Site icon N-F-K.com

101 Hadis’ten / İman-Hakikat-Akıl-Hikmet

101 HADİS’TEN

İMAN-HAKİKAT-AKIL-HİKMET

-53-

«Allaha inandım de, sonra dosdoğru yürü!»
Hakikat sana teslim, imanından ötürü…

«Hikmetin başıdır Allah korkusu…»
Allah korkusundan, vicdan burgusu…

«Müminin görüşünden sakının» ey bilginler!
«Yaradanın nuriyle nazar eder müminler!»

«Yeter Allahtan korkmak, eğer gaye ilimse;
Ve cahil kalmak için, yeter güvenmek nefse!…»

«Hikmet Müslümanın kaybolmuş malı;
Nerde görse, kimde bulsa almalı!»

«Ne doğru söylemiş şu sözü şair Lebid:
Allahtan başka herşey bâtıl», içi boş ümid…

«Göster hakikatini bana eşyanın Rabbim!
Olduğu gibi göster!»… Söksün esrarı kalbim!

«Akılla rızklanan felâhı buldu.»
Üstün akıldır ki, Allahı buldu.

Renkleri ince ince ne anlatırsın köre?
«Konuşun insanlarla akıllarına göre!»

«Bir şey beklemeyin, «Kaçın ahmaktan!»
Korkun, aziz fikri yere atmaktan!

«Ara her yerde ilmi, o yer Çin Olsun;
İlim isteği farzdır, her mümin için olsun…»

Seneler vurmadan silgiyi,
«Bağlayın kitapla bilgiyi!»

«Açıktadır İslâm» herkese meydan;
«İman ise gizlidir, yuvası vicdan…»

«Bir zaman gelecek ki, sabır göstermek dinde,
Kor tutmaya dönecek avucunun içinde…»

«Niyet göre işler»…
Ameli niyet işler.

(Tırnak içindeki kısımlar, hadislerin doğrudan doğruya meâlini, ekler de tefsirî mahiyette, bağlı hikmetleri göstermektedir.)

Exit mobile version