N-F-K.com

Dayan Kalbim

Dayan Kalbim

DAYAN KALBİM Seni dağladılar, değil mi kalbim, Her yanın, içi su dolu kabarcık. Bulunmaz bu halden anlar bir ilim; Akıl yırtık çuval, sökük dağarcık. Sensin gökten gelen oklara hedef; Oyası ateşle işlenen gergef. Çekme...

Değişen-Değişmeyen

Değişen-Değişmeyen

DEĞİŞEN – DEĞİŞMEYEN Sofrada değişir her şey, ekmek değişmez; Ne kanun! Değişmez’e hasret çekmek değişmez. (1978)

Deli

Deli

DELİ Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim, hudutta; Gözüm, sekizinci renk ve dördüncü buutta… (1974)

Kamış

Kamış

KAMIŞ Ben gurbet rüzgârının üflediği kamışım… Bir su başında mahzun, yapayalnız kalmışım. (1983)

Derken

Derken

DERKEN -41- Hayber’den sonra düzlük; İş kalmadı pürüzlük… Bakış yok Geriye. Ve birçok Seriye… Doldu bir yıllık süre; İşte Kâbe ve Umre! O, tek, bir! Hakka peyk. Ve tekbir Ve Lebbeyk… Elçiler her tarafta,...

Kamış

Kamış

KAMIŞ Ben o kutsî nefesin üflediği kamışım; Ses onun, ben imzamı atmışım, atmamışım… (1976)

Dev

Dev

DEV Öyle bir devim ki, ben, hakikatte pireyim, Bir delik gösterin de, utancımdan gireyim… (1977)

Kapı

Kapı

KAPI Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse; Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse! (1982)

Devrim

Devrim

DEVRİM Devrim odur ki, kalbten fâniliği devirsin; Yaşamaktan murad ne, hesabını bildirsin!.. (1982)

Kara Tahta

Kara Tahta

KARA TAHTA Dünyayı yererken de yine onunla ilgim; Nefse el süremiyor kara tahtada silgim… (1982)