Jump to content
Necip Fazıl Kısakürek [N-F-K.com Forum]
mütereddid

Seyyid Kutub'un Şehadeti Münasebetiyle..

Recommended Posts

Bu başlıkta yayınlanmış bir yazı var internette. Ben bu gün rastladım. Birkaç sitede paylaşılmış ve kaynak olarak TOHUM gösterilmiş. Birkaç yerde "..." noktalama işareti ile boş bırakılmış kısımlar var. Acaba yazının tamamına ulaşmamız mümkün müdür? Acaba Sahte Kahramanlar konferansından mı metne döküldü?

Paylaşmadan önce şunu ifade etmiş olayım ki; üstadın, Seyyid Kutub hakkındaki nihai görüşünü, Doğru Yolun Sapık Kolları adlı kitabından bilmekteyiz. Onu da yazının en sonuna ekleyeceğim.

Buyrunuz..

_______

SEYYİD KUTUBUN ŞEHADETİ MÜNASEBETİ İLE

Mısırda, İslam davası uğrundaki ulvi mücadelesi yüzünden hükümet eliyle şehit, Seyyid Kutub isimli gerçek kahramana, Türkiyede, fikir merkezi İstanbulda Milli Türk Talebe Birliği çatısının altında bir manalandırma zemini açan mukaddesatçı Türk gençliğini tebrik ederim. Günlerin günü ve manaların manası budur...

... Tabloda iki kutub var: Biri, ismi de Kutub olarak mazlumluk kutbu Seyyid Kutub; öbürü, bazı İslam ülkelerindeki goril soyundan taklitçi maymun devlet reislerinin yakışıklı (King-Kong) tipi, zulüm kutbu Nasır... Bence, davayı canlandırmak ve Seyyid Kutubu manalandırmak için el atılacak nokta, şehidin faziletinden ve ulviliğinden ziyade bu tipin ve her tarafa musallat benzerlerinin zilleti ve sefilliği. ..

Fikirlerimizi yakından takip edenler bilir ki, bugün bütün İslam ülkeleri, nazarımızda, kaidesi yani halkı mümin; zirvesi yani hükümeti de münkir birer ehram manzarası arzeder.

İşte, İslam ideolocyasının asrımızda en saf ve cevherli müdafaacılarından biri olan Seyyid Kutubun kızıl kanını kadehindeki her türlü kızıl şaraba katıp içen bu yirminci asır firavunu, bahsettiğimiz ehramın en tepesindeki küfür taşıdır. ..

... Seyyid Kutubun kaatili, Batının, İslamı içinden çürütme ve Doğu ruh bütünlüğünü parçalama tezgahında yoğrulmuş standart mamûller arasında birinci mükafata yakın ehliyette bir canidir ve Peygamber torunu Hz. Hüseyini şehid eden Yezidden her türlü mikyas üstü alçaktır. Zira Yezid, zahirde İslam esaslarını inkar etmeyen ve sadece şahıs istirkabı yüzünden bu cinayeti işleyen bir lanetliydi; yeni Firavun ise, arada şahsi ve nefsanî hiç bir rekabet bulunmaksızın, sırf İslama duyduğu gayz sebebiyle bu işi yapmış çağdaş uygarlık kuklası, kuduz bir ALLAH ve Resulüllah düşmanıdır.

Seyyid Kutub da bizden sonra başlamış olsa da aynen bizim buradaki rolümüze eş, Doğunun teftişsiz ve murakabesiz Batı hayranlığı tesiriyle şahsiyetini kaybetmesi ve ruhunu alçaltması karşısında şahlanan ve biricik kurtuluş yolunu olanca asliyet ve hususiyetiyle İslamda bulan, sahici, som ve tam ayar dava kahramanı...

Ölen bunun için öldü, öldüren de bunun için öldürdü...

... Ezher mezunu, sosyoloji doktoru, sosyoloji profesörü, Kral Faruk devrinde Fikir Mücadelesi isimli derginin sahibi. Hasan Bennadan sonra Müslüman Kardeşler derneğinin kafası, Nasırın kuvvetleninceye kadar iltifat ve himayesine mazhar, Dava adlı günlük gazetesinin güdücüsü, 33 cilt Kuran tefsirinin müellifi ve daha nice eserin muharriri Seyyid Kutub, olanca ruh ve kafa, ahlak ve seciye tavrını, yalnız tek cümlede hülasa eder. Kendisinin zindandan çıkarılması için alenen tarziye vermesini, af dilemesini isteyen Nasıra şu cevabı takdim eder:

- Bir mümin, bir münafıktan af dilemez!...

Seyyid Kutub, kız ve erkek kardeşiyle de aynı yola düşmüş, mücadeleci bir ailenin timsali...

... Keşke, İslam ülkelerinde Kutub ailesine benzeyen, hiç olmazsa kilometre sırıkları kadar seyrek familyalar bulunsaydı. Evet; böyle olsaydı mesele kalmazdı.

Açıkça ilan etmenin günü gelmiştir ki, İslam davasında fert örneği Seyyid Kutub, aile örneği de Kutub ailesidir.

Biraz evvel, Büyük Doğu mücadele cephesinin Seyyid Kutubdan önce başladığını kaydetmiştim. Böyledir; bizden yedi yaş küçük olan Seyyid Kutub ilk sesimizin çıktığı 1939 yılında 25 ve 1943 senesinde 29 yaşında bir delikanlıydı. Böyledir! Fakat bu, nazariyede ve saf fikirler aleminde böyle .. Yoksa o, teşebbüs ve aksiyon sahasında hem bizi geçmiş, hem de çok şükür Türkiyede Nasır gibi bir zalime ALLAH yer vermemiştir.

Şehit...

Peygamberler Peygamberinin kavlince, ALLAHa:

- Tek dileğim, beni yeryüzüne iade edip, uğrunda bir kere daha şehit olmak tadını bana yine tattırmandır!

Diyen üstün hayatın sahibi içinde bu lezzet idealinden bir nebzecik bulunmayan, imandan bahsetmesin!

Müslüman bilmelidir ki, kendisi için kaybetmek ihtimali yoktur; ya gazi olup bu dünyayı ve öbürünü kazanacak, yahut şehit düşecek ve üstün hayata erecektir.

Bu anlayışı, hiç olmazsa telgraf direkleri kadar seyrek insana aşılayabilmiş ve davayı marka Müslümanlığından kurtarmış bir diyarda her şey kurtulmuştur.

Seyyid Kutubun belki şu anda aramızda bulunan ruhu ve daha nice şehit, bütün İslam alemiyle beraber, böyle bir diyar bekliyor.

ALLAHım; Seyyid Kutuba rahmet ve bize inayet eyle!.

(TOHUM, Ekim 1966)

kaynak

//edit// Yazı, Ekim 1966 tarihli Tohum Dergisi 28. sayıda yayımlanmış: http://idp.org.tr/yazilar/seyyid-kutub-munasebetiyle ///

____________________

DORU YOLUN SAPIK KOLLARI'ndan:

...

"Bir de Seyyid Kutup var Kendisinden af dilemesini isteyen yakışıklı orangotan maymunu Nasır'a «Bir mümin bir münafıktan af dilemez!» cevabını veren ve kahramanca ölmeyi bilen bu zatı «Sahte Kahramanlar» konferansımda gerçek kahraman olarak göstermiştim. Fakat sonradan gördüm ki, Seyyid Kutup bir İbn-i Teymiyye meddahıdır ve kellesini kaptırdığı sosyalizma yularının zoruyla Hazret-i Osman'a adaletsizlik isnat eden ve dil uzatan bir bedbahttır.

İdam edilmeden bu sapıklıklardan istiğfar ettiğini söyleyenler oldu. Eğer öyleyse tam kahraman ve şehit. Değilse, mücadelesi kafire karşı bir sapığın davranışından ileri geçmeyen bir zavallı"

...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arkadaşlar biri şu bahsi tenvir edebilir mi? Zira ben de merak ettim iki eser de elimde değil şu an, yoksa bakıp burada fikrimi beyan etmek isterdim. Bilgisi olanlar sakınmasınlar lütfen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Af buyurun, tam olarak ne demek istediğinizi anlamadım.

 

Fakat sonradan gördüm ki, Seyyid Kutup bir İbn-i Teymiyye meddahıdır ve kellesini kaptırdığı sosyalizma yularının zoruyla Hazret-i Osman'a adaletsizlik isnat eden ve dil uzatan bir bedbahttır.

 

Şu kısım zaten sorunuza cevap değil mi?

Yada ben hala yanlış anlıyorum ve istediğiniz açıklama değil kaynak...

Share this post


Link to post
Share on other sites

sahte kahramanlar kitabını birkaç kez okudum lakin böyle bir bölüm o kitapta yoktur ve hatta şunu ilave edeyim Üstadın 60 kitabını okudum hiçbir yerde bu yazıya rastlamadım. Üstada isnat edilen bu yazının tarihi ekim 1966 olarak verilmiş, doğru yolun sapık kolları isimli eser ise ilk kez üstad hayatta iken 1978 yılında basılmış ve Üstadın Seyyid Kutub hakkındaki nihai düşüncesini, Üstadın kendi tabiriyle "laboratuvar katiyyetiyle" ortaya dökmüştür.

 

hal böyleyken biz bırakalım seyyid kutubları, mevdudileri, hamidullahları, efganileri, abduhları ve onların günümüzdeki uzantılarını da İmamı azamlara, imamı rabbanilere, imamı gazalilere sarılalım...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Şehid kime denir? Müslüman olup zulüm ile öldürülene denir. Peki Seyyid Kutub Müslüman mı? Müslüman. Hz.Osman'ı bazı konulardan dolayı eleştirdi diyelim. Sonradan tövbe de etmiştir zaten ama diyelim ki tövbe de etmedi. Hz.Osman'ı eleştiren kafir olur diye bir hüküm mü var? Zaten SÖVMEK ayrı ELEŞTİRMEK ayrıdır.

Eğer şehid olmaz Müslümanlığı şüpheli gibi laflar diyen varsa, konu polemiğe girecek ama Hz.Ali'ye minberlerde lanet okutanlardan başlayın sorgulamaya derim ilk önce.

Ya da Ammar bin Yasir (r.a.) e Hz.Resul'ün: Ey Ammar! Seni azgın bir eşkiya taifesi öldürecektir hadisini de göz önüne alarak bir daha sorgulayın derim.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

İhsan Şenocak Hoca'ya Seyyid Kutub ile ilgili görüşlerinden dolayı katılmıyorum. Gereken açıklamayı Ebubekir Sifil Hoca çok güzel bir biçimde yapmış, Allah razı olsun kendisinden.

 

Özet:İlla ki tefsir okuyacaksak kıymetli ehli sünnet alimlerinin asırları aydınlatan eserleri varken, bu Müslümanlar Seyyid kutub'un tefsirine mi kaldı? Çok merak ediyorum, Beyzavi Tefsirinde(Kadı Beyzavi), Tefsiri Kebirde(Fahreddini Razi), Ruhul Beyanda(İsmail Hakkı Bursevi), Ebusuud Tefsirinde( Şeyhülislam Ebusuud Efendi),vs,... olmayıp da Seyyid Kutub'un Fizilalil Kuranında olan ne???

 

Yıllarca Müslümanları Seyyid Kutub'un Fizilalil Kuranı ile, Mevdudi'nin Tefhumuli Kuranına yönlendirdiler, Herkesin evine ikisinden birisini, öyle ya da böyle soktular. Neyse...

 

Tekrardan Ebubekir Sifil Hocaya teşekkür ederim...

 

ayrıca bu videolardan haberdar olmamızı sağlayan mütereddid kardeşime de teşekkür ederim.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

sahte kahramanlar kitabını birkaç kez okudum lakin böyle bir bölüm o kitapta yoktur ve hatta şunu ilave edeyim Üstadın 60 kitabını okudum hiçbir yerde bu yazıya rastlamadım. Üstada isnat edilen bu yazının tarihi ekim 1966 olarak verilmiş, doğru yolun sapık kolları isimli eser ise ilk kez üstad hayatta iken 1978 yılında basılmış ve Üstadın Seyyid Kutub hakkındaki nihai düşüncesini, Üstadın kendi tabiriyle "laboratuvar katiyyetiyle" ortaya dökmüştür.

 

hal böyleyken biz bırakalım seyyid kutubları, mevdudileri, hamidullahları, efganileri, abduhları ve onların günümüzdeki uzantılarını da İmamı azamlara, imamı rabbanilere, imamı gazalilere sarılalım...

seyyid kutupu niye savunmuyon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Şehid kime denir? Müslüman olup zulüm ile öldürülene denir. Peki Seyyid Kutub Müslüman mı? Müslüman. Hz.Osman'ı bazı konulardan dolayı eleştirdi diyelim. Sonradan tövbe de etmiştir zaten ama diyelim ki tövbe de etmedi. Hz.Osman'ı eleştiren kafir olur diye bir hüküm mü var? Zaten SÖVMEK ayrı ELEŞTİRMEK ayrıdır.

Eğer şehid olmaz Müslümanlığı şüpheli gibi laflar diyen varsa, konu polemiğe girecek ama Hz.Ali'ye minberlerde lanet okutanlardan başlayın sorgulamaya derim ilk önce.

Ya da Ammar bin Yasir (r.a.) e Hz.Resul'ün: Ey Ammar! Seni azgın bir eşkiya taifesi öldürecektir hadisini de göz önüne alarak bir daha sorgulayın derim.

seyyid kutub hz. osmanla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilmiş.islamda sosyal adalet adlı eserini 1946-1948 arası yazılmış.sonra burdaki yanlış ifadeleri düzeltmiş.Nitekim kitabın son baskısı 1964de çıkmıştır.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Af buyurun, tam olarak ne demek istediğinizi anlamadım.

 

 

 

Şu kısım zaten sorunuza cevap değil mi?

Yada ben hala yanlış anlıyorum ve istediğiniz açıklama değil kaynak...

seyyid kutup hz.osmanla ilgili sözlerini düzeltmiş.nitekim islamda sosyal adalet adlı eserinin son baskısı 1964de çıkarılmıştır.aklınızda bulunsun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu başlıkta yayınlanmış bir yazı var internette. Ben bu gün rastladım. Birkaç sitede paylaşılmış ve kaynak olarak TOHUM gösterilmiş. Birkaç yerde "..." noktalama işareti ile boş bırakılmış kısımlar var. Acaba yazının tamamına ulaşmamız mümkün müdür? Acaba Sahte Kahramanlar konferansından mı yazıya dökülmüş?

 

Paylaşmadan önce şunu ifade etmiş olayım ki; üstadın, Seyyid Kutub hakkındaki nihai görüşünü, Doğru Yolun Sapık Kolları adlı kitabından bilmekteyiz. Onu da yazının en sonuna ekleyeceğim.

 

Buyrunuz..

_______

 

SEYYİD KUTUB’UN ŞEHADETİ MÜNASEBETİ İLE…

 

Mısır’da, İslam davası uğrundaki ulvi mücadelesi yüzünden hükümet eliyle şehit, Seyyid Kutub isimli gerçek kahramana, Türkiye’de, fikir merkezi İstanbul’da “Milli Türk Talebe Birliği” çatısının altında bir manalandırma zemini açan mukaddesatçı Türk gençliğini tebrik ederim. Günlerin günü ve manaların manası budur...

 

... Tabloda iki kutub var: Biri, ismi de Kutub olarak mazlumluk kutbu Seyyid Kutub; öbürü, bazı İslam ülkelerindeki goril soyundan taklitçi maymun devlet reislerinin yakışıklı (King-Kong) tipi, zulüm kutbu Nasır... Bence, davayı canlandırmak ve Seyyid Kutub’u manalandırmak için el atılacak nokta, şehidin faziletinden ve ulviliğinden ziyade bu tipin ve her tarafa musallat benzerlerinin zilleti ve sefilliği. ..

 

Fikirlerimizi yakından takip edenler bilir ki, bugün bütün İslam ülkeleri, nazarımızda, kaidesi yani halkı mümin; zirvesi yani hükümeti de münkir birer ehram manzarası arzeder.

 

İşte, İslam ideolocyasının asrımızda en saf ve cevherli müdafaacılarından biri olan Seyyid Kutub’un kızıl kanını kadehindeki her türlü kızıl şaraba katıp içen bu yirminci asır firavunu, bahsettiğimiz ehramın en tepesindeki küfür taşıdır. ..

 

... Seyyid Kutub’un kaatili, Batının, İslam’ı içinden çürütme ve Doğu ruh bütünlüğünü parçalama tezgahında yoğrulmuş standart mamûller arasında birinci mükafata yakın ehliyette bir canidir ve Peygamber torunu Hz. Hüseyin’i şehid eden Yezid’den her türlü mikyas üstü alçaktır. Zira Yezid, zahirde İslam esaslarını inkar etmeyen ve sadece şahıs istirkabı yüzünden bu cinayeti işleyen bir la’netliydi; yeni Firavun ise, arada şahsi ve nefsanî hiç bir rekabet bulunmaksızın, sırf İslam’a duyduğu gayz sebebiyle bu işi yapmış “çağdaş uygarlık” kuklası, kuduz bir ALLAH ve Resulüllah düşmanıdır.

 

Seyyid Kutub da bizden sonra başlamış olsa da aynen bizim buradaki rolümüze eş, Doğu’nun teftişsiz ve murakabesiz Batı hayranlığı tesiriyle şahsiyetini kaybetmesi ve ruhunu alçaltması karşısında şahlanan ve biricik kurtuluş yolunu olanca asliyet ve hususiyetiyle İslam’da bulan, sahici, som ve tam ayar dava kahramanı...

 

Ölen bunun için öldü, öldüren de bunun için öldürdü...

 

... Ezher mezunu, sosyoloji doktoru, sosyoloji profesörü, Kral Faruk devrinde “Fikir Mücadelesi” isimli derginin sahibi. Hasan Benna’dan sonra “Müslüman Kardeşler” derneğinin kafası, Nasır’ın kuvvetleninceye kadar iltifat ve himayesine mazhar, “Dava” adlı günlük gazetesinin güdücüsü, 33 cilt Kur’an tefsirinin müellifi ve daha nice eserin muharriri Seyyid Kutub, olanca ruh ve kafa, ahlak ve seciye tavrını, yalnız tek cümlede hülasa eder. Kendisinin zindandan çıkarılması için alenen tarziye vermesini, af dilemesini isteyen Nasır’a şu cevabı takdim eder:

 

“- Bir mümin, bir münafıktan af dilemez!”...

 

Seyyid Kutub, kız ve erkek kardeşiyle de aynı yola düşmüş, mücadeleci bir ailenin timsali...

 

... Keşke, İslam ülkelerinde Kutub ailesine benzeyen, hiç olmazsa kilometre sırıkları kadar seyrek familyalar bulunsaydı. Evet; böyle olsaydı mesele kalmazdı.

 

Açıkça ilan etmenin günü gelmiştir ki, İslam davasında fert örneği Seyyid Kutub, aile örneği de Kutub ailesidir.

 

Biraz evvel, Büyük Doğu mücadele cephesinin Seyyid Kutub’dan önce başladığını kaydetmiştim. Böyledir; bizden yedi yaş küçük olan Seyyid Kutub ilk sesimizin çıktığı 1939 yılında 25 ve 1943 senesinde 29 yaşında bir delikanlıydı. Böyledir! Fakat bu, nazariyede ve saf fikirler aleminde böyle .. Yoksa o, teşebbüs ve aksiyon sahasında hem bizi geçmiş, hem de çok şükür Türkiye’de Nasır gibi bir zalime ALLAH yer vermemiştir.

 

Şehit...

 

Peygamberler Peygamberinin kavlince, ALLAH’a:

 

- Tek dileğim, beni yeryüzüne iade edip, uğrunda bir kere daha şehit olmak tadını bana yine tattırmandır!

 

Diyen üstün hayatın sahibi içinde bu lezzet idealinden bir nebzecik bulunmayan, imandan bahsetmesin!

 

Müslüman bilmelidir ki, kendisi için kaybetmek ihtimali yoktur; ya gazi olup bu dünyayı ve öbürünü kazanacak, yahut şehit düşecek ve üstün hayata erecektir.

 

Bu anlayışı, hiç olmazsa telgraf direkleri kadar seyrek insana aşılayabilmiş ve davayı marka Müslümanlığından kurtarmış bir diyarda her şey kurtulmuştur.

 

Seyyid Kutub’un belki şu anda aramızda bulunan ruhu ve daha nice şehit, bütün İslam alemiyle beraber, böyle bir diyar bekliyor.

 

ALLAH’ım; Seyyid Kutub’a rahmet ve bize inayet eyle!.

 

(TOHUM, Ekim 1966)

 

kaynak

 

 

DORU YOLUN SAPIK KOLLARI'ndan:

...

Bir de Seyyid Kutup var Kendisinden af dilemesini isteyen yakışıklı orangotan maymunu Nasır'a «Bir mümin bir münafıktan af dilemez!» cevabını veren ve kahramanca ölmeyi bilen bu zatı «Sahte Kahramanlar» konferansımda gerçek kahraman olarak göstermiştim. Fakat sonradan gördüm ki, Seyyid Kutup bir İbn-i Teymiyye meddahıdır ve kellesini kaptırdığı sosyalizma yularının zoruyla Hazret-i Osman'a adaletsizlik isnat eden ve dil uzatan bir bedbahttır.

 

İdam edilmeden bu sapıklıklardan istiğfar ettiğini söyleyenler oldu. Eğer öyleyse tam kahraman ve şehit. Değilse, mücadelesi kafire karşı bir sapığın davranışından ileri geçmeyen bir zavallı"

...

hz.osmanla ilgili sözlerini düzeltmiştir.Ayrıca ibn teymiyye alimdir.İbn haceri askalanı diyorki;Şeyhu’l-İslam İbn-i Teymiye kanaatlerini kabul edenin de, etmeyenin de çokça istifade ettiği bir kimsedir. Dört bir yana yayılmış eserlerin müellifi ünlü öğrencisi Şemsuddin İbn Kayyim el-Cevziyye dışında şayet İbn-i Teymiye'nin hiçbir eseri bulunmasaydı dahi, bu bile İbn Teymiyye’nin ne kadar yüksek bir konuma sahip olduğunu en ileri derecede ortaya koyardı. Durum böyle iken bir de gerek akli, gerek nakli ilimlerde Hanbeli mezhebine mensup ilim adamları şöyle dursun, çağdaşı olan Şafîi ve diğer mezheblere mensup ilim adamları akli ve nakli ilimlerde oldukça ileri ve benzersiz olduğuna da tanıklık etmişlerdir

Share this post


Link to post
Share on other sites

hanım kızımız ya da beyimiz ayak ayak üstüne atarak ayetten, hadisten bahsediyor. bunları irdeliyor, kurcalıyor, hatta bana göre diye başlayan ağdalı ağdalı cümleler kuruyor ve ona, buna, şuna mezhepsiz, selefi, bilmem ne diye yaftayı vuruyor nargilesini tüttürürken.

 

bu hanım kızımız ya da beyimiz belki namaz bile kılmıyor, belki sabah namazına bile iki gün ardı ardına kalkamıyor, günde beş sayfa dahi kitap okumuyor. fakat her beşerde olabilecek bir takım eksikleri gedikleri olan, zindanlarda bile kitap yazmaktan ve okumaktan beri durmayan, zalime diktatöre zulme kıyam etmiş insanları iki dakikada çöpe atacak.

 

yok öyle! hz. gugul allemesi seni! yok öyle! ezberden konuşan kopyala yapıştır pıtırcığı seni!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...