Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Bazı Mülahazalar ve Koşmanın Hazzı yaşadım yaşımdan öte bir at başı farkıyla ne kum ne de ovalarda sükûn buldu kırılgan toynaklarım / didiştim ve vuruştum hiç usanmadan kendi dişlerimi kendime geçirircesine -iştahla ve bile isteye- / başımı, her koşudan sonra geriye çevirdiğimde ne yolun azaldığını ne de yolun kendisini gördüm, buna eminim. / gördüm kendimi sancıyla ışıyan yıldızların toprağa vuran aksinde sayısız, sınırsız ve mekânsız nice sanrıyla...
  3. âlemi, sûretleri, sîretleri, kelimeleri, izleri ve işaretleri zihnimin içine koyan kuvvet, bana sükûn ve ferâhlık da verecektir elbet...
  4. hiç kimsenin ve hiçbir şeyin yerli yerinde olmadığı, zor zamanların sıradanlaştığı, gülümsemelerin dâhi kekremsi ve zoraki teşebbüslerle devam ettiği, hakikatin acı ama bir o kadar da çırılçıplak ortada duruyor oluşunun meydana getirdiği muammalar yığını...
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...