N-F-K.com

Rus Ataşesinin Teklifi

Rus Ataşesinin Teklifi

RUS ATAŞESİNİN TEKLİFİ Üstadın “Konuşmalar” isimli derleme kitabında bulunan, 24 Nisan 1981 günü Türk Edebiyatı Vakfında yaptığı sohbette anlattığı bir hatırası: Bundan 40 sene evvel Rusların kültür ateşesi Mihaliof isminde bir adam: “Bize senin...

Robert Kolej Ve Hisar

Robert Kolej Ve Hisar

ROBERT KOLEJ VE HİSAR Robert Kolej’de de edebiyat hocası idim. Onların bir takım sınıfları var. Yüksek sınıfmış… Gayet mağrur talebe… Sınıfa girince ne göreyim ? Talebeden her birini ayağı omzunda desem caiz… Birden irkildim:...

Ressam Elif Naci Anlatıyor

Ressam Elif Naci Anlatıyor

RESSAM ELİF NACİ ANLATIYOR Ressam Elif Naci anlatıyor: Necip Fazıl, gençlik, delikanlılık arkadaşımdı. Bir gurubumuz vardı o zamanlar… Hepsi rahmetli olan dostlarımız, Eşref Şefik, Mesut Cemil, Peyami Safa, Kutsi Tecer, Fikret Âdil, Nurullah Berk...

Rahmanî Rüya

Rahmanî Rüya

RAHMANİ RÜYA O günden kısa bir müddet sonra yahut biraz evvel, Beylerbeyi’ndeki süslü odamda bir rüya görmüştüm: Büyük, pek büyük bir anfi… Binlerce insanı alacak büyüklükte… Anfinin sedlerinde, bükük kavisli masaların gerisinde, nur yüzlü,...

Prenses

Prenses

PRENSES Bütün basın; tâ başladığı günden bugüne, tıpkı partiler gibi, başladığı günden bugüne, ruh kökümüze zıt dâvada ve bana karşı… Hepsi… O kadar alçak ki, karakterleri, elimde şu kibrit kutusu kadar bir organ, bir...

Parasız Kalmak

Parasız Kalmak

PARASIZ KALMAK 1965 ler olacak, bürosundayız, ben ve Pakdil. Üstad bir yerden para bekliyor. Parasını bir adam getirdi. Galiba üçbin lira civarında bir para.. Üstad bir ara o günler parasız olduğunu da söylemişti. Parayı...

O Kelimeleri Kullanmak Için Gençsin

O Kelimeleri Kullanmak Için Gençsin

O KELİMELERİ KULLANMAK İÇİN GENÇSİN Üstad’ın bizim kullandığımız bazı kelimelere itirazı vardı. Hele bir arkadaşımızı daha çok eleştirirdi. Kendi neslinin dilini beğenirdi, kendinin kullandığından daha sadesini yadırgardı Üstad. Öte yandan ağdalı, terkipli konuşma alışkanlığında...

Nelere şahid Kıldın Beni!

Nelere şahid Kıldın Beni!

Bir pastanede buluşacaktık. Ben biraz geç gittim. Gittim ki hiddetler içinde. Oysa ancak beş dakika kadar gecikmiştim: -Nerede kaldın sevgilim? Vakitlerdir beklerim, gelmezsin. Bu cenderenin içinde bekletilir mi? Ve devam ediyor: -Herkesin gözü üzerimde....