Amerika Yazıları

AMERİKA, AMERİKA

Amerika, Amerika… Günün en büyük mevzuu… Bahseden edene…

Amerika hakikatte nedir?.. Bütün madde ve ruh cephesiyle Amerika, hakikatte ne?..

Amerika hakikatte, dünyanın en azametli madde kıymetlerine sahip, fakat ruh kıymetleri bakımından bu madde değerlerini semerelendirmek iktidarına ulaşmak gayretinde bir memleket…

Amerikanın madde cephesi;
Bütün dünya petrolünün yüzde 62’si,
Bütün dünya pamuğunu yüzde 50’si,
Bütün dünya buğdayının yüzde 16’sı,
Bütün dünya kömürünün yüzde 37’si,
Bütün dünya demirinin yüzde 29’u,
Bütün dünya bakırının yüzde 32’si,

Ve ayrıca bütün dünya kalay, nikel, alüminyum madenlerinin yüzde 50’den fazlası Amerika’da…

Bu ana maddelerden geriye kalanı, başta İngiltere, Sovyet Rusya, Almanya, Japonya, Fransa, İtalya vesaire olmak üzere bütün dünya tarafından paylaşılmıştır. En basit hesapla Amerika, tek başına dünya ham maddelerinin yarısına sahip…

Sadece kemiyet ölçüsüyle Amerikanın seferber edebileceği ordu kadrosu 12 milyon… 2 milyon tonluk harp gemisi, 30.000 tayyare, sayısız tank, otomobil vesaire… Ve hepsinin üstünde, sadece mücerret beygir kuvveti bakımından dünyanın en kudretli makine manzumesi…

Fakat hadiseyi keyfiyet ve ruh planına intikal ettirir ettirmez, bu azametli madde kütlesinin hemen aynı ayarı tutmadığını görürüz:

Nazariyede 12 milyonluk ordu kadrosu… Fakat ancak bir buçuk milyonu silah altında ve ancak 40-50 fırkalık bir seyyar ordu kıymeti… Sadece 3-5 zırhlı ve 2-3 morotlu fırka…

Mücerret beygir kuvveti olarak dünyanın en kudretli sanayii… Fakat harp sanayiine çevrilmesi işi hala zaman ve emek istiyen bir vaziyet…

Ve bütün bunlara ilave olarak, ruh ve keyfiyet planının ana ölçüleri olan:
Harp bilgisi ve sevk-i idare,
Teşkilat, talim ve terbiye,
Nizam ve inzibat,
Milli birlik ve gaye,
Hamaset ve fedakarlık,

Mefkure ve iman noktalarında, bizzat Genel Kurmay Başkanının beyanatında ifade ettiği gibi madde heybetiyle tam nisbet kabul etmez birer seviye…

İşte madde ve ruh cepheleri üzerindeki Amerikan tezadının anahtarları… İşte bu tezadı kapatmaya çalışan Amerikanın gayret hamlelerindeki hedef…

1 EKİM 1941

AMERİKA’NIN TERAKKİSİ

Sene 1939…

Kış ve ilkbahar çerçevesi…

Olup bitenler malum… Çekoslovakya ve Arnavutlukta çığlıklar!..

Amerika kayıtsız… Amerika sadece insanlık ve medeniyet adına Avrupadan gocunmakta… Amerika, ne olursa olsun, Avrupa işlerine karışmamak temayülünde…

Sene 1939…

Yaz ve sonbahar çerçevesi…

Olup bitenler malum… Polonyada çığlıklar ve Fransayla İngilterede naralar!..

Amerika daima kayıtsız… Amerika sadece insanlık ve medeniyet adına Avrupaya nasihatçi… Amerika, ne olursa olsun, Avrupa işlerine karışmamak gayretinde…

Sene 1940…

Kış ve ilkbahar çerçevesi…

Olup bitenler malum… Norveç, Hollanda ve Belçikada çığlıklar; Fransa ve İngilterede iniltiler!..

Amerika hayrette… Amerika sadece insanlık ve medeniyet adına teessfüte… Amerika, ne olursa olsun Avrupa işlerine karışmamak mücadelesinde…

Sene 1940…

Yaz ve sonbahar çerçevesi…

Fransa ve İngilterede çığlıklar ve İtalyada naralar!..

Amerika düşüncede… Amerika sadece insanlık ve medeniyet adına müccerrret düşüncenin para etmediğini düşünmekte… Amerika son gayretiyle kendi kendisine çimdik atıp silkinmekte…

Sene 1941…

Kış ve ilkbahar çerçevesi…

Olup bitenler malum… Yunanistan ve Yugoslavyada çığlıklar!..

Amerika dehşette… Amerika, mücerret insanlık ve medeniyet hesaplarının kendi öz kesesine dayanacağına göre tedbir almakta… Amerika teşekkür istemeden vadetmekte para istemeden malzeme vermekte…

Sene 1941…

Yaz ve sonbahar çerçevesi…

Olup bitenler malum… Sovyet Rusyada çığlıklar ve bütün Avrupada naralar!.. İngiltereyle Almanya arasında ilk anlaşma istidadı… İlk defa olarak mücerret insanlık ve medeniyet hesapları, Mihver ve tebaası safında…

Amerika şahlanmakta ve artık hiçbir şeye kulak asmamakta… Amerika ne olursa olsun, hiçbir uzlaşma şekline razı olmamakta ve en sonra kendisi girmek şartıyle bütün dünyanın harp oyununu kızıştırmak gayesinde…

Eğer 1942 yılı perşembe günüyse, “Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur” sözünü hatırlayalım!

7 ARALIK 1941

* SAVAŞ YAZILARI 2

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.