İdeolocya Örgüsü

image_pdfimage_print


İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ

“Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim… Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım “müştemilât”dan başka bir şey değil… Güzelim Türkçenin “katık” tâbiri ne kadar yerinde. Gerçek gıda “nân-ı aziz” dediğimiz ekmektedir ve gerisi, ona katılmaktan kinaye “katık”tan ibaret… İçinde yüzde elliden fazla (hidro-karbone) cevher bulunduran ekmek, pastaların üstündeki her türlü krema ve (fantezi) oyunlarına sırt çevirmiş, kuru ve yavan, fakat besleyici ve kurtarıcı fikre ne güzel remz!.. İşte, ezel kadar eski ve ebed kadar yeni, topyekûn insanlık çapındaki dâvanın bu eserini tamamlarken, onu, gıdasını Büyük Doğu ekmeğine borçlu bildiğim Anadolu gençliğine ithaf ederim.” N.F.K. / 1968

İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ – İÇİNDEKİLER

I – ADIMIZ, DÂVAMIZ, MÂNAMIZ
Büyük Doğu
Orkestra, Senfonya ve Biz
Doğu – Batı

II – DOĞU VE BATI MUHASEBESİ
Batının Doğuya Bakışı
Batının Kendisine Bakışı
Doğunun Batıya Bakışı
Doğunun Kendisine Bakışı
Doğuya İnanalım
Doğu ve Batı Birarada
Batıyı Anlamak
Kendi İçinde Batı
Kendi İçinde Doğu
Batının Buhranı
Doğuda Buhran
Bizde Buhran
Batının Ucuzculuğu
Doğunun Ucuzculuğu

III – TÜRKÜN MUHASEBESİ
Oluş
Sebep
Teşhis
Kendi Zaviyemizden Avrupalılık
Avrupalı Tuzağı
Bugünkü Dünya
Doğan Dünya ve Biz
Olmadı – Olamaz!
Bu Ağacın Yemişleri
Tek Kelimeyle Kurtuluş Yolu
Ahlâk Dâvamız
Ahlâk Kaynağımız

IV – ANA KAYNAK: İSLÂM
Neye İnanıyoruz
İslâm ve Herşey
İslâm ve Kâinat
İslâm ve Dünya
İslâm ve İnsan
İslâm ve Ahlâk
İslâm ve Cemiyet
İslâm ve Devlet
İslâm ve İnkılâp
İslâm ve Siyaset
İslâm ve Adalet
İslâm ve Ordu
İslâm ve Müsbet Bilgiler
İslâm ve Güzel Sanatlar
İslâm ve Kadın
Dışı ve İçiyle İslâm

V – TARİH HÜKMÜ: NASIL BOZULDUK
Fasledici Tarih Çizgisi
İslâm Nasıl Bozuldu?
1. Kanunî Devrinde
2. Kanunîden Sonra
3. Tanzimat Devrinde
4. Meşrutiyet devrinde
5. Son Devirde
Ahlâk Yaralarımızdan Misaller

VI – BEKLEDİĞİMİZ İNKILÂP
Bekliyoruz
Daima Onu Bekliyoruz
Hep Bekliyoruz
Giriş
Reformacılar
Nefsanî Tefsirci
Ham Yobaz ve Kaba Softa
Sahte Sofîler
Derin ve Gerçek Müslüman
Gerçek ve Derin Mü?minde Akıl
Hülâsa ve Netice
Netice
Usul
Esas
Hedef
Vasıta

VII – BEKLEDİĞİMİZ İNKILÂBIN YÖNLERİ
İçtimaî ve İktisadî Mezhepler
Siyaset
Asyacılık
İktisadî Nizam
İçtimaî Faaliyet
Teşkilât ve İdare
Devlet
Sınıf
Gençlik
Milliyet
Köy
Şehir
Aile
Mektep
Müspet Bilgiler
Güzel San?atlar
Adalet
Mahkeme
Sıhhat ve Güzellik
Kadın
Üreme ve Türeme
Ordu
Ordu ve İnkılâp
Millet ve Ordu
Anladığımız Ordu
Dünyayı İmar
Toplam

VIII – DEVLET VE İDARE MEFKÛREMİZ
Yüceler Kurultayı
Başyüce ve Kurultay
Başyüce
Başyücelik Hükûmeti
Hükûmetin 11 Dâvası
Yüce Din Dairesi
Halk Divanı
Başyücelik Akademyası
Başyücelikte ݺ Ölçüsü
Başyücelikte Ceza Ölçüsü
Başyücelikte Umumî Manzara
Başyücelik Emirleri – Kanun
Başyücelik Emirleri – Zevk ve Terbiye
Başyücelik Emirleri – Kumar
Başyücelik Emirleri – İçki ve Zehir
Başyücelik Emirleri – Zina ve Fuhuş
Başyücelik Emirleri – Faiz
Başyücelik Emirleri – Kahvehane
Başyücelik Emirleri – Külhanbeylik
Başyücelik Emirleri – Vatan Dışı
Başyücelik Emirleri – Sinema
Başyücelik Emirleri – Dans
Başyücelik Emirleri – Parazitler
Başyücelik Emirleri – Heykel
Başyücelik Emirleri – Matbuat
Başyücelik Emirleri – Yine Basın
Başyücelik Emirleri – Radyo
Başyücelik Emirleri – Üniversite
Başyücelik Emirleri – Batıda Tahsil
Başyücelik Emirleri – Ecnebi Mütehassıs
Başyücelik Emirleri – Harf Dâvası
Başyücelik Emirleri – Kıyafet ve Şapka
Başyücelik Emirleri – Kadın Kılığı
Başyücelik Emirleri – Vâizler
Başyücelik Emirleri – Yine Kılık
Başyücelik Emirleri – Köy İmamı
Başyücelik Emirleri – Subay
Başyücelik Emirleri – İşçi
Başyücelik Emirleri – Sermaye ve Patron
Başyücelik Emirleri – Fabrika
Vesaire

IX – TEMEL PRENSİPLER
Ruhçuluk
Keyfiyetçilik
Şahsiyetçilik
Ahlâkçılık
Milliyetçilik
Sermaye ve Mülkiyette Tedbircilik
Cemiyetçilik
Nizamcılık
Müdahalecilik

X – HAL VE MANZARA
Bu Hal
Asıl Dâva Hep’çilikte
Geliş ve Gidişimiz
Asıl İnkılâp
Felix Culpa – Mes’ut Suç
Hürriyet
Uydurma Dil Felâketi
İktidarların Hikâyesi
Dünyamız
Sahte Şans Devirleri
Niçin, Niçin, Niçin?
Nesini Kabul Edelim?
7 Ölüme Karşı Biz
Merhamet Buyurunuz!
Ucuzculuk
Tezatlar Dünyası
Üstün Politika
Hareketsizliğimiz
Küfür Yobazları
Cepheler
Cepheler – Ham ve Kabalar
Cepheler – Yeni Müctehid Taslakları
Cepheler – Karton Adamlar Gövdesi
Cepheler – Damgalı Adamlar Gövdesi
Dışımızda İslâm
İç ve Dış Düşman – Yahudi
Doğunun Yolu
Makine
Makine ve Keşifler
Program – Reçete
Fikirsizlik
Sınırlar
İleri – Geri
Meccanî Hayat
Yine Hürriyet
Kurtarıcı Hikmet
Demokrasya
Dünya Buhranı
Babıâli’de İnkılâp
Basın Yönünden İnkılâplar

XI – ÇİLEMİZ VE DÂVAMIZ
Ocak Kızıştı!
Hakikatimiz ve Gençliğimiz
Mefkûreci Ahlâkı
Ümidimiz
Ümitsizliğimiz
Fedakârlık
Çilemiz
Divanelere Muhtacız
Mürteci – Gerici
Deli Olmak Lâzım!
Türk Gençliğine!
Yolumuz
Lüpçülük, Hepçilik
Beklenen Nizam
Tamamlığın Şartları
Anadolu
Genç Adam!
Görünmeyen Genç
Anadolu Gençliğine
Bir Neslin Son Örnekleri
Son ve Tek Kıvılcım

XII – EK
İslâmı Yenilemek

***

İlgili Linkler:

*İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ

*Büyük Doğu ve İdeolocya Örgüsü

*Kitabı Büyük Doğu Yayınları’ndan Satın Al

Check Also

Öfke ve Hiciv

ÖFKE VE HİCİV Eser, Necip Fazıl Kısakürek’in 1947 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde “Ozan” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com
beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort ucuz sohbet hattı ucuz sohbet hattı seks hikaye bursa escort porno izle sex hikaye altyazılı porno