37 / “Siyer A’lâm el-Nubalâ” c: 1, s: 376-378

İbin Halikân “Vafiyât el-A’yân” c:6, s: 13-15

İbn’ul-Esir “El-Kâmil fit-Tarih” c:2, s: 358-359

Tabari Muhammed bin Cerir “ Tarih” c: 2, s: 503-504

Ya’kubi “Tarih” c: 2, s: 131-132

Balazuri “Futuh el-Buldân” c: 1, s: 117-118

İbin Hacer el-‘Askalâni “El-İsâbe” c: 2, s: 218 ; c: 5, s: 560-561

İbn’ul-Esir “Usud’ul-Ğâbe” c: 2, s: 95 ; c: 4, s: 298-299

İbin ‘Asâkir “Tarih Medinet Dimaşk” c: 16, s: 256-259 ; s: 273-274

İbin Hibbân “El-Sikât” c: 2, s: 169-170

El-Muttaki el-Hindi “Kenz’ul-‘Ummâl” c: 5, s: 619

İbn ebil-Hadid “Şerh Nehc’ul-Belâğa” c: 1, s: 179 ; c: 17, s: 202-208

Zamahşeri “El-Fâyik fi ğariyb el-Hadis” c: 3, s: 65

İbn ‘abdel-Berr “El-İstiy’âb” c: 2, s: 429 , 746-748 ; c: 3, s: 1362

‘Abdu-Rezzâk el-San’âni “El-Musannaf” c: 10, s: 174-175

Bu alimler arasında Buharinin hadis naklettiği alimlerde var. Mesela Abdürrezzak el-Sanani gibi. Yani uydurma kaynak derseniz, Buharide güvenilmeyen adamlardan hadis aldı demektir.

 

 

arkadaşım burada açıkça görülüyor ki Hz. Halid bin Velid (r.a.) gibi bir sahabeye karşı "Allah muhafaza buyursun" ki bir kastın var. Hazreti Halid bin Velid ra da Allah rasulu sav in sahabelerindendir ve başımızın tacıdır. sen hazreti halid bin velid ra dan bahsederken sadece onun ismini yazıp, sıradan birinden bahsedercesine takınmış olduğun üslupla, bir önceki yorumumda bir nebze olsun kapısını araladığım "haddinibilme ölçüsünden" ne kadar uzak olduğunu ayan beyan ortaya koymaktasın.

 

Allah Rasulu sav Hazreti Vahşi ra ı bile affetmiş ve o da sahabeler arasındaki yerini almış ve başımızın tacı olmuştur. Hazreti Maiz ra zina işlemiş suçunu itiraf etmiş ve recm edilmiştir. Allah Rasulu sav e gelip pişmanlığını dile getirmiş ve suçunun bedelini recm ile ödemiştir. Peygamber Efendimiz sav de onun tövbesinin kabul olduğunu beyan etmiştir.

 

Allah Rasulu sav "hepiniz hata edicilersiniz" buyurmaktadır. Lakin ashabı kiramın varsa hatalarını araştırmak, marifetmiş gibi ortaya dökmek, ve hatta edepsizliğin uç noktalarına varıp onları birde ifadelendirirken "hazret" ve "r.a." dan mahrum bırakarak, "sahabe" oldukları gerçeğini yok sayıp, neticede de onlar hakkında kendi kuru akıl ve bön mantığınla bir sonuca varman ne büyük bir delalettir.

 

hazreti maiz ra da başımızın tacıdır, hazreti muaviye ra da başımızın tacıdır, hazreti vahşi ra da başımızın tacıdır, hazreti halid bin velid ra da başımızın tacıdır. Peygamber Efendimiz sav in 124000 sahabesi de başımızın tacıdır. Hepsini severiz ve seveceğiz...

 

ilk yazdığım yorumu da anlamamışsın besbelli. ben sana haddini bil diyorum ama sen bende had ne gezer tarzında bir cevap yazıyorsun.

 

arkadaşım her meseleyi hallettik de ashabı kiramın arasındaki ihtilaflar mı kaldı, kalsa bile zaten bizim haddimiz değil.

 

sen bırak bunları da abdestin, namazın ne kadar düzgün onlara bak, istibran ,istincan düzgün mü onları araştır. yazık etme kendine...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

arkadaşım burada açıkça görülüyor ki Hz. Halid bin Velid (r.a.) gibi bir sahabeye karşı "Allah muhafaza buyursun" ki bir kastın var. Hazreti Halid bin Velid ra da Allah rasulu sav in sahabelerindendir ve başımızın tacıdır. sen hazreti halid bin velid ra dan bahsederken sadece onun ismini yazıp, kendisinden bahsederken, sıradan birinden bahsedercesine takınmış olduğun üslup bir önceki yorumumda bir nebze olsun kapı araladığım "haddinibilme ölçüsünden" uzak olduğunu ispatlamış olmaktasın.

 

Allah Rasulu sav Hazreti Vahşi ra ı bile affetmiş ve o da sahabeler arasındaki yerini almış ve başımızın tacı olmuştur. Hazreti Maiz ra zina işlemiş suçunu itiraf etmiş ve recm edilmiştir. Allah Rasulu sav e gelip pişmanlığını dile getirmiş ve suçunun bedelini recm ile ödemiştir. Peygamber Efendimiz sav de onun tövbesinin kabul olduğunu beyan etmiştir.

 

Allah Rasulu sav "hepiniz hata edicilersiniz" buyurmaktadır. Lakin ashabı kiramın varsa hatalarını araştırmak, marifetmiş gibi ortaya dökmek, ve hatta edepsizliğin uç noktalarına varıp onları birde ifadelendirirken "hazret" ve "r.a." dan mahrum bırakarak, "sahabe" oldukları gerçeğini yok sayıp, neticede de onlar hakkında kendi kuru akıl ve bön mantığınla bir sonuca varman ne büyük bir delalettir.

 

ilk yazdığım yorumu da anlamamışsın besbelli. ben sana haddini bil diyorum ama sen bende had ne gezer tarzında bir cevap yazıyorsun.

 

arkadaşım her meseleyi hallettik de ashabı kiramın arasındaki ihtilaflar mı kaldı, kalsa bile zaten bizim haddimiz değil.

 

sen bırak bunları da abdestin, namazın ne kadar düzgün onlara bak, istibran ,istincan düzgün mü onları araştır. yazık etme kendine...

Hocam inanın çok güzel bir cevap olsun.Ayakta alkışlıyorum.Hele ki sonda gelen dip not insanın kafasına kazınır vaziyette:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

şurada 13 sayfadır devam eden, 2007 yılında başlamış güzel bir başlığı da rezil ettin bilmiyorum farkında mısın?

 

şurada insanlar soru cevapla ashabı kiramı tanıyıp tanıtıyorlardı bunu da sabote ettin...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayın nfkkfn tamam haklısınız, söylediğinizin her bir noktasına katılıyorum ama rica edeyim bu müteşedditliği bırakınız olmaz mı? Arkadaşın bizlerden farklı düşündüğü aşikar, belli ki aynı menbadan beslenmiyoruz. Yalnız kalkıp da namazını gözden geçir, abdestin oluyor mu senin, bak yazık olacak ha; tarzı söylemler hoş değil. Arkadaşın nu hususta değişik kaynakları okuyup, bulanık oluklardan içtiği, ve bunlarda sabit fikir olması bizi meseleleri aydınlatmaktan, araştırmaktan alıkoymasın. Usül bu olamaz, olmamalı. Biraz daha itidal üzere olalım lütfe.

 

Ve gülbeyaz hanım rica ederim çocuklar arasındaki kavgayı seyredip "hadi Memiş yersin oğlum sen onu" tarzı tamamen akl-i selim olmaktan uzak, şakşakçılık tutumunuzu gözden geçirin. Tarafgir olabilir, fikir beğenirsiniz elbet ama amigoluk tarzı cümleniz hiç hoş değil.

 

Başlığı amacından saptırmak da değil, bahis mevzu olan da bir sahabinin durumudur. Konuşulur, tartışılır ama itham etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Açıkçası Ebu-zer beyin böyle kasıtlı olduğunu sanmak istemiyorum, değil mi kardeşim, kasıtlı değilsin değil mi?

 

Şimsidaha itidalli konuşulacak, millet gaza gelmeden fikir beyan edecekse buyursun aksi takdirde ben boğa güreşi falan istemiyorum arkadaşlar.

 

Evet, bunu yazmak istedim evet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sayın nfkkfn tamam haklısınız, söylediğinizin her bir noktasına katılıyorum ama rica edeyim bu müteşedditliği bırakınız olmaz mı? Arkadaşın bizlerden farklı düşündüğü aşikar, belli ki aynı menbadan beslenmiyoruz. Yalnız kalkıp da namazını gözden geçir, abdestin oluyor mu senin, bak yazık olacak ha; tarzı söylemler hoş değil. Arkadaşın nu hususta değişik kaynakları okuyup, bulanık oluklardan içtiği, ve bunlarda sabit fikir olması bizi meseleleri aydınlatmaktan, araştırmaktan alıkoymasın. Usül bu olamaz, olmamalı. Biraz daha itidal üzere olalım lütfe.

 

Ve gülbeyaz hanım rica ederim çocuklar arasındaki kavgayı seyredip "hadi Memiş yersin oğlum sen onu" tarzı tamamen akl-i selim olmaktan uzak, şakşakçılık tutumunuzu gözden geçirin. Tarafgir olabilir, fikir beğenirsiniz elbet ama amigoluk tarzı cümleniz hiç hoş değil.

 

Başlığı amacından saptırmak da değil, bahis mevzu olan da bir sahabinin durumudur. Konuşulur, tartışılır ama itham etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Açıkçası Ebu-zer beyin böyle kasıtlı olduğunu sanmak istemiyorum, değil mi kardeşim, kasıtlı değilsin değil mi?

 

Şimsidaha itidalli konuşulacak, millet gaza gelmeden fikir beyan edecekse buyursun aksi takdirde ben boğa güreşi falan istemiyorum arkadaşlar.

 

Evet, bunu yazmak istedim evet.

 

 

burası arena değil kimsenin boğa güreşi yaptığı veya yapacağı falan da yok.

 

fikir vardır ortada herkes fikriyle vardır ve beni bilen bilir daha önceden de gerekli yerlerde gerekli açıklamayı yaptım, özet olarak İslamda nokta taviz vermeden yaşanacak hayatlar neticesinde İslamın zirveye çıktığı günler görülecektir fikrini İslam tarihinden verdiğim örneklerle savundum ve savunurum. diyebilirsiniz ki sen ne kadar yaşıyorsun, Allahu Teala yaşayabilmeyi nasip etsin...

 

şimdi ebu zerr arkadaş zaten ilgili linkte buraya üye oluş gayesini açıkça ortaya koymuş

 

http://www.n-f-k.com/nfkforum/index.php?/topic/9645-hos-geldiniz/

 

kendisi bile hayrette bu durum karşısında.

 

ben burada ebu zere birşeyler anlatmak için yazmıyorum, buraya gelip birilerinin aklını karıştırmasına mani olmak için yazıyorum. maalesef sizin kadar "pembe gözlüklerle" olaylara yaklaşamıyorum. normal bir gözle bakınca olayları böyle görüyorum, kusurum buysa mazur görün.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya boğa, pembe gözlük, kusur falan durunuz bir. İnanın sizi gayet iyi tahlil ettim. Şurada insanların birbirini çözmesi için hepi topu 5 mesaj kafi geliyor. Biz burada aylar geçirdik beraber. Arkadaşın bir yanlışında hemen namazı niyazı abdesti devreye sokmanızı doğru bulmadım sadece. Ben üzülüyorum böyle şahıslara, kaç kere kavgaya tutuştuğumu da Allah bilir. Dönmüyorlar, döndüremiyorsunuz. Ama ne bileyim kardeşimiz şöyle sağlam muhakeme ile bir münazara edilsin, biz bir şeyler sunalım, şöyle fikir konuşsun, ilimden payı olan çapınca ortaya koysun diye şey ettimdi. Ben kimsenin gümbürtüye gitmesine göz yumamıyorum inanın çevremde nasıl bir gayrette olduğumu anlatamam ciddi meselelerle karşı karşıya kaldığımız oluyor. Ama müteşedditliğin, hemen astığım astık kestiğim koyun metodu bir şey kazandırmıyor emin olun. Allah'ın izniyle burada hiç kimse inandığından şüphe etmez. Gerçekten hem ehl-i sünnet akidesine, hem islami hukuka ciddi vakıflık ve de davaya kayıtsız inanç gözleliyorum. Herkesi hayranlık ve de gıpta ile müşahede ediyorum. Bir seçilmişlik var Allah'tan. Ama biraz farklı olana da yumuşak bir nazar ile bakarsak, hani ürkütmeden belki belki fikri değişir ne bileyim. Pembe gözlük değil de "saf" deseniz daha yerinde olurdu zatım adına.

 

Yazdığımdan alındıysanız kusura bakmayın. Arkadaş maden hayret etmiş kendisine tahammülümüze biraz daha seyredek bakalım ne düşünecek, ne gösterecek bize. Kalpler Allah'ın elindedir. Herkes niyetince nasiplenir.

 

Biz samimiyetimizden, doğrularımızdan taviz vermeyelim ama cedelleşmeyelim de, işlerin en hayırlısı orta olanıdır desturunca, orta şekerli olsun diyorum.

 

Asıl biz kusur ettiysek siz mazur görün.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

BEN KASITLI FALAN DEĞİLİM. Allah kalpleri biliyor. O zaman başka bir başlık altında tartışalım bu konuyu. Başka bir başlık açıyorum bu konuda. Bu başlıkta böyle bir tartışma devam etmesin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evet sen kasıtlı değilsin "kasıt"sın.

Seni kim buraya gönderdi, iplerin kimin elindeyse, git söyle o gelsin, ayak takımıyla uğraştırmasın bizi :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir soru daha sormak istiyorum ben müsadenizle:)

 

*İslamda ilk selamı o verdi.

 

*ALLAH RASULU kendisine Mesîhu'l-Islâm diye bir lakap takmıştı.

 

*Ailesi kervan yolu kesen,soyan,çalan çırpan,eşkiyalık yapan bir aileydi.

 

*cesareti ve atilganligi ile o kadar büyük bir söhret yapmisti ki, ismini duyan, oldugu yerde korkudan titrerdi.

 

*Uzun boylu heybetli çok güzel siması olan aşırı zeki bir gençti.

 

*Çok genç yaşta Hakk Yola girdi ve "Allah'tan baskasina Ibâdet edIlmez. Putlara tapmayiniz, onlardan hiçbir sey Istemeyiniz!"diyerek adeta"LEBBEYK"diye haykırdı.

 

Kimdir bu İslamı önde giden sahabesi?

 

Soruyu sonunda buldum sanırım. İslamfa ilk selamı veren öldürülmesi için karar verilen şairdir. İsmi aklıma gelmiyor. Bu şair islamı kabul ediyor ve resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giriyor ve selam veriyor . İsmi aklıma gelmiyor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kardeşide var hatta filmini bile izlemiştim. Bizde çok yapılan bir hata var selamı alırken "ve aleykumus selam" denilmesi arapçanın doğru kullanılmasıdır. Biz "aleykumselam" diyoruz bu yanlıştır. "Ve Aleykumus selam" denmesi gerekiyor. Bunu bana Yuşa adında bir çeçen kardeşim öğretti.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sonuç olarak, ilk selamı veren sahabenin ismini bilmiyorum ama ilk selamı alan kişi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir ve büyük ihtimalle ve arapça ilmine binaen "ve aleykumusselam (ve rahmetullahu ve berakatuhu)" parantez içerisindeki kısımın yazılışından emin değilim yanlış olabilir. Ama "ve aleykumus selam" kısmı kesin doğrudur .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...