Site icon N-F-K.com

Mezar

MEZAR

Kapıya ne icra memuru gelir,
Ne Birinci Şube sivil polisi…
İçerde kimine kuş tüyü sedir;
Yüz üstü toprağa düşer kimisi…

Bir musikî orda zaman ve mekân…
Yıldız dolu feza küçük camekân…
İmkân atomunu çatlatan imkân…
Bir hiç ki, içinde heplerin hepsi…

(1978)

Exit mobile version