Site icon N-F-K.com

Hani Ya?

HANİ YA?

Bize, kuru akıllar değil, ulvi divaneler lazım…. hani ya?

Bize, deftere bakıp mantık hesabı çıkaranlar değil, kör defteri ve bön mantığı bir toplayışta dürüp üstün sezişe yapışanlar lazım…. hani ya?

Bize, babasından meccanen devşirdiği iman ruhunu kilitli dolabında ekşitenler ve kokutanlar değil, onu her an ocak üzerinde tutan ve fıkır fıkır kaynatanlar lazım… hani ya?

Bize mafsal yerlerindeki maddi alışkanlıkla kıbleye dönüp, Allah’ın huzurunda iskelet kıvamı halinde duranlar değil, ruh şahlanışı içinde dizilenler lazım…. hani ya?

Bize islam ölçülerinin kerrat cetveli ezbercileri değil, aşk habercileri, rahmet müjdecileri ve sırasında kahır bildiricileri, savaş naracıları lazım….. hani ya?

Bize, ebediliği feda edip, bir kaç yıllık pis ömrü elde tutan açık göz hasisler değil, fani hayatı topyekün gözden çıkarıp, sonsuzluğu arayan gözleri cömertler lazım…. hani ya?

Bize, kötülüğü derece derece eli dili ve kalbiyle önlemek emrine karşı, işi kalbe bırakanlar değil, dili bile az görenler ve elden başka hiç bir çareye inanmayan, güvenmeyenler lazım…. hani ya?

Bize, içi boş ve cilası dökük konserve kutuları halinde marka müslümanları değil, ‘nar-ı beyza’ gibi, içine düşen ve içine düştüğü her şeyi kendisine çeviren, keyfiyet müminleri lazım…. hani ya?

Biz, bonmarşe arslanının gerçek arslana benzediği kadar müslümanız!

11 ARALIK 1966

(Çerçeve 4, Büyük Doğu Yayınları, 2. Baskı / s. 16-17)

Exit mobile version