Site icon N-F-K.com

Rahmet Ve Kahır

RAHMET VE KAHIR

İş onun rahmetini hayâl etmeye gelince, âlemde affedilmeyecek hiçbir şey gösteremem, bulamam, tasarlayamam.

İş onun kahrını hayâl etmeye gelince de , bilmem ki, O’ndan habersiz tek nefes ebediyyen kahrolmak için yeter mi?

Dostum; bahtiyarlığın en büyüğü, insan için, Allah’ın mahlûku olduğunu bilmekten gelen zevktir! O, hiç bir şeyle kayıtlı olmaksızın, sırf kendi ulûhiyetleriyle, bütün mahlûklarına ne kadar Rahimdir. Anne, Allah’ın hilkat sırriyle evlâdına bu kadar şefkatli olursa, ya Allah, Mahlûkuna nasıl olur?.. Bunu düşünmekten büyük saadet mi olur?..

[Mümin-Kafir (Vecdimin Penceresinden), Büyük Doğu Yayınları, 7. baskı / s. 97]

Exit mobile version