Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
bozkurt

Bd'ye Gösterilen İlginin Azlığının Sebepleri?

Recommended Posts

Üstad'ın zamanında olduğu gibi,günümüzde de onun dâvasını gölgelemek,perdelemek ve hatta fikirlerini basite indirgeyerek - sadece bohem hayatın içinden yükselmiş bir şâir olarak tanıtmak gâyretinde olanlar var.. Büyük Doğu,bir fikir ve düşünce hareketidir,hem sanat hem düşünce anlamında büyük bir mekteptir..

 

Bugün okullarımızda/üniversitelerde verilen edebiyat eğitimde Üstad Necip Fazıl'ın sadece şiiri vardır ; o bile nadir.. Fikir hayatı,dâvası.. Necip Fazıl'ın Anadolu'yu sarsan muazzam konferansları.. Büyük Doğu mecmuası ve düşünce çerçevesi.. bunlardan hiç bahsedilmiyor.. Sadece bohem hayatın derinliklerinde bir şâir.. ki şiirlerinin derinliğine bile inemeyip, kabuktan tanımlanan, bohem hayatın mahsulü mistik bir şâir..

 

Üstad'ın anlamak/anlatmak gerekir.. vesselâm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ara sıra tartışıyoruz/konuşuyoruz arkadaşlarla. Hep birşey iddia ediyorum: ''Şayet, Üstad sol cenahtan/sol camiadan birisi olsaydı; galiba bir Şekspir olurdu, öyle muamele görürdü.

 

Bizim İslami kesimin muhalefet anlayışı olmadığından ve sisteme paralel (entegrede diyebiliriz) bir duruş sergilemesi, maalesef Üstad'a ve düşüncelerine gereken önemin verilmemesine sebep olmuştur.

 

Tek partinin bütün malum icraatlarına ve gerek Üstad'ın, gerekse de Büyük Doğu'nun maddi sıkıntılara rağmen; bir ya da bir kaç partinin yaptığı muhalefetten daha etkili ve netice alıcı işler yapmıştır Üstad. Ne eyyam, ne sinme, ne de ucuz bir temkinlilik...

 

İşte, bizim mahalle bunu anlayamadı ve göremedi sanırım.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ben diyorum ki üç dört arkadaş bir araya gelip fanzin çıkartsın! Amatörce olur belki ama yapsın herkes bunu. Fotokobi ile çoğaltın onları. İçine Büyük doğu'dan alıntılar yapın. Necip Fazıl'ı anlatın.. Aslında sadece onu değil, Osman Yüksel Serdengeçti'yi, Cahit Zarifoğlu'nu, Sezai Karakoç'u.. Yazın bir şeyler yayınlayın ondan sonra. Ve inanın o zaman anlayacaksınız Dergi çıkarmak ne demek.. Büyük Doğu ne demek.. Neden Necip Fazıl Bu kadar fazla sayıda hapse girmiş, Neden Serdengeçti her sayıdan sonra "Açın Kapıları Osman Yüksel Geliyor" diyormuş..

 

Bence bunu yapın arkadaşlar.. Bu işin içinde olmak apayrı bir duygu.. Konya'da bir grup genç yapıyor bunu..

Share this post


Link to post
Share on other sites

İyi fikir. Bu fanzinler bilhassa kitap fuarlarında dağıtılabilir. Necip Fazıl'ı anma toplantılarına katılanlara dağıtılabilir. Siz, kimlere dağıtıyorsunuz, özellikle tercih ettiğiniz bir kesim var mı?

Share this post


Link to post
Share on other sites

bizim ilk sayımız çıkalı daha bir hafta oldu ancak.. İsteyene veriyorruz.. Konyadaki kitap kafelere koymayı düşünüyoruz bakalım. İkinci sayı ile olur bu sanırım. Her şey bir anda olmuyor...

Share this post


Link to post
Share on other sites

üstadın fikirlerinin yayılmamasında öncelikli ilk neden, üstadı anlayan insanların azlığıdır. malesef bir çok kesim, üstadı şiir ayarında bilmiş belli tesbit yorum ve tavsiyelerini ezberlemiş ve bunları da papağan gibi tekrarlaya tekrarlaya içini boşaltmıştır. üstadı anlayanlar en azından hatırı sayılır derecede olsa idi, doğu çoğrafyasının son 400 yılda yetiştirdiği en büyük mütefekkir olan üstad solmaz,pörsümez yeni diye tabir ettiği değişimin kapısını açmış olacaktı,esasen üstadı tam manasıyla anlayan insan sayısı belki 20yi bile geçmez ayrıca bunlardan bir kısmı hapistedir.

EDIT

üçüncü neden; islam coğrafyasında yayılacak olan bir ideolocya farklı dillere çevrilmeli, şimdi soralım üstadın kaç kitabı, kaç farklı dile çevrildi? neden bu eserleri doğu ve orta doğu halkları okuyamıyor çünkü çevirileri yok, şununda altını çizelim bütün bu coğrafyaya refahı getirebilecek olan tek ideolocya, sadece bizim tarafımızdan biliniyorken diğer insanlar tarafından bilinmiyor,yani reçete sadece bizde var (onu da ne kadar anlayabiliyorsak artık) ama diğerlerinde yok, halbuki hastalık her yeri kaplamış, biz iyileşicez onları da iyileştirmeye çalışıcaz ama onlara reçeteyi vermeden,onları bir reçetenin varlığından haberdar etmeden...sonra da kalkıp doğsun büyük doğu diyeceğiz

Share this post


Link to post
Share on other sites

bana göre arkadaşlar , benimde içinde bulunduğum durum ve kavanozdaki balığın başka kavanozdaki balıklara bakarak acaba bu balıklar bu kavanozdan nasıl kurtulur demekten farksızdır.insanlık dudağı susuzluktan çatlamış ,baygınlık geçirmiş ve artık susuzluğunu dahi hissetmiyor.ben birşeye muhtacım diyemiyor.dili dahi oynamıyor.şu vaziyette ibadet ve dua başka yapacağımız bişey yok.ama biliyorum ki bu millet birgün ALLAH diyecek ve diyene kadar tevekkül !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu meseleye “BÜYÜK DOĞU” kategorisi altında “Üstün Buluş”,”Üstün Buluş’a Doğru” makalelerimizle ve forum sayfasının muhtelif yerlerinde temas etmiştik.

 

Her meseleye şamil bu meseleyi hassasiyeti bakımından liyakatsizlik korkusu içerisinde göğsümü yumruklarcasına tekrar ele almak mecburiyeti ve memuriyeti doğsa da fazla bir tafsilata germeden hülasa süzgecinden geçirelim:

 

• Evvela Üstad Necip Fazıl Türk milletinin idrak melekelerinin,kültür birikiminin ve tefekkür ve sanat telakkisinin üstünde ve önünde entelektüel bir şahsiyettir.Bu yüzdendir ki Üstad’ın fikir sancısına ancak soylu ve cins kafalar gürühu muhatap olabilmiş; konferanslarında dahi binlerce halkın olmasına rağmen Üstad’ın kürsüsünden ötelere uzanan fildişi rengindeki maverai,bedii,mücerret ve ulvi fikir caddesinden geçerken Halk ancak O’nu bayram yerindeki sloganik ve resmi seronimi kalabalığı şeklinde alkışlar ve kompeti yağmuru altında uğurlayabilmiştir.Halkın içerisinden süzülüp de Üstad’ın o mücerret ve ulvi caddesini fark edebilen ve o caddeye çıkabilen çok az kişi olmuştur.Ve buna mukabil Üstad’a “sizi anlamıyoruz biraz halka inin” deme hafifliğinde ve gafletinde bulunanlar da hiçbir zaman kafa sancısı çekemeyen ”keleş başımı yoramam” diyen Demirelci ve mideci ayak takımı olmuştur.İlk hüküm:Büyük Doğu’nun idrak edilememesinde ki de birinci saik avamcılıktır.(kuru ve muhtevasız halkçılık)• Halk kesret (çokluk) halinde şahs-i manevi olarak bir vahiddir,ferttir.Devlet yapılanmasının içerisinde doğan ve yaşayan hareket halinde ve bu hareket esnasında da manevi olarak yıpranan ve mütemadiyen korunmaya ve tedaviye muhtaç bir olgudur.Öyleyse halk bugün olduğu gibi kendi reçetesini karalayan ve yine kendini ilacını seçmeye memur edilen bir ferttir.Tedaviye muhtaç olan da halk,ilacını yazan da yine halk…Halbuki halk, tabip mesabesindeki ehliyetliler (entelektüeller) elinden çıkan reçetelere tabi olmalı ve halk burada da verilen ilaçtan müspet bir netice alması noktasında da idealize edilmelidir.Yani ilacın prospektüsüne büyük bir rikkat ve sadakatle uyarak ana gayeye irca edilmeli.Demek ki halk bu noktada şekli kaymış bir fert olmaktan çıkıyor,hem de bu vazifesiyle birlikte (pasifize) olmuş toplum yapısından kurtulup ruhunda da en büyük aksiyonu gerçekleştirmiş oluyor.İkinci hüküm:Halkın ne istediğinden ziyade neye muhtaç olduğu bilinmeli ve o minvalde fikirler üretilmelidir.• Büyük Doğu Üstad’ın şahsında remzleştirdiği gibi asla ve asla avamcı değildir.Büyük doğu “ey halkım,benim halkım”,”ezilmiş halkım”,”halk ne derse o”,”Halka inmeliyiz” gibi gayet hafifmeşrep arabeskvari his sömürüsü bir anlayışa kesinlikle tenezzül etmez.Büyük Doğu eşya ve hadiselerin künhüne vakıf olabilme gibi bir mücerred gaye içerisindeyken bile yine eşya ve hadiseleri teftiş ve murakabe altına alma noktasında da gayet realisttir.Öyleyse Büyük Doğu’yu kimler anlayamaz;Büyük Doğu’yu,fikirden,tefekkürden,estetikten anlamayan,nefsinden bir kıl bile çekememiş,cırtlık sesiyle de “cihad,şeriat isterik(!)” diye nara atan din istismarcısı taş kafalı bir Teymiyeci,Abduhçu,Humeynici ve tasavvuf düşmanı asla anlayamaz.Büyük Doğu’yu hiçbir ruhi,tarihi,fikri ve harsi birlikteliğimiz olmadığı halde,kim olduğu,kime hizmet ettiği bile bilinmediği halde kendi öz ruhlarına ve iliklerine kadar kendilerinden olan Üstad Necip Fazıl’ı bile tanımayıp Üstad Ladin(!) diyen kıytırık İslamcılar asla anlayamaz.Büyük Doğu’yu;burnuna kazara bir kitap tozu bile kaşmamış,hamasetci,gösterici,slogancı işkembe beyinli “asacağız,keseceğiz,çakallar,ya sev ya terk et”gibi satıhçı posa bir milliyetçi asla anlayamaz.Büyük Doğu’yu İslam deyince milletini inkar eden bir soysuz;millet deyince de Ümmeti lağveden bir nasipsiz asla anlayamaz.Büyük Doğu’yu “ben halk için varım”diyen bir politikacı ve destekçileri“masaya yumruğunu vuracaksın”diyen bir antifikirci,duvar dibine bevleden tükürükçü bir külhanbeyi;”ben acıların çocuğuyum”diyen bir arabeskçi;”ben sevdim mi adam gibi severim”diyen bir şair(!);Yarası gocunan ve sağa sola çifte atan eşek gibi takım tutup,etrafı yıkan meşin kafalı bir futbol takımı taraftarı Büyük Doğu’yu asla ve asla anlayamaz,ve bunların bu meşrep üzerine Büyük Doğu’ya iştirak etmeleri de beklenemez.Bu saydıklarımızın hepsi avamcı bir görüşün semereleri olup örnekleri çoğaltılabilir.

 

Son Hüküm:

• Büyük Doğu’nun anlaşılamamasında ki ana saikler yukarıdaki temas ettiğimiz hususlar olup;Büyük Doğu’nun da kesinlikle “halka inmeliyiz”gibi bir divaneliğe teveccüh etmeyeceğine göre,tek çare entelektüel bir kadronun oluşumu ve dairesinin genişletilmesidir.Ancak bu dairenin genişlemesi nisbetinde halk idealize olacaktır.Kalbur kalbur kainatı eleyen yanık bir kafaya sahip olmak bin tane halkı murakabe altına almaktan daha eftal olup;bütün sırrın yukarıdaki Halkın ne istediğinden ziyade neye muhtaç olduğu bilinmeli ve o minvalde fikirler üretilmelidir. cümlesinde saklı olduğunu söyleme makamındayız.

 

Hayy maşallah gönüldaşım, hakikaten ismiyle müsemma harika bir üslup, müthiş bir aksiyoner kalem.

 

Yahu bulun bu adamları, çağırın gelsinler, nerelere gitti bu şahıslar?!

 

Her bir kelimesi acayip vuruyor kafaya, fena galeyana geldim. Yıkılın Osmanlar geliyor da, yol nere, güzergah nereden, ardımda kimler var, teşlilatta durum ne? Hep her yerden eksiklik kardeşler..

 

Ahh gün gelir, güneşi dahi elimizde tutarız. Elhamdülillah ki inancımı hiçbir zaman yitirmedim.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

.şu vaziyette ibadet ve dua başka yapacağımız bişey yok.ama biliyorum ki bu millet birgün ALLAH diyecek ve diyene kadar tevekkül !

Olmadı! Bu demek değil ki, dua sığınağımız değil. İlk ve son her zaman müraat ona, amenna. Yalnız yapılacak olan oturup seccadenin desenlerini seyr eylemek ve de salt tevekkül olamaz. Üstad'ın aksiyon anlayışı bu değildir. Grekirse hadi çizmeyi aşalım, kapıları tekmelemekten bahsederken Üstad, bugün dört duvar ardına geçip secdelerde yükselmeyi tahayyül etmek ve de tek çözüm yolu görmek de nesidir?!

 

Bir matodorun boğaya duyduğu dikkat olsa yeter! Kızdırmak için elinden geleni yapıyor, pekala ölümü dahi göze alıyorsa, bizlerde uyuyan bu devi uyandırmak için elimizden geleni yapmakla mesuluz..

 

Bugün ehl-i küfrün yaptığını, ehl-i sünnet karşıtlarının yaptıklarını evvela dua ama elimizde, kalemimizle, dilimizle düzeltmek borcu altındayız. Aksiyon oturarak olmaz. Bakınız yanlış anlaşılmasın, elbette duanın hikmetini yok saymıyorum, yalnız yapmamız gerek daha fazlasıdır bunu ima ediyorum.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Birinci olarak tespit etmemiz gereken bahis şudur:

BD'nun göz önünde olmamasını isteyenler, unutulması işine gelenler kimler?

Fikri olarak düşmanımız belli olduğu vakit karşı mücadele için hali hazırda Üstad'mızın kitapları, sıkıştığımız vakit danışabileceğimiz yol arkadaşlarımız mevcut. Bütün bunlar belirlendikten sonra geriye sadece hareket kalıyor. Biz ifade etmesini becerebildiğimiz, karşıt düşüncede ki insanlara dahi hoşgörü gösterebildiğimiz müddetçe başarı bizimdir Allah'ın izniyle. İlk Serdar Tuncer'den dinlediğim

Hz. İbrahim İle Mecusi'nin hikayesi biraz olsun demek istediklerime yardımcı olacaktır. Hz. İbrahim'e gelen uyarı hep aklımızda olursa hata yapmayız evelAllah. sözü uzattım hakkınızı helal edin. Selametle.
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...