Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
Hâcegân

Evliya Sözleri

Recommended Posts

''Allah'ın kitabı, toplayıcı öyle bir ayettir ki, onda rabbani ayetler toplanmıştır.

Allah kime ki kitabının batıni manalarını anlamayı ve şeriatın zahirine sarılmayı ihsan ederse o kişi iki ganimete birden konmuş olur.

Kim ki sırf kendi fikri ve kendi görüşü ile hareket ederse delalete düşer, sapıtır, batından da zahirden de mahrum kalır.''

.....

.....

 

''Şathıyat ile uğraşan kimse, şeri hududu aşmadıkça şathıyatıyla başbaşa kalır. Kemal ehli büyükler onların hizmetine devam ederler.''

.....

.....

 

''Gölge nasıl doğru olsun ki, od ağacı eğridir''

Ahmed Er-Rıfai

 

Not:Şathıyye bazan ilahi tassarrufa müdahale eder tarzda söz söylemek. Hallac-ı Mansur gibi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsan gölge peşinde koşmaz.Dünya gölge gibidir.Nasıl güneşe karşı gidilse, gölge seni takip eder,peşini bırakmazsa;güneşe arka çevirsen, gölge öne düşer, ne kadar koşsan yetişip yakalamak kaabil olmaz.Hakka dönüp(gölge misali dünyayı) kendine tabi kılmalı...Sülayman Hilmi Tunahan K.S Hazretleri....

 

 

Gençlik gelip geçti bir anlık süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.Eser darma dağın emek yüzüstü toplayın eşyayı işim acele...İmam Şeh Geylani K.S...

 

 

Gökte zamansızlık hangi noktada elindeyse yıldız, yıldız hecele.Ecel yazılı iken kara tahtada insan yine çare arar ölüme...İmam Şeh Geylani K.S...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
İnsan gölge peşinde koşmaz.Dünya gölge gibidir.Nasıl güneşe karşı gidilse, gölge seni takip eder,peşini bırakmazsa;güneşe arka çevirsen, gölge öne düşer, ne kadar koşsan yetişip yakalamak kaabil olmaz.Hakka dönüp(gölge misali dünyayı) kendine tabi kılmalı...Sülayman Hilmi Tunahan K.S Hazretleri....

 

 

Gençlik gelip geçti bir anlık süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.Eser darma dağın emek yüzüstü toplayın eşyayı işim acele...

 

Gökte zamansızlık hangi noktada elindeyse yıldız, yıldız hecele.Ecel yazılı iken kara tahtada insan yine çare arar ölüme...İmam Şeh Geylani K.S...

yukarıda yazdığım sözler üstadım necip fazılın ..ancak türbe ziyaretlerinde evliyaların başında bu şekilde yazıyordu...onun için İmam Şeh Geylani K.S yazdım...

Share this post


Link to post
Share on other sites

''Elde bir damar vardır ki, bir ucu kalbe uzanır. Onunla dünyalık bir şey alındığı zaman, afeti, o damar vasıtasiyle ta kalbe uzanır. Bu , öyle büyük ve gizli bir afettir ki, insanlar ona muttali olamazlar...''

....

....

 

''Sen, kendini tart. Eğer en yüksek mertebe olan 'Kadere rıza mertebesi'ne ulaşabileceksen ulaş. Aksi halde, ikinci mertebeye in. Oraya talip ol. İkinci mertebe, 'Allah'a sıdk ile iltica mertebesi'dir. Eğer kendi tedbirine, kendi kuvvet ve kudretine, kısacası kendinin olan hiçbir şeye dayanmamak, güvenmemek ve itibar etmemek şartıyla sıdk-u sadakatle Allah'a iltica edersen, işte o zaman bu ikinci mertebeye erişmiş olursun. Şanı yüce olan Allah senin irade ve tedbirinin üstünde, kendi yardımı ve kudreti ile sana istediği yardımı yapar.''

 

Ahmed ER-Rıfai

Share this post


Link to post
Share on other sites

Büyüklerdeb bazısı şöyle dedi:

- İnsan takvanın zirvesine ulaşamaz... Ta, kalbindekini bir tabak içine bırakıp pazar içinde gezdirdiği zaman, içiden utanacağı bir şey çıkmaya...

Abdulkadir Geylani Hz.

 

'aşkın pazarında canlar satılır

satarım canımı alana bulunmaz.."

Yunus Emre

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir insanın en büyük üstadı ve en etkili öğretmeni onun annesidir...

 

 

Ahirette seni kurtaracak bir eserin(çalışman)olmadığı taktirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme...

 

 

Her söylediğin doğru olmalı.Ama her doğruyu her yerde söylemek, doğru değildir...

 

 

Allah'a hakiki kul olan başkasına tenezzül edip eğilmez...

 

 

Zarara kendi eli ile girene, merhamet edilmez...

SAİD NURSİ(K.S)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arapça bir mısra:

Dönen, yoldan döner, gayeye eren

dönmez asla!

Arapça beyt:

Bütün düşmanlıkları kaldırırsın aradan;

Lakin kurtulamazsın hasetçi düşmanından...

 

Necip Fazıl'ın ''Tassavvuf Bahçeleri'' eserinden...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ey göç davulunu alem-i candan duyan

Ey göç eden güzel vatanına bu cihandan.

 

Neredesin? ey gözleri nergis, yüzü lale olan

Kabrinde biter nergis ve lale karşılık ondan.

 

Bunların hepsi kolaydır eğer içinde kuş

Damı koyup, uç dese göğe gizli yoldan.

 

Can bulsa selamet bulunur sureti diğer

Ayak yürür olsa,pabuç bulur mekandan.

 

Bin şükür eder ol can ki,bedenden olur azad

Ey habersizden,lezzet-i tecrit ve revandan.

 

Gül ve ab lezzetini ki iç ab-ı hayatı

Geç nüh feleki aslında dön devr-i zamandan.

 

Ey Hakkı; ne büyüledi bize beden cehennemi

Kim nare yanıp geçmişiz envar-ı candan...

 

MARİFETNAME...Erzurumlu İbrahim Hakkı K.S.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAH'A YAKINLIK

 

Rüya gördüm, bir ihtiyar bana sordu:

-Kul için Allah'a yakınlık nasıl olur?

Cevap olarak:

-Bunun ilki ve sonu var.

Dedim ve sonra devam ettim:

-İlki var; fani, kötü işleri bırakmak; sonu ise Allah'tan razı olmak,O'na teslim olup candan bağlanmaktır...

 

 

47. makale ...ABDÜLKADİR GEYLANİ K.S...

Share this post


Link to post
Share on other sites

''İlmi dünya için öğrendik. Fakat ilim bize dünyaya değer vermemyi öğretti.''

 

''Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 600 milyon dirhem sadaka vermekten üstündür.''

 

Abdullah B. Mübarek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hamd olsun bir avuç toprağa hayat bağışlayan, canı yaratıp imanı veren Allah'a (c.c)...

Yeryüzünün temelini su üzerine kuran O'dur, topraktan yaratıklarının ömürlerini

rüzgara savuran da O...

Feridüddin Atar...

 

 

 

Ey sırları bilen Rabbim! Düşmanların dünyaya ait işlerine düzen ver; dostlarını da ahirete ait isteklerini kabul et...

Rabiatü'l Adeviye....

Share this post


Link to post
Share on other sites
0025wb.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

''Şeriat ilmi ve zahirin ıslahına dair bilgiler, hacc farizasına nisbetle azık ve bineğe aid bilgiler gibidir. Tarikat ve batın ıslahına aid bilgiler, haccın yollarını ve kaynaklarını bilmek gibidir. Hacc için gerekli olan azık, binek ve konakları sadece bilmek, onları hazırlamadıkça hiçbir fayda vermeyceği gibi, o yallardaki konaklara girip yolculuk etmedikçe bir fayda sağlanamaz. Şeriat hükümlerini ve tarikat adabını sadece bilmek, onların gereğiyle amel etmedikçe hiçbir fayda temin etmez.

Hakkın sıfatlarını, fiillerini ve zatını bilmek demek olan ''mükaşefe ilmi'', haccetmek ve Kabe'ye varmak gibi vuslat mesabesinde olduğundan Hakk'a yakınlık (kurbet) sayılmıştır. Şeriat ve tarikat ile amel, bizzat yakınlık değil, yakınlık vesilesidir.''

Aziz Mahmud Hüdayi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tasavuf sekiz huy üzerinedir;

 

1-Sahi olmak: cömert olmak, bu adet İbrahim Peygambere (a.s)verildi...

2-Razı olmak: Bu adeti İshak Peygamber(a.s)almıştır...

3-Sabır: Bu hali Eyyüb Peygamber(a.s) benimsemiştir..

4-İşaret: Bu da Zekeriyya Peygamberin (a.s) hususiyetidir...

5-Gurbet: Bu da Yahya Peygamberin (a.s) husisiyetidir

6-Kalın ve sade giyinmek: Bu da Musa Peygamberin(a.s) meşrebidir...

7-Seyhat: Bu da isa Peygambere(a.s) nasip olmuştur...

8-Fakir: Bunu da P eygamberimiz(s.a.v)almıştır.

Bir hadisi şerifinde;

- Fakirlik benim öğüneceğim şeydir...diyerek sevdiğini ifade etmiştir.

Allah bütün peygamberlerine selam ismiyle tecelli eylesin...(AMİN)

 

75 MAKALE...Abdülkadir Geylani...(K.S)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

TEVEKKÜL,HALKTAN AYRILMAK, ALLAH'A DAYANMAK,ONA GÜVENMEK VE ONDAN İSTEMEKTİR...

 

TEVEKKÜL, İNSANLARDA OLANLARDAN ÜMİDİNİ KESİP ALLAH KATINDA OLANA KIYMET VERMEKTİR...

 

TEVEKKÜL,MASİVADAN GEÇMEKTİR.KORKUYU VE ÜMİDİ ORTADAN KALDIRMAKTIR...

 

ERZUERUMLU İBRAHİM HAKKI H.Z...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Herhangi bir şeyi, ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır; kötülüktür.Nefse uymadan almak iyidir.Fakat pek iyi değildir.Arzu etmeden geleni almak hoştur. Yalnız ahlak nizamına uyması şarttır.

 

Allah'ın göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi bir emir beklemek yerinde bir iş değildir.Buna riyakarlık denir, münafıklık olur...

 

39. makale Abdülkadir Geylani (K.S)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız

Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir...

Güneş olmak ve altın ışıklar halinde

Ummanlara ve çöllere saçılmak isterdim

Gece esen ve suçsuzların ahına karışan

Yüz rüzgarı olmak isterdim....

Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap...

 

Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz

Şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz...

 

Hayatı sen aldıktan sonra ölmek, şeker gibi tatlı şeydir

Seninle olduktan sonra ölüm, tatlı candan daha tatlıdır...

 

Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini

Bizim huyumuzla huylan, bize alış başkalarına değil...

 

Bir katre olma, kendini deniz haline getir

Madem ki denizi özlüyorsun, katreliği yok et gitsin

 

Beri gel, beri !

Daha da beri ! Niceye şu yol vuruculuk ?

Madem ki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik...

 

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu idrak edeceğimiz mübarek kurban bayramının manasına ithafen;

 

"Kim ki nefsini Allah'a kurban etmemiş. Mal kesmiş kan akıtmış Sanki kasaplık etmiş..."

 

Cüneyd-i BAĞDADİ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dünyada her şeyin bir ölçüsü, tartısı vardır. Sevginin tartısı da fedakârlıktır. Fedakârlık yapmayanların sevgisine inanılmaz.

(Abdülaziz Bekkine)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

İki iş arasında mütereddit kaldığın zaman nefse daha ağır gelenini tercih et.

Zira nefse haktan gayrısı ağır gelmez .

| Muhyiddin ibn 'Arabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Günahları terketmek duanın ta kendisidir.

 

Süfyân-ı Sevrî ( k.s.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câhilin gönlü dünyâya ârifinki Allah'a bağlıdır.

İ.Hakkı ERZURUMİ

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zenginler ile düşüp kalkmaktan sakınçünkü bir kere gönlün onlara bağlanıronların verdikleri şeylere alışırsaCenâb-ı Hak'tan başka bir rezzak edinmiş olursun.

Şakîki BELHû (K.S.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...