Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin! Erken gel, beni evde bulamayabilirsin! https://youtu.be/3Jp6UTU5L0Q
  3. ana râhminde başlayan bu hengâme nihayete erecek toprakla kemiğin kavuştuğu anda...
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...