Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Allah, dava bayrağını en tepeye dikme muradımızı daim, kalbimizi kavi, zekâmızı keskin, bileğimizi kuvvetli, silâhımızı şaşmaz, bütün menfiliklerimizin yerine müsbetlerini kaim etsin!.. Öteye yüzü kara gitmeyelim!.. Salih Mirzabeyoğlu- Necip Fazıl’la Başbaşa, sf:364
  3. Çevreye şöyle bir bakın; yaşı 30'u bulan adamların çoğunda dava, hayat sofrasındaki tuzluk gibidir.. Çilesiz, rizikosuz, çöpten tatminler! İman, dünyalık telaşe sofrasının tuzluğu gibi değil ki! İman için yaşamak lazım! Salih Mirzabeyoğlu / Necip Fazıl'la Başbaşa
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...