Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
NAHİDE

Türklerle İlgili Hadisler

Recommended Posts

selamun aleykum

kardeş ben sahihi buharide öyle bir hadis göremdim

türklerin fazileti hakkında amr b.bahr el-cahiz'in "fazailül etrak" diye bir eseri vardır prof.Şeşen tarafından türkçeye çevrilmiştir .

Not:buhari ve diğer sahih kitaplarda türkler işret dilen hadisler övgüden öte yergidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

İslâm ordusu hemen hemen bütün milletlerle savaştıkları halde Türklerle savaşmadılar. Peygamberimizin "Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın" hadisine riayet eden Müslümanlar, onlarla savaş ettikleri zaman Türklerin İslama girmelerine mâni olacaklarını biliyorlardı. Bunun için Türkler İslâm güneşinin üzerlerinde doğduğunu hisseder etmez, "oymaklar" halinde Müslüman oldular. eğer savaş yapsalardı türkler yüksek ihtimal müslümanlığı kabul etmeyeceklerdi.

 

Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't-Türk isimli kitabında Türkleri metheden bir hayli mevzu (uydurma) "hadislere" yer verilmiştir. Bunlardan "hadis-i kudsî" olarak nakledilen bir söz şöyledir:

"Ulu Allah buyuruyor:

"Benim Türk adını verdiğim ve maşrıkta iskân ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kavme karşı gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım."

Hadis-i Kudsî olarak söylenen bu ifadeleri hiçbir hadis kitabında bulmak mümkün değildir. Bir lügat kitabında geçen böyle bir ifadeyi "hadis-i kudsî" diye alıp nakletmek usûle de aykırıdır. Çünkü âyet mealleri ya Kur'ân meallerinden veya tefsirlerden; hadisler de hadis kitaplarından alınır ve istifade edilir.

Diğer taraftan bu ifadeler Türk milletini ve ordusunu metheder mânâyı taşımaktan da uzaktır. Çünkü bu ifadelerde Türk askeri Allah'ın elinde bir gazap âleti olarak gösterilmekte, azgın milletlerin üzerine "saldırtılan" bir unsur şeklinde tarif edilmektedir.

 

daha fazla bilgi için: www.sorularlaislamiyet.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uydurma Hadis mevzusu daha başka noktalarda ortaya çıkmaktadır.

Her gördügümüz; Buhari,Sünen,Nesai,İbni Mace vs.Hadis rivayetinde bulunan kişilerin tüm hadisleri sahihtir manasını ihtiva etmez.Hz.Aişe'ninde iki hadisinin sahihliği konusunda şüpheler vardır.Ve hadis rivayeti belirli bir silsileden geçmek zorundadır.Senet tenkidi de yapılmalıdır.En az üç şahidi olmalıdır.

 

Türklerle ilgili hadislere gelindiğinde ise yaklaşık altı senedir hadislerle muhatabım ama inanın bir tanesinde bile ırklardan bahsedildigini görmedim.Ve bu tarz hadislerinde sahihliği noktası tartışmalıdır.

 

Çünkü bakıldıgında Peygamber'imiz (s.a.v) hangi savaşı o zamanki Türk kavimlerine yakın geçmiştir? Yada İslam tarihi kitaplarına bakıldığında Türklerle -diyeceğim- savaşa girme evresi Hz.Ömer (r.a) zamanında olmaktadır. Konu uzar gider.Dallanır,budaklanır.Hadis ilmi en çok tartışılan ilimlerdendir. Açıklamaları da olmadığı zaman işin içinden hiç çıkılamaz. En iyisi bahsedilen hadisleri,Hadis Külliyatlarından taratmaktır.

Selametle,vesselam...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Türkler hakkında,sahih hadis kitaplarında , hadisler yer alır ancak bunun mahiyeti çözüme ulaşmamıştır.

Yoğ, çözülmiştür de,sadece bizim Türkiye ders kitaplarındaolan bir uygulama yüzünden yani moğolları Türklerden farklı bir etnik yapı gösterme yüzünden ülkemizde tartışmaya neden olmaktadır.

Bir Avrupaders kitaplarında bırakın Moğolların Türk olarak gösterilmesini Türklerin bağlı olduğu ırk(geniş etnik topluluk) mongoloid olarak gösterilmektedir.Zira Antropoloji ilmindede Türklere has özellikler "Mongoloid leke" mongoloid hastalık" mongoloid bilmemne" diye geçmektedir.Türkiyede bu politikanın uygulanma sebebi ma'lum Cengiz Hanın vahşiliğidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Uydurma Hadis mevzusu daha başka noktalarda ortaya çıkmaktadır.

Her gördügümüz; Buhari,Sünen,Nesai,İbni Mace vs.Hadis rivayetinde bulunan kişilerin tüm hadisleri sahihtir manasını ihtiva etmez.Hz.Aişe'ninde iki hadisinin sahihliği konusunda şüpheler vardır.Ve hadis rivayeti belirli bir silsileden geçmek zorundadır.Senet tenkidi de yapılmalıdır.En az üç şahidi olmalıdır.

 

Türklerle ilgili hadislere gelindiğinde ise yaklaşık altı senedir hadislerle muhatabım ama inanın bir tanesinde bile ırklardan bahsedildigini görmedim.Ve bu tarz hadislerinde sahihliği noktası tartışmalıdır.

 

Çünkü bakıldıgında Peygamber'imiz (s.a.v) hangi savaşı o zamanki Türk kavimlerine yakın geçmiştir? Yada İslam tarihi kitaplarına bakıldığında Türklerle -diyeceğim- savaşa girme evresi Hz.Ömer (r.a) zamanında olmaktadır. Konu uzar gider.Dallanır,budaklanır.Hadis ilmi en çok tartışılan ilimlerdendir. Açıklamaları da olmadığı zaman işin içinden hiç çıkılamaz. En iyisi bahsedilen hadisleri,Hadis Külliyatlarından taratmaktır.

Selametle,vesselam...

Sevgili kardeşim Arabların yada genel anlamıyla Samilerin Türkleri tanıması o kadar yeni değildir.Efendimiz Aleyhisselam zamanında da tanınmaktadır.Çünkü Arabların yakından tanıdğı Farslar veya o zamanki adlarıyla Persler sürekli bir şekilde Göktürkler'le savaş halindedir.Üstelik yağız, kaslı, güçlü olduğundan çok revaçta olan Türk obalarından kaçırılmış erkek Türk köleler Bizansta bile çok sayıdadır.Büyük ihtimalle Arabistanada bir iki tane girmiş olması gerekir."Et Turk" kelimesi Arab sözlüğünde bayağı eskidir.Cengiz Han ıstılası zamanında yazılmış alimlerin kitaplarındada Türk ibareleri hadisler Cengizler için kullanılmaktadır.Hatta İbn Kesir"Yüce Allah ona rahmet eylesin" "Türkler sizi bırakınca sizde onları bkırakın" ibareli hadisi göstererek Cengizin üzerine giden Celâleddin Muhammed HarezmŞâh'ın hata yaptığını tarihinde belirtmektedir.

Birde hadis ilmine böyle bakma.Uydurma hadisler zaten belirlenmiştir.Yalnız iki sahihten hangisinin sahiliğinin daha güçlü olması vardır.Burda ictihad devreeye girer.mezhepler böyle çıkmıştır.Çünkü tenakuzlu sahih hadisler var.İCtihadla muctehid hangisi daha sahih belirliyor.Muctehid demek zaten bir tür Hadis Alimi demektir.Hepsinin usulleri vs. vardır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sevgili din kardeşlerim hadisler peygamber edendimizin sözleridir ve hiç biri boşuna değildir.

 

Peygamber efendimiz Türkler hakkında rivayet değil hadis etmiştir,söyle ki

 

1.Bana benden önce hiç bir Peygambere verilmeyen 5 şey verilmiştir. ( bunlardan biride) benim bütün kırmızı ve siyah kavime Peygamber olarak gönderilmemdir ( Ebi Zer-Ğıfari )

Büyük çarpışmada (Malazgirt) harbinin o kan gövdeyi götürdüğü günlerde "kırmızı çehrelilere" ( TÜRKLERE ) müjdeler olsun! Allah"a yemin ederimki insanlar çatlasada patlasada Allah onları , hem bu dünya , hemde öbür dünyada kesinlikle mükafatlandırılacaklardır

 

2. Maide suresi, ayet 54- "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir." -Kuran ayeti-

 

3.Paygember Efendimizin hadisi:

Ashaptan insanlar Peygamber Efendimize sormuşlar; "Ya Resullallah İslam dinini direk birinci elden sen bize anlattın. Nasıl ibadet edeceğimizi sen bize öğrettin. İslam yolunda mallarınızı harcayın dedin verdik, İslam için cihad edin ve mertebelerin en yükseği olan şehitliğe yükselmemizi söyledin, birçoklarımızda İslam için şehit olduk. Senin her dediğini harfi harfine yaptık. Takva olarak bizden daha üstün birileri var mıdır?" dediler.

Peygamber Efendimiz de "evet vardır dedi. "

"Öyle bir millet gelecek ki Onlar beni görmedikleri halde beni görmüş gibi iman edecekler. İslamı yüceltip İslam adaletini ve medeniyetini dünyaya yaymaya çalışacaklar ve onlar İslamın koruyucuları olacaklar. İşte ONLAR BENİM CENNETTEKİ KARDEŞLERİMDİR. Takva bakımından da sizden üstündürler.

 

4.Ümmetimin emirliğine (yani hilafete) en sonunda Kantura Oğulları (TÜRKLER) sahip olacaklardır."Hz.Muhammed (s.a.v)

 

5.Sizler Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır.

 

 

Gayet yeterlidir bence BİZ TÜRKLER ÖVÜLMÜŞ BİR MİLLETİZ HEM KURANDA HEM 2 CİHAN SULTANININ O GÜZEL DİLİNDE EY TÜRK KENDİNE GEL VE NEKDAR ŞEREFLİ OLDUGUNU ASLA UNUTMA

 

azarraht.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

bir yerde rastladığım bir kişinin yorumu;

 

peygamberimizin kıyametle ilgili bi hadsi vardır."güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz diye" İslam alimleri bunu şöyle yorumlamışlar."osmanlı devleti bir islam güneşiydi.ve sonunda södü.onun yerinde batı tarzında bir devlet çıktı"türkiye".yhani islam güneşi batıdan(batı tarzı bir devletten doğuyor.buda türkiyedir"

---benim dedem hoca dedeme böyle bir soru sordum ancak dedem bilmiyorum dedi buda tabi benimde aklıma gerçek mi sorusu geldi (haşa) orasını biz bilemeyiz ama ben yinede cevap aramaya devam edeceğim

Share this post


Link to post
Share on other sites

BİR DE SON ZAMANLARDA TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELEN OLAYLARDA BİZLERİ SORUMLU TUTUYORUM ÇÜNKÜ ARTIK TOPLUMUMUZUN YAPTIĞI YANLIŞ DAVRANIŞLARIN CEZASI OLARAK GÖRÜYORUM. VE BÖYLE DEVAM EDERSE ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN KITLIK, SAVAŞ... GİBİ BELALAR VEREBİLİR BUNU OKUYAN HERKESİN DİKKATE ALARAK ONA GÖRE DAVRANMASINI RİCA EDERİM. ALLAH HERKESİN DİNİNİ GÜÇLENDİRSİN

(AMİN)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu hadisler vardır .

İlk hadisin "Türkler'le savaşa girmeyin.onlar sizin üzerinize gelse bile girmeyin zira ahir zaman da benim sünnetimi onlar kurtaracaktır" olduğunu bliyordum,inş yanlışlık yaparak yazmamışımdır,eksik olmasından Allah a sığınırım .

Hadis külliyatlarını biraz kurcalarsanız içeriğinde bulacaksınızdır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Türklerle ilgili sahih hadisler vardır. Bunun dışında asrın ortaya döktüğü hadis kisvesi altında verilmiş palavra söylemlerde vardır. Bu hususta ülkemizde ortaya konmuş bilimsel bir inceleme bulunmaktadır. Türkçü bir tarihçi olan İsmail Hami Danışmend, ''Türkler Niçin Müslüman Oldu?'' isimli eserinde bu konuya kaynaklarıyla birlikte değinmiş bulunmaktadır. Eserde bulunan geniş kaynakların yanı sıra, ciddiyetle karşılanabilecek yorumlarda vardır. Danışmend aşırı Türkçü bir şahsiyettir. Ve dahi bunu eserlerine de aslında yansıtmıştır. Fakat bu eseri güvenilir bir kaynak niteliğindedir, okunmalıdır.

 

Bu konuda kendi yorumum şudur. Türklerle ilgili birtakım hadislerin olduğu bariz ortadadır. Allah her kavme bir peygamber göndermiştir. Bunun ötesinde, İslam medeniyetine hizmetlerini sunan üç önemli millet vardır. Bunlar üstün olmadığı gibi, yaptığı hizmetler dolayısıyla takdir edilmesi gereken kavimlerdir. Bunlar Araplar, Acemler ve Türklerdir. En büyük hizmeti de Türklerin yaptığı bariz ortadadır. Zira Hakk inancını Ortadoğu'nun çöl coğrafyasından Küçük Asya'ya, oradan da Doğu Avrupa'ya kadar taşıyan Türk milletidir. Selçuklu ve Osmanlı hanedanları bu konuda oldukça hâhişkar bir tavır sergilemiştir. Bu ölçüyle baktığım için, ümmetimin Müslüman olduğundan nasıl gurur duyuyorsam, milliyetimin de Türk olduğundan o derece iftihar ederim. Cemil Meriç'in söylemiyle, İslam medeniyeti bir bütündür. Bu medeniyeti Arab'a atfetmek cehaletin belirtisidir, İslam ummanına en büyük katkıyı sağlayan Türk'tür.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest innedineindellahilislam

Peygamberimizin bir ırkı işaret etmesi, o ırk şöyle böyle olacak, şöyle böyle yapacak demesi İslamın ruhuna ters düşer. Bilelim ki aynı hadisler araplar içinde uydurulmuştur. Sahih değildir.

 

 

 

islamın ruhundan bahsedebilen zihniyet,

hadis-i şerifleri inkar etmeyi dinimizin neresinde barındırabiliyorsun.!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest T.C

Bu hadisler doğru emin ol.Abbasilerden beri İslamın Sancaktarlığını yapandır Türkler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest sezer

Arkadaslar bugun bır sıtede Turklerle ılgılı su hadislerı okudum bana pek inandırıcı gelmedi bugüne kadar hıc duymamıstım senetlerininde olması aklımı karıştırdı sahıhlığı hakkında bılgı alabilir miyim.Şimdiden teşekkürler..

 

"Türkler size dokunmadıqı harbetmediği sürece sakın sizde türklere dokunmayınız.(en-Nesei sünen en-Nesei,4:44)"

 

"Sizler;Türklerle çarpısmadıkça kıyamet kopmayacaktır."(el-Buhari,4,s:34,35,156 sahih-i müslim.17,s:37,38 hadıs-i serif)

 

"Allahın "Doğuda" bir ordusu vardır.Onun adını Türk koymustur.kendisine bas kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır."(hadisi nakleden kazvini-el Kaşqarlı Mahmut Divan-ı Lüqati`t Türk İstanbul 1333,s:292)"

 

"Türkler dünyaya iki defa hükmedecektir."(hadis-i şerif)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...