Site icon N-F-K.com

Fikir

FİKİR

-20-

Fikretmekte, fikretmekte:
Ver sırını, ey kâinat!
Gökler üstü açmış kanat,
Yüksekliği yükseltmekte.
Fikretmekte, fikretmekte…

Hep yolculuk, hep yolculuk;
O yer bu yan, güney, kuzey.
Düşüncedir sevdiği şey;
Yol ve fikir, çifte oluk.
Hep yolculuk, hep yolculuk…

«Sana selâm, sana selâm!»
Meleklerin haykırışı.
Köşe bucak, nur çıkışı;
Yok başka iz, başka kelâm:
«Sana selâm, sana selâm!»

O ne haşyet, o ne haşyet!
Ne bir haber, ne sezinti.
Yüreğinde bir ezinti:
Hastalıksa bu hal şayet?
O ne haşyet, o ne haşyet!

Ve düşünce ve düşünce…
Son menzile ilerledi.
Yaşı ancak otuzyedi;
Tek sırdaşı büyük zevce.
Ve düşünce ve düşünce…

Exit mobile version