Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
Sign in to follow this  
nedmanün

Niyazi Mısri

Recommended Posts

ŞEYDA BÜLBÜL

 

Ey bülbül-i şeyda yine efgane mi geldin

Azm-i gül edip zar ile giryane mi geldin

Pervane gibi ateşe daim can atarsın

Evvelde bu aşk oduna sen yane mi geldin

Yağmur gibi yağarsa bela sen baş açarsın

Can veremeye dost yoluna kurbane mi geldin

Her şey çalışır bir sıfatı eyleye ma'mur

Sen cümle sıfat ilini viyrane mi geldin

Vech-i Ehadiyyet ki şu eşyada görünmüş

Bu kesrete ancak anı seyrane mi geldin

Bir kimse senin olmadı hiç raz'ına mahrem

Bilmem bu cihan içine yekdane mi geldin

Bu haste Niyazi'ye şifa remzin edersin

Derde düşen derdine dermane mi geldin

 

Niyazi mısri

Share this post


Link to post
Share on other sites

HABERSİZ

 

Günde bir taş-ı bina-yı ömrümün düşdi yire

Can yatar gafil binası oldı viran bi-haber

 

Dil bekası Hak fenası istedi mülk-i tenim

Bir devasız derde düştüm ah ki Lokman bi-haber

 

Bir ticaret kılamadım nakd-i ömür oldı heba

Yola geldum lakin göçmüş cümle karban bi-haber

 

Kös-i rihlet çaldı mevt amma henüz can bi-haber

Asker-i azaya lerze düşdi sultan bi-haber

 

Ağlayıp nalan edip düştün yola tenha garib

Dide giryan sine püryan akıl hayran bi-haber

 

Azığum yok yazığum çok,yolda dürlü korku var

Yolımu alursa n'ola ger div ü şeytan bi-haber

 

Yol erü yolda gerekdür çağ-u çıplak aç-u tok

Mısri'ye gel didi sana çünkü canan bi-haber

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne kadar guzel siirler

ama sanirim ki sanmayada bilirim:) osmalica turkce lugat gerekebilir kimilerine ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

aslında aklıma çevirmek veya çevrilmişini koymak geldi ama orjinalin tadını hiç bişey veremez diye vaz geçtim.. bu durumda da haklısınız türkçe lügat gerekebilir ;) ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

anlamak için birazcık gayret sarf edildiğinde rahatlıkla anlaşılan , muhteşem bir şiir .. çok güzel ...

 

Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir

 

Ey garip bülbül diyarın kandedir

Bir haber ver gül-i zarın kandedir

Sen bu ilde kimseye yar olmadın

Var senin elbet yarin kandedir

 

Arttı günden güne feryadın senin

Ah ü efgan oldu mutadın senin

Aşk içinde kimdir üstadın senin

Bu senin sabr ü kararın kandedir

 

Bir enisin yok acep hasrettesin

Rahatı terkeyledin mihnettesin

Gece gündüz bilmeyip hayrettesin

Ya senin leyl ü neharın kandedir

 

Ne göründü güle karşı gözüne

Ne büründü baktığınca özüne

Kimse mahrem olmadı hiç razına

Bilmediler şehsüvarın kandedir

 

Gökte uçarken seni indirdiler

Çar unsur bendlerine urdular

Nur iken adın Niyazi verdiler

Şol ezel ki itibaren kandedir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun,gerek üstadın şiirleri olsun gerek bu bölümdeki şiirler olsun cevap vermiyorum diye okunmuyor sanmayın.Büyüklerin maneviyatlarıyla aramızda bir nevi yol olan bu şiirler ve hikmetli sözler severek okuduğumuz ama üstüne söz söylemeye kendimizde kifayet görmediğimiz eserlerdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ARZULARSIN

 

Nadanı terk etmeden,yaranı arzularsın

Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın

Men arefe nefsehu kad arefe rabbehu

Nefsini sen bilmeden Sübhan'ı arzularsın

 

Sen bu evin kapusun henüz bulup açmadan

İçindeki kenz-i bipayan'ı arzularsın

Taşra üfürmek ile yalınlanır mı ocak

Yönün Hakk'a dönmeden ihsanı arzularsın

 

Dağlar gibi kuşatmış benlik günahı seni

Günahını bilmeden gufranı arzularsın

Sen şarabı içmeden serhoş-u mest olmadan

Nicesi Hak emrine fermanı arzularsın

 

Cevzin yeşil kabuğunu yemekle tad bulunmaz

Zahir ile ey fakih Kur'an-ı arzularsın

Gurbetliğe düşmeden mihnete satışmadan

Kebap olup pişmeden püryanı arzularsın

 

Yabandasın evin yok bir yanmış ocağın yok

Issız dağın başında mihmanı arzularsın

Ben bağ ile bostanı gezdim hıyar bulmadım

Sen söğüt ağacından rumman'ı arzularsın

 

Başsız kabak gibi bir tekerleme söz ile

Yunus'leyin Niyazi irfanı arzularsın

Share this post


Link to post
Share on other sites

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş

Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

 

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu

Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

 

Öyle sanırdım ayriyemdost gayridir ben gayriyem

Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

 

Savm u salat u haccile sanma biter zahid işin

İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş

 

Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin

Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

 

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin

Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

 

İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün

Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya Resûlallâh

Zuhûru kâinâtın ma’denîsin yâ Resûlallâh

Rumûzu (küntü kenz) in mahzenisin yâ Resûlallâh

 

Beşer denen bu âlem ki senin sûretle şahsındır

Hakîkatte hüviyyette değilsin yâ Resûlallâh

 

Vücûdun cümle mevcûdatı nice câmi olduysa

Dahi ilmin muhît oldu kamûsun yâ Resûlallâh

 

Dehânın menba-i esrâr ilmi men ledünnîdir

Hakâyik ilminin sen mahremisin yâ Resûlallâh

 

Ne kim geldi cihâna hem dahî her kim geliserdir

İçinde cümlenin ser’askerîsin yâ Resûlallâh

 

Cihân bağında insan bir şecerdir gayriler yaprak

Nebîler meyvedir sen zübdesisin yâ Resûlallâh

 

Şefâat kılmasan varlık Niyâzî’yi yoğ ederdi

Vücûdun zahmının sen merhemisin yâ Resûlallâh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya Rab bize ihsan et,

Vuslat yolunu göster.

Surette koma Can et,

Uzlet yolunu göster.

 

Nefsimi hevadan kes,

Kalbimi riyadan kes,

Meylimi sivadan kes,

Halvet yolunu göster.

 

Candan sana latif kıl,

Her taata ragıp kıl,

Bir pire musahip kıl,

Hizmet yolunu göster.

 

(Niyazi-i Mısri. K.S.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana

Ey rahat-ı can isteyen kurban olandır can sana

Yağma edersin varlığın gider gönülden darlığın

Mahveyle sen ağyarlığın yar olısar mihman sana

Sermaye bu yolda heman teslim olur buna inan

Sıdk ile ’a dayan etmez mi gör ihsan sana

Tevhide tapşur özünü kimseye açma razunı

Şeyh izine tut yüzünü şeyhin yeter burhan sana

İven kişi yol alamaz maksudu hergiz bulamaz

Bekle maarif kapusun yüz göstere irfan sana

Dünya ile ukbayı ko, ulâ ile uhrâyı ko

Var ol kuru sevdayı ko, matlab yeter Sübhan sana

Candan talep kıl yarini ver canı bul didarını

Yok eyle kendi varını kim var ola canan sana

Çürüklerin hep sağ olur zehrin kamu bal yağ olur

Dağlar yemişli bağ olur cümle cihan bostan sana

Güçtür kati Hakk’ın yolu dergahı hem gayet ulu

Sıdk ile olmazsan kulu etmez yolu âsân sana

Kulluğa bel bağlar isen şam ü seher ağlar isen

Sular gibi çağlar isen tiz bulunur umman sana

Bülbül oluben öte gör gül gibi açıl tüte gör

Aşk oduna can ata gör gülzar olur nirân sana

Yüzün Niyazi eyle hâk derd ile bağrın eyle çâk

Kalbin sarayın eyle pâk şayet gele Sultan sana.

NİYAZİ MISRÎ(ks)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...