Jump to content

NFK-Fan

Üstad'ın Vasiyeti

Recommended Posts

VASİYETİ

 

1- Bu vasiyet, çoluk-çocuğumun ve şahsi yakınlarımın dar ve hususi kadrosundan ziyade,onların da içinde olduğu geniş ve umumi zümreyi muhatap tutuyor. Başta gerçek Türk'ün ruh köküne bağlı yeni gençlik, şu kadar yıllık mücadele hayatımda beni okumuş veya dinlemiş her fert, kısaca Allah ve Resulüne perçinli herkes...Onlara hitap ediyorum ve dileklerimin yerine getirilmesi için gerekli çalışmayı işte bu yeni gençliğe ısmarlıyorum! Eğer üzerilerinde bir hakkım varsa, Hesap Gününde tek tek sorumludurlar. Emanetim, beni seven ve İslam davasında bir hak sahibi olduğumu kabul eden herkese...

 

2- Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim,her kelime,cümle,mısra ve topyekün ifade tarzım vasiyettir. Eğer bu kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz "Allah ve Resulü;başka herşey hiç ve batıl" demekten ibarettir.

 

3- "Büyük Doğu Yayınları" kitabevi kuruluncaya kadar şunun bunun neşrettiği eserlerim arasında mukaddes ölçülere karşı küçük ve hafif çapta laubali,dikkatsiz ve ciddiyetsiz,hürmet ve haşyetten mahrum ve ne varsa - isterse nokta veya virgül olsun-onları reddediyor, malım olmaktan çıkarıyor ve bütün sorumluluğumu,bundan böyle kendi idare, murakabe ve firmam altında çıkaracağım eserlere bağlıyorum.İnşallah Hak bana onları dünya gözüyle bütünleşmiş ve tamamlanmış gösterir,arkamdan gelecekler de bu örneklere göre devam ederler, virgül oynatmaktan bile çekinirler. İslama pazarlıksız ve sımsıkı bağlanmadan önceki şiirlerim ve yazılarım arasında hatta küfre kadar gidenler ise, çoktan beri eser çerçevem dışına çıkarıldığı, herbirinden ayrı ayrı istiğfar edildiği ve çöp tenekesine atıldığı için nereden nereye geldiğimi göstermekte bile kullanılmamalı ve onlarla müminleri benden çevirmek isteyeceklere -çok denenmiştir- şu cevap verilmelidir: "Koca Hz.Ömer bile Allahın Resulünü öldürmeye davranmış ve peşinden bütün sahabilerin,derecede ikincisi olmak gibi bir şerefe ermiştir. Hiç ona bu ilk davranışından ötürü sonradan dil uzatan olmuş mudur? Belki o noktadan bu noktaya gelmekte faziletlerin en büyüğü vardır." Eserlerim mevzuunda vasiyetim kısaca şu: İlk yazılarımdan birkaçı asla benim değil;sonrakiler de en dakik şeriat mihengine vurulduktan,yani nasip olursa tarafımdan bütünleştirildikten sonra benim... Bir kısmını şimdiden tamamlamış bulunduğum eserlerim üzerinde bu ölçüyü devam ettirmek ve en titiz murakabeyi sürdürmek borcu ise, mirascılarımın ve manevi mirasçım gençliğin... Ben öldükten sonra kim ve ne suretle eserlerimin üzerinde gizli bir tasarrufa kalkar da ölçüyü hafifçe bile olsa örselerse, tezgahını başına yıkınız!

 

En büyük korkularımdan biri,nice müellifin başına geldiği gibi, ölümümden sonraki tahriflerdir.

 

4-Beni,ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi,İslami usullerin en incelerine riayetle gömünüz!

 

Burada,umumi vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım:1935 yılında,Mürşidim ve Kurtarıcım Esseyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine, bir yazımı okumuştum. Bu yazı, kendilerini tanıdıktan sonraki dünya görüşüme ait olarak, zamanenin bize aykırı, meşhur bir gazetesinde çıkmıştı ve Türkün tarih muhasebesini İslami tefekkür noktası etrafında çerçeveliyordu.

 

Yazıyı ellerine aldılar,kalem istediler ve üstüne öz elleriyle "altın ile yazılacak yazı"buyurdular.

 

İşte hususi zarfında duran bu kesilmiş makaleyi, bütün eserlerimin tasdiknamesi olarak kefenime iliştirsinler..

 

5- Nasıl, nerede ve ne şekilde öleceğimi Allah bilir. Fakat imkan aleminde en küçük pay bulundukça, biricik dileğim Ankara'da Bağlum nahiyesindeki yalçın mezarlıkta, Şeyhimin civarına defnedilmektir. Elden gelen yapılsın...

 

6-Cenazeme çiçek ve bando muzika gönderecek makam ve şahıslara uzaklığımız ve kimsenin böyle bir zahmete girişmeyeceği malum. Fakat bu hususta bir muziplik zuhur edecek olursa,ne yapılmak gerektiği de beni sevenlerce malum...Çiçekler çamura ve bando yüzgeri koğuşuna...

 

7-Cenazemde,namazıma durmayacaklardan hiç kimseyi istemiyorum! Nede,kim olursa olsun,kadın...Ve bilhassa,ölü simsarı cinsinden imam! Ve "bid'at" belirtici hiçbirşey!...Başucumda ne nutuk, ne şamata, ne medh, ne şu,ne bu...Sadece Fatiha ve Kur'an...

 

8- Mezarımda ilahi ve ulvi isim ve sıfatlardan ve benim beşeri ve süfli isim ve sıfatlarımdan hiçbir iz bulunmayacak...Mevlid de istemem! Onu, uhrevi rüşvet vasıtası yapanlara bırakınız! Sadece Kur'an...

 

9-Şimdi sıra en büyük dileğimde... Müslümanlardan, Eğer bu davada hizmetim geçtiğine inanan varsa,şunları istiyorum: Her ferdin, herhangi bir kifayet hesabına yanaşmaksızın, benim için "Necip Fazıl'ın kaza borcuna karşılık" niyeti ile bir günlük (Beş vakit)namaz kılması ve yine birgün oruç tutması... Mevtanın ardından,onun için kaza namazı Şafii içtihadında caizdir ve aynı içtihat Hanefilerce de rahmettir. Her ferdin,en aşağı yüz Tevhid kelimesi okuyup sevabının mislini bana hediye etmesi...70 bine dolması lazım...Bir de,üzerimde hakkı olanların bunu Allah rızası için helal etmeleri... Ölünceye dek,üzerimdeki Allah ve kul haklarından mümkün olanını ödeyebilmek için elimden geldiği kadar cehdetmek azmindeysem de ne olacağını, nereye, hangi noktaya varabileceğimi bilmiyorum ve yardımı müslümanlardan bekliyorum. "Şey'en lillah"tabiriyle bana Allah için birşey veriniz !Yardımınızı esirgemeyiniz!

 

10-Allah'ı,Allah dostlarını ve düşmanlarını unutmayınız! Hele düşmanlarını!...

 

Olanca sevgi ve nefretinizi bu iki kutup üzerinde toplayınız!

 

11-Benide Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği ve ardından bir takım sesler bırakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız!

 

Necip Fazıl

 

Seni unutmak mümkün mü Üstad'ım?!?!...

 

Allah sana gani gani Rahmet, ve Bizleri, Cennet-i Âlâ'da, sana komşu eylesin inşallah...

 

Saygı ve selamlarımla...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
2- Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim,her kelime,cümle,mısra ve topyekün ifade tarzım vasiyettir. Eğer bu kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz "Allah ve Resulü;başka herşey hiç ve batıl" demekten ibarettir.

 

S.A.

 

Vasiyetindeki bu söz çok hoşuma gitti. Herşeyi özetleyen bir cümle.

 

Allah rahmet eylesin.

 

Selametle...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

A.S.

 

Üstad'ın Vasiyeti Esselam isimli kitabının sonunda da bulunmakta.

 

Vasiyetinden bir bölüm :

 

Mezarımda ilahi ve ulvi isim ve sıfatlardan ve benim beşeri ve süfli isim ve sıfatlarımdan hiçbir iz bulunmayacak...Mevlid de istemem! Onu, uhrevi rüşvet vasıtası yapanlara bırakınız! Sadece Kur'an...

 

Selametle

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Hala bu vasiyetin üzerime düşen hükümlerini yerine getirmek nasip olmadı bana. Benim sayemde üstadı tanıyan bir arkadaşım bile bu vasiyetteki hükümlere uymaya çalışırken ve bazı maddelerde isteneni uygularken (1 günlük kaza namazı gibi), benim bunu ihmal etmem gerçekten nahoş oldu. En kısa zamanda üstadıma karşı taşıdığım borcumu ödeyeceğim inşallah. Bu vasiyeti okuyan herkesin de bu borcu ödemesini rica ediyorum. O bizim yolumuzu aydınlatan bir fenerse, vasiyetini yerine getirmek biz gençlere, biz onun gençlerine bir boyun borcudur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

üstadın son hecesi bile yüceliginin bir gösteresi.O ki adanmış gönülle bedeni bu dünyadan gitti ama mukaddes emanetin korunu milyonlarca yüreğin en kuytu yerine bıraktıda öyle gitti.Allah Rahmet eylesin...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

SİZİ UNUTMAK MÜMKÜNMÜ ÜSTADIM EMEKLERİNİZİ GÖRMEMEK NANKÖRLÜKTENDE ÖTEDİR...BİZLER SİZİN GİBİ ALLAH RESULUNE AŞIK OLAMADIK BELKİ AMA SEVENİDE SEVMEK BİR ERDEMDİR SİZİN DEĞİŞİNİZLE SONSUZLUK KERVAN:PEŞİNİZDE BEN ÜÇ AYAKLA SEKEN TOPAL KÖPEĞİM BASTIĞINIZ YERİ TAŞ TAŞ ÖPEYİM BİR KIRINTI YETER KEREMİNİZDEN SONSUZLUK KERVANI PEŞİNİZDE BEN..........

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

10-Allah'ı,Allah dostlarını ve düşmanlarını unutmayınız! Hele düşmanlarını!...

 

Olanca sevgi ve nefretinizi bu iki kutup üzerinde toplayınız!

 

 

tüm sevgimiz dostlarına tüm nefretimiz düşmanlarına... Üstadımın özellikle Allah'ın düşmanlarını unutma demedeki inceliği son derece güzel. Çünkü, Herşey O'nda ve O'ndandır, ve eğer biri O'na düşmanlık yapıyorsa o asla unutlmamalı...Çünkü düşmanlığı herşeye, yani O'na...Yani tek olana yani Hakikate...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Selamlar,

 

Üstadın Çerçeve 1'ini okurken bu vasiyetin son şeklinin ilham kaynağı olarak kullanılmış olabileceğin inandığım bir yazıyla karşılaştım. 13 Şubat 1948'de yayınlanan yazıyı da aşağıya alıyorum. Vasiyetin ilk hali diyebiliriz...

 

MÜSLÜMAN MUHARRİRİN VASİYETİ

 

Vasiyetim 11 maddeliktir:

 

1 — Cenazemde namazımı kılacak olanlardan başka kimseyi istemiyorum!

 

2— Cenazeme çiçek gönderilecek olursa, onları cami aptesthanelerini tenzih fikriyle meyhaneye ve kerhane aptesthanelerinin kuburlarına atsınlar!

 

3— Cenaze alaylarında çalınan bando mızıkadan, bir C.H.P. hatibinin din aleyhindeki nutkundan fazla tiksindiğimizi biliniz!

 

4— Mezar taşım, yerden bir karış yüksekliğinde ve gayet sade olacak, üzerinde de bir tek kelime yazı bulunmayacak... Eğer istediğim gibi yazılabilseydi şöyle yazın derdim:

Burada yatan

Müslümanın göbek adı

AHMED'tir.

Hak rızası için

ona bir Fatiha

okuyunuz!

 

5 — Gusul, kefen, tabut, dua, cemaat, tezkiye, merasim, defin, Kur'an; ve daha neler, neler; bana yalnız Şeriat'in yap dediğini yapınız, ve yapma dediğini yapmamak şöyle dursun, yap demediğini yapmayınız!

 

6- Mezarımda, sözüm ona bir fikir ve sanat adamının, sözüm ona bazı kıymetlerim ve faziletlerim hakkında nutuk vermeye başladığını görürseniz hemen ağzını tıkayınız ve ona deyiniz ki: "Bu sözleri söylemekle biçare Ahmed'in geçmiş ve gelecek bütün cedlerine ve torunlarına ağız dolusu sövmek arasında fark yoktur!" Ah, yalnız sükûtu; büyük, derin, muhteşem, hikmet ve gufran sükûtunu istiyorum!

 

7- Allah'ın rızasından başka muradı olmıyan bir kaç Müslümanı davet ediniz; onlardan toprağımın yanı başına çömelmelerini rica ediniz ve yetmişbin tevhit kelimesi okuyup Allah'ın beni affetmesi için adıma niyet ve hediye etmelerini isteyiniz!

 

8- Çocuklarıma benden beş on kuruş kalacak olursa, bunları borçlarıma yatırsınlar geriye de —muhal farz— bir kuruş bile artsa bunu kanun yollarından üzerlerine çevirdikten sonra, aralarında Şeriat ölçüsüne göre paylaştırsınlar! Allah'ın laneti, hakkını bu ölçüye göre almaya razı olmıyacak olan mirasçımın üzerinde olsun...

 

9 —Düşüncenin, duygunun, ilmin, sanatın, insanın cemiyetin son hikmet noktasını Allahın bir ve Peygamberinin hak olduğunda bulduğum günden evvel, eğer Şeriata aykırı birşey söyledim ve yazdımsa bunlardan hiçbiri benim değildir! Bunları inkâr ediyor, bunlardan istiğfar ediyorum! Ve son söz olarak şu kadar söylüyorum ki, düşüncenin, duygunun, ilmin, sanatın, insanın, cemiyetin son hikmet noktasının Allahın bir ve Peygamberinin hak olduğunda bulmayanlar beni sevmesin ve kendilerini bir fare ölüsünden daha murdar tanıdığımı bilsin...

 

10 - Bana Kur'an okuyunuz!

 

11 —Benim için "çok günahkârdı ama Allah ve Sevgilisine, iliklerine kadar bağlıydı..." deyiniz!

 

 

 

Saygi ve selamlarimla

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Esselamü Aleyküm.

Arkadaşlar, bu akşam foruma özellikle girmemin en temel sebebi, Siz ÜSTAD'ı sevenlerle paylaşmak istediğim ve bugün öğrendiğim ve doğruluğundan hiç şek ve şüpheye düşmeyeceğim bir bilgiyi paylaşmak istememdir.

Bu bilgi ki;İstanbul Üniversitesinde öğrenci iken Üstad'ın konferanslarında bizzat yer alan ve yakınında mesaisini paylaşmaya mazhar olmuş bir büyüğümden dinledim. Mezuniyetlerinden epey sonra bir İstanbul seyahatinde Üstad'ı ziyarete gittiklerinde Üstad gelen ziyaretçilerine;

Hepimiz elbet birgün Ahiret yolculuğuna çıkacağız,

Benim yolculuğumda yakındır. Benim kazalarım boldur,

Beni sevenlerden dileğim, benim için;

 

Bir günlük kaza Namazı eda etsinler,

100 defa Tevbe-i İstiğfar dilesinler,

1000 Kelime-i Tevhid çeksinler ve de

en azından 1 tanede Yasin-i Şerif okuyup,

halen sağ isem, Ruhaniyetime yok eğer ki,

Ahiret yolculuğuma çıkmışsam Ruhuma Hediye Eylesinler...

 

demiş. Siz ÜSTAD severlerle paylaşmak istedim.

 

Selametle Kalın...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Emın olunkı kardesım;ustadı benımsemıs sevgısını yuregınde tasıyan herkes Üstadın bu dılegını yerıne getırıp zıyadesıyle ruhunun gıdasını vermektedır..Allah hepımızın gunahlarını affeylesın...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 
 

ALLAH üstaddan gani gani razı olsun. ben daha yeni haberdar oldum ve ALLAHın izniyle uygulamaya üstadıma hizmet etmeye çalışıyorum.

üstadımdan ALLAH çook razı olsun onun için birşeyler yapabilme hissini bizlere yaşattığı için sonsuz rahmetiyle muamele etsin ALLAH .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

en cok muzdarip olduğum konulardan biri ! üstad bağlum köyünde gömülmek istiyordu her ne kadar eyüpte olması ziyaret acısından daha uygn olsada (sahsım adına) keske üstadın istediği olsaydı.inş.Ruhları beraberdir.

üstadın vasiyetini yerine getirelim her birimiz onun adına namaz ve oruclarımızı tutalm

ne demek üstadım yeter ki sen iste canımda feda sana !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Yerine getirme umudu ile rabbimizden üstadımıza rahmet ve merhamet temenni ederim...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
VASİYETİ

 

1- Bu vasiyet, çoluk-çocuğumun ve şahsi yakınlarımın dar ve hususi kadrosundan ziyade,onların da içinde olduğu geniş ve umumi zümreyi muhatap tutuyor. Başta gerçek Türk'ün ruh köküne bağlı yeni gençlik, şu kadar yıllık mücadele hayatımda beni okumuş veya dinlemiş her fert, kısaca Allah ve Resulüne perçinli herkes...Onlara hitap ediyorum ve dileklerimin yerine getirilmesi için gerekli çalışmayı işte bu yeni gençliğe ısmarlıyorum! Eğer üzerilerinde bir hakkım varsa, Hesap Gününde tek tek sorumludurlar. Emanetim, beni seven ve İslam davasında bir hak sahibi olduğumu kabul eden herkese...

 

2- Fikir ve duyguda vasiyete lüzum görmüyorum. Bu bahiste bütün eserlerim,her kelime,cümle,mısra ve topyekün ifade tarzım vasiyettir. Eğer bu kamusluk bütünü tek ve minicik bir daire içinde toplamak gerekirse söylenecek söz "Allah ve Resulü;başka herşey hiç ve batıl" demekten ibarettir.

 

3- "Büyük Doğu Yayınları" kitabevi kuruluncaya kadar şunun bunun neşrettiği eserlerim arasında mukaddes ölçülere karşı küçük ve hafif çapta laubali,dikkatsiz ve ciddiyetsiz,hürmet ve haşyetten mahrum ve ne varsa - isterse nokta veya virgül olsun-onları reddediyor, malım olmaktan çıkarıyor ve bütün sorumluluğumu,bundan böyle kendi idare, murakabe ve firmam altında çıkaracağım eserlere bağlıyorum.İnşallah Hak bana onları dünya gözüyle bütünleşmiş ve tamamlanmış gösterir,arkamdan gelecekler de bu örneklere göre devam ederler, virgül oynatmaktan bile çekinirler. İslama pazarlıksız ve sımsıkı bağlanmadan önceki şiirlerim ve yazılarım arasında hatta küfre kadar gidenler ise, çoktan beri eser çerçevem dışına çıkarıldığı, herbirinden ayrı ayrı istiğfar edildiği ve çöp tenekesine atıldığı için nereden nereye geldiğimi göstermekte bile kullanılmamalı ve onlarla müminleri benden çevirmek isteyeceklere -çok denenmiştir- şu cevap verilmelidir: "Koca Hz.Ömer bile Allahın Resulünü öldürmeye davranmış ve peşinden bütün sahabilerin,derecede ikincisi olmak gibi bir şerefe ermiştir. Hiç ona bu ilk davranışından ötürü sonradan dil uzatan olmuş mudur? Belki o noktadan bu noktaya gelmekte faziletlerin en büyüğü vardır." Eserlerim mevzuunda vasiyetim kısaca şu: İlk yazılarımdan birkaçı asla benim değil;sonrakiler de en dakik şeriat mihengine vurulduktan,yani nasip olursa tarafımdan bütünleştirildikten sonra benim... Bir kısmını şimdiden tamamlamış bulunduğum eserlerim üzerinde bu ölçüyü devam ettirmek ve en titiz murakabeyi sürdürmek borcu ise, mirascılarımın ve manevi mirasçım gençliğin... Ben öldükten sonra kim ve ne suretle eserlerimin üzerinde gizli bir tasarrufa kalkar da ölçüyü hafifçe bile olsa örselerse, tezgahını başına yıkınız!

 

En büyük korkularımdan biri,nice müellifin başına geldiği gibi, ölümümden sonraki tahriflerdir.

 

4-Beni,ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi,İslami usullerin en incelerine riayetle gömünüz!

 

Burada,umumi vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım:1935 yılında,Mürşidim ve Kurtarıcım Esseyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine, bir yazımı okumuştum. Bu yazı, kendilerini tanıdıktan sonraki dünya görüşüme ait olarak, zamanenin bize aykırı, meşhur bir gazetesinde çıkmıştı ve Türkün tarih muhasebesini İslami tefekkür noktası etrafında çerçeveliyordu.

 

Yazıyı ellerine aldılar,kalem istediler ve üstüne öz elleriyle "altın ile yazılacak yazı"buyurdular.

 

İşte hususi zarfında duran bu kesilmiş makaleyi, bütün eserlerimin tasdiknamesi olarak kefenime iliştirsinler..

 

5- Nasıl, nerede ve ne şekilde öleceğimi Allah bilir. Fakat imkan aleminde en küçük pay bulundukça, biricik dileğim Ankara'da Bağlum nahiyesindeki yalçın mezarlıkta, Şeyhimin civarına defnedilmektir. Elden gelen yapılsın...

 

6-Cenazeme çiçek ve bando muzika gönderecek makam ve şahıslara uzaklığımız ve kimsenin böyle bir zahmete girişmeyeceği malum. Fakat bu hususta bir muziplik zuhur edecek olursa,ne yapılmak gerektiği de beni sevenlerce malum...Çiçekler çamura ve bando yüzgeri koğuşuna...

 

7-Cenazemde,namazıma durmayacaklardan hiç kimseyi istemiyorum! Nede,kim olursa olsun,kadın...Ve bilhassa,ölü simsarı cinsinden imam! Ve "bid'at" belirtici hiçbirşey!...Başucumda ne nutuk, ne şamata, ne medh, ne şu,ne bu...Sadece Fatiha ve Kur'an...

 

8- Mezarımda ilahi ve ulvi isim ve sıfatlardan ve benim beşeri ve süfli isim ve sıfatlarımdan hiçbir iz bulunmayacak...Mevlid de istemem! Onu, uhrevi rüşvet vasıtası yapanlara bırakınız! Sadece Kur'an...

 

9-Şimdi sıra en büyük dileğimde... Müslümanlardan, Eğer bu davada hizmetim geçtiğine inanan varsa,şunları istiyorum: Her ferdin, herhangi bir kifayet hesabına yanaşmaksızın, benim için "Necip Fazıl'ın kaza borcuna karşılık" niyeti ile bir günlük (Beş vakit)namaz kılması ve yine birgün oruç tutması... Mevtanın ardından,onun için kaza namazı Şafii içtihadında caizdir ve aynı içtihat Hanefilerce de rahmettir. Her ferdin,en aşağı yüz Tevhid kelimesi okuyup sevabının mislini bana hediye etmesi...70 bine dolması lazım...Bir de,üzerimde hakkı olanların bunu Allah rızası için helal etmeleri... Ölünceye dek,üzerimdeki Allah ve kul haklarından mümkün olanını ödeyebilmek için elimden geldiği kadar cehdetmek azmindeysem de ne olacağını, nereye, hangi noktaya varabileceğimi bilmiyorum ve yardımı müslümanlardan bekliyorum. "Şey'en lillah"tabiriyle bana Allah için birşey veriniz !Yardımınızı esirgemeyiniz!

 

10-Allah'ı,Allah dostlarını ve düşmanlarını unutmayınız! Hele düşmanlarını!...

 

Olanca sevgi ve nefretinizi bu iki kutup üzerinde toplayınız!

 

11-Benide Allah ve Resul aşkının yanık bir örneği ve ardından bir takım sesler bırakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız!

 

Necip Fazıl

 

Seni unutmak mümkün mü Üstad'ım?!?!...

 

Allah sana gani gani Rahmet, ve Bizleri, Cennet-i Âlâ'da, sana komşu eylesin inşallah...

 

Saygı ve selamlarımla...

allahu teala üstada gani gani rahmet versin allah ondan razı olsun......

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
-Beni,ayrıca hususi vasiyetimde gösterdiğim gibi,İslami usullerin en incelerine riayetle gömünüz!

 

Burada,umumi vasiyette de belirtilmesi gereken bir noktaya dokunmalıyım:1935 yılında,Mürşidim ve Kurtarıcım Esseyyid Abdülhakim Efendi Hazretlerine, bir yazımı okumuştum. Bu yazı, kendilerini tanıdıktan sonraki dünya görüşüme ait olarak, zamanenin bize aykırı, meşhur bir gazetesinde çıkmıştı ve Türkün tarih muhasebesini İslami tefekkür noktası etrafında çerçeveliyordu.

 

Yazıyı ellerine aldılar,kalem istediler ve üstüne öz elleriyle "altın ile yazılacak yazı"buyurdular.

 

İşte hususi zarfında duran bu kesilmiş makaleyi, bütün eserlerimin tasdiknamesi olarak kefenime iliştirsinler..

 

bahsi geçen yazı sitede de varmı?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Sanırım daha öncede bir arkadaş bahsetmişti fakat bir dizide Üstad'ın cenaze töreniyle ilgili konuşurken birisi Üstad'ın vasiyetinden cenazeme ladınlar gelmesin bölümünü söylemiştiDüşünmek lazım senaristler ne kadar zeki olduklarını belli ediyorlar bu vasiyetten o cümleyi cımbızla çekerek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Şimdi sıra en büyük dileğimde... Müslümanlardan, Eğer bu davada hizmetim geçtiğine inanan varsa,şunları istiyorum: Her ferdin, herhangi bir kifayet hesabına yanaşmaksızın, benim için "Necip Fazıl'ın kaza borcuna karşılık" niyeti ile bir günlük (Beş vakit)namaz kılması ve yine birgün oruç tutması... Mevtanın ardından,onun için kaza namazı Şafii içtihadında caizdir ve aynı içtihat Hanefilerce de rahmettir. Her ferdin,en aşağı yüz Tevhid kelimesi okuyup sevabının mislini bana hediye etmesi...70 bine dolması lazım..

 

ESSELAMU ALEYKUM..ÜSTADIMIZA SEVABINI YOLLAMAK İÇİN NAMAZ KILINMASINI İSTEDİM FACEBOOKTAKİ SAYFAMIZDA AMA ÇOK TEPKİ ALDIM BEN BU VASİYETİN ÜSTADIMIZIN OLDUĞUNA İNANIYORUM AMA İNANIN İNSANLARLA UĞRAŞMAK BİRŞEYLERİ ANLATMAK ÇOK GÜÇ.. 70 BİN KELİME-İ TEVHİD ÇEKİLDİ AMA NAMAZ OLUNCA KONU HERKES TEPKİLİ..ANLAMIYORUM İNSANLARI..

 

http://www.facebook.com/pages/NECIP-FAZIL-...2526&ref=mf

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
 

son beyandan buyana 4 küsür yıl....2 ay bilmem kaçgün geçmiş. bi vebal yükleyim terkedicem konuyu

bu yazıyı okuyan herkes..... :rose: .. ............................_ babasının hayrına tabiri caizse !

 

Allah rızası için....

efendimize,,,, ashabına, ehlibeytine, tabiin vetebeitabiine....... tüm ölmüş mümin ve mümine yakınlarımıza.....

 

bu vesile ile üstad necip fazılın ruhuna ALLAH RIZASI İÇİN ___ EL FATİHA

 

ESSELATUVESSELAM ALEYKA YA RASULULAH

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
  • Create New...